Så stärker de språket i Östersunds äldreomsorg

23 januari 2024 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun satsar på att stärka svenska språket hos personalen.

Äldreomsorgen tar också emot deltagare i arbetsmarknadsprogram där de lär sig svenska och vård.

Målet är att deltagarna ska få fast jobb i äldreomsorgen.

Det är ett sätt att få personal, kvalitet i verksamheten och bra arbetsmiljö.

En språkutvecklingsstrateg och en inkluderingssamordnare driver det här arbetet framåt. De utbildar även språkombud.

Språkombuden har en viktig roll för att skapa trygghet i jobbet och språket.

Mohsen Mohammadi och språkombudet Camilla Wågström tittar i en pärm tillsammans. I bakgrunden en äldre person på motionscykel.
Vårdbiträdet och vikarien Mohsen Mohammadi och språkombudet Camilla Wågström använder en pärm med samtalsstöd. Den inspirerar till de små men viktiga samtalen på svenska.

Foto: Sandra Lee Pettersson

Sammanfattning av artikeln

Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun satsar på att stärka svenska språket hos personalen.

Äldreomsorgen tar också emot deltagare i arbetsmarknadsprogram där de lär sig svenska och vård.

Målet är att deltagarna ska få fast jobb i äldreomsorgen.

Det är ett sätt att få personal, kvalitet i verksamheten och bra arbetsmiljö.

En språkutvecklingsstrateg och en inkluderingssamordnare driver det här arbetet framåt. De utbildar även språkombud.

Språkombuden har en viktig roll för att skapa trygghet i jobbet och språket.

Äldreomsorgen i Östersunds kommun jobbar både praktiskt och strategiskt med att stärka språket. Målet är fler medarbetare som är utbildade och kan svenska, för att lägga grunden till framtidens äldreomsorg med kvalitet och bra arbetsmiljö.

Många kommuner har svårt att få tag på personal till äldreomsorgen. Samtidigt finns det många arbetslösa som inte har utbildning för äldreomsorgen och som behöver öka sina kunskaper i svenska språket. Östersunds kommun är inget undantag, men här jobbar de genomtänkt med att stärka språket hos praktikanter och vikarier, för att de på sikt ska bli tillsvidareanställda.

Stöd till alla enheter i äldreomsorgen

I Östersund, som ligger i Jämtland, tar äldreomsorgen och sektorn funktionshinder emot praktikanter och personer med arbetsmarknadsanställningar som lär sig svenska parallellt med att de lär sig vårdbiträdesyrket. För att det här ska fungera rustar kommunen arbetsplatserna med olika former av stöd.

Anna Itzigehl är språkutvecklingsstrateg inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Hon jobbar med att alla enheter inom äldreomsorgen i Östersunds kommun ska erbjudas stöd för språkutveckling på arbetsplatsen.

Anna Itzighel, språkutvecklingsstrateg

För att nå en nivå där de viktiga samtalen kan föras måste man först börja med de mindre viktiga samtalen.

Anna Itzigehl, språkutvecklingsstrateg i Östersunds kommun

De som har arbetsmarknadsanställningar, KIVO-deltagare som de säger här, går på ett program som heter KIVO. KIVO står för kvalitetssäkrad inkludering i verksamhet och organisation, och finns även i andra kommuner. I nuläget har äldreomsorgen i Östersund cirka 25 deltagare i KIVO.

Alla ska förstå vad som sägs på möten

KIVO-deltagarna har en handledare, men även chefer och andra medarbetare får stöd i hur de kan främja språket på olika sätt. Det går till så att Anna Itzigehl till exempel deltar på olika möten på arbetsplatserna, som arbetsplatsträffar. Då stöttar hon chefen som håller i mötet att kommunicera så att alla förstår. Hon väcker medvetenhet om vad som är svåra ord, och hur man kan göra för att få med alla.

Hon ger ett exempel:

– På personalmötet kan en chef säga meningar som ”vi måste öka de boendes välbefinnande.” Men ordet välbefinnande är svårt, vet alla ens vad det betyder? Och vad händer om ingen vågar be om en förklaring?

Därför lär hon chefer att stanna upp och försäkra sig om att alla förstår vad som menas.

Det behövs också en psykologisk trygghet i arbetsgruppen för att alla ska våga säga till om de inte förstår vad som sägs.

– Grunden till den tryggheten och till vanan att prata svenska lägger vi bland annat i de vardagliga samtalen på arbetsplatsen. För att nå en språklig nivå där de viktiga samtalen kan föras måste man först börja med de mindre viktiga samtalen, säger Anna Itzigehl.

Arbetsplatserna har fått olika praktiska stöd som ökar språkkunskaperna, till exempel olika språkutvecklande spel att spela med vårdtagare.

– Med hjälp av spelen lär sig medarbetaren som inte har svenska som modersmål nya ord samtidigt som vårdtagaren får stimulans.

Anna Itzigehl har också delat ut samtalspärmar med övningar och förslag på sätt att få igång samtal på arbetsplatsen.

Språkombudet skapar trygghet

Äldreomsorgen har dessutom 30 utbildade språkombud som arbetar i sju hemtjänstgrupper och på tio särskilda boenden. Språkombuden får en sex dagar lång utbildning av Anna Itzigehl och Jenny Lindahl, som är inkluderingssamordnare och jobbar särskilt med KIVO. Efter utbildningen stöttar Anna Itzigehl språkombuden.

I nuläget är det ett tiotal arbetsplatser inom äldreomsorgen här som börjat jobba mer medvetet med språket. Till dem hör det särskilda boendet Häradsgården och Indalens korttidsboende. De ligger båda i samhället Lit, ungefär två mil norr om staden Östersund.
Med sex avdelningar och 73 platser är Häradsgården ett av kommunens större äldreboenden. Här finns just nu två språkombud, tre KIVO-deltagare och minst två medarbetare som gått över från KIVO till fasta tjänster.

Camilla Wågström, skyddsombud

Som språkombud försöker jag skapa trygghet för de som är svaga i språket.

Camilla Wågström, språkombud på Häradsgården

Undersköterskan Camilla Wågström är ett av språkombuden. Hon är även fackligt förtroendevald för Kommunal.

– Som språkombud försöker jag skapa trygghet för de som är svaga i språket. Det här kan vara deras första arbete i Sverige, och då ska de känna sig välkomna, för de är behövda, säger Camilla Wågström.

Hon har till exempel tagit upp frågan om språket med alla nysvenskar, som hon säger, på en arbetsplatsträff.

– Det var några som hade känt sig orättvist behandlade i olika situationer, och som behövde prata om det. Det kan också finnas en osäkerhet, man kanske inte har förstått en arbetsuppgift och inte heller vågat ta upp det.

Hon har även lyft svåra ord eller andra oklarheter i hela arbetsgruppen, utan att någon pekas ut. Hon tar sig också tid att visa arbetsuppgifter, och inte bara förklara dem med ord.

”Utan personal har vi ingen verksamhet”

Enhetschefen Karin Thalin säger att det är lätt hänt att man mest fokuserar på det svåra när man pratar om språkets roll på arbetsplatsen.

Karin Thalin, enhetschef Häradsgården

Att jobba med språket nu lägger grunden till äldreomsorgens kvalitet och arbetsmiljö även framåt.

Karin Thalin, enhetschef på Häradsgården

– Det är så lätt att prata om språket som en belastning, men det finns också fördelar när medarbetare kan flera språk. Om det kommer en vårdtagare med demens och som bara talar ett visst språk, då är de språkkunskaperna guld värda, säger Karin Thalin.

För henne är det språkutvecklande arbetet absolut nödvändigt.

– Utan personal har vi ingen verksamhet. Att jobba med språket nu lägger grunden till äldreomsorgens kvalitet och arbetsmiljö även framåt.

Visste du att...

Språkombudet…

 • hjälper till att lösa språkliga missförstånd.
 • bidrar till att skapa öppenhet i språkfrågan.
 • ger stöd till chef och kollegor.
 • förklarar rutiner så att alla förstår.

Språkombudsrollen är utvecklad av Vård- och omsorgscollege.

Vad är KIVO?

KIVO står för kvalitetssäkrad inkludering i verksamhet och organisation. Det är en insats för att personer som står utanför arbetsmarknaden ska klara av en anställning inom vården.

 • De som deltar i KIVO kan göra det i allt från en månad till flera år.
 • Deltagaren arbetar heltid under handledning i syfte att lära sig yrket, och studerar upp till halva tiden av anställningen.
 • Studierna skräddarsys för varje deltagare men måste bestå av svenska och vård, eller vård.
 • KIVO-deltagarens lön betalas till stor del av Arbetsförmedlingen genom nystartsjobb, introduktionsjobb eller lönebidrag. Resten betalas av kommunen.
 • Efter KIVO-perioden kan deltagaren anställas som timvikarie eller få fast anställning som vårdbiträde.

Tips för språkutveckling på jobbet

Det finns många sätt att utveckla svenska språket i äldreomsorgen. Det här är några tips från språkutvecklingsstrategen Anna Itzigehl:

Tips för att stärka språket i personalgruppen

 • Bjud in till samtal om enkla saker i vardagen. Exempel: När ni gör iordning mellanmålet kan du fråga: ”Vad lägger du i din fruktsallad hemma?”
 • På möten: Se till att alla deltagare sitter så att de hör vad alla säger och kan följa med i samtalet. Ha en tavla att skriva på och möjligheter att bildgoogla. Då kan man till exempel fota ett föremål och googla med bilden istället för med ett ord. På så sätt kan man fram vad föremålet heter på svenska. Eller omvänt: Googla fram en bild på det du menar, och visa bilden.
 • Övningar att göra på arbetsplatsträffen: Välj tre ord per möte. Vad betyder orden för er? Prata i små grupper och berätta för varandra. Förslag på ord att börja med: Välbefinnande, avvikelse, respekt.
 • Ha en fikastund med chefen varje vecka. Chefen håller då i ett avslappnat samtal där alla som deltar berättar något litet för de andra.
 • Använd bildstöd och enkla manualer för arbetsuppgifter. Fota hur dukningar ska se ut så att skålar och karotter hamnar på rätt ställen på bordet. Fota hur sängen ska bäddas hos en vårdtagare och så vidare. Sätt upp bilderna och prata om vad de visar.
 • Ha en samtalspärm med förslag på aktiviteter som stöttar språket.
 • Lägg schemat så att det alltid finns ett språkombud på plats, och att den har också har tid med uppdraget.

Tips på aktiviteter att göra tillsammans med vårdtagare

 • Ta en promenad inne eller ute med en vårdtagare och läsa på skyltar tillsammans.
 • Spela memory och prata om vad bilderna föreställer.
 • Spela tärning med olika ord på. Förklara orden för varandra.

Så gör Östersund för att stärka språket

Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersund har ett strategiskt och långsiktigt arbete för att stärka språket.

De har anställt en språkutvecklingsstrateg som driver det arbetet och hjälper arbetsplatserna i äldreomsorgen att jobba med språket.

Några exempel på vad språkutvecklingsstrategen gör:

 • Deltar i möten inom äldreomsorgen och visar metoder för hur man kan göra så att alla ska förstå.
 • Delar ut samtalspärmar och spel samt tipsar om andra knep, se faktarutan till vänster.
 • Stöttar språkombuden.

Samarbetar om stöd till blivande medarbetare

Språkutvecklingsstrategen samarbetar med en inkluderingssamordnare som bland annat har hand om det som rör Kivo-deltagarna.

Dessa två håller även i kommunens språkombudsutbildning tillsammans.

Målet är att Kivo-deltagarna, och vikarier som inte har svenska som modersmål, ska få yrkeskunskaper och lära sig så mycket svenska att de kan bli tilllsvidareanställda.

 

Stiliserad illustration med en hand vänd uppåt och en planta som växer ur handen.

Anna Norrby
Text: Anna Norrby
Kontakt: [email protected]