Två medarbetare i vården på promenad.

Det finns många vinster med att bli en språkutvecklande arbetsplats. Verksamhetens kvalitet blir bättre, liksom patientsäkerheten och arbetsmiljön.

Foto: Maskot

Stötta språket på jobbet

Satsa på språkutveckling på er arbetsplats! Nu finns en hemsida som hjälper er att jobba systematiskt med det.

Den nya hemsidan Språket på jobbet innehåller fakta, forskning, verktyg och inspiration för alla som vill satsa på språkstöd på arbetsplatsen. Bakom hemsidan står Vård- och omsorgscollege, som är en partsgemensam organisation.

Porträttbild på Olga Orrit.Olga Orrit är språkutvecklare på Vård- och omsorgscollege, och en av dem som tagit fram hemsidan.

Hon berättar att många undrat vart de ska vända sig för att få stöd att hjälpa medarbetare att utvecklas i språket.

– Det fanns ingen given plats, och det gapet försöker vi fylla med den här hemsidan, säger Olga Orrit.

Den nya hemsidan ger en grundkunskap och förståelse för vad det innebär att lära sig ett nytt språk i vuxen ålder.

Det finns också vägledning till hur man kan arbeta systematiskt med språkutveckling, och flera goda exempel från verksamheter som satsar på språket.

Hemsidan ger också användbara tips på hur man kan prata för att det ska bli lättare att hänga med.

Tre tips för chefer som vill uppmuntra språket

 • Säg till innan du byter samtalsämne. Du kan till exempel säga så här: Nu har vi pratat om X och nu ska vi istället prata om Y.
 • Ställ öppna frågor som det inte går att svara ja eller nej på: Hur gör du när…? Vad tycker du om…?
 • Ta upp att det är okej att inte förstå och att ställa frågor.

.. och tre tips för arbetskamrater

Arbetskamrater kan också uppmuntra språkutvecklingen på jobbet och bidra till att få igång kommunikationen kollegor emellan. Det här är ett litet urval:

 • Stäm av att ni förstår varandra. Istället för att fråga: “Har du förstått?” kan man säga “Berätta vad du behöver göra”.
 • Kom överens om hur och var ni ska rätta språkfel. När ni är ensamma, när ni är tillsammans med andra, eller på fikarasten.
 • Prata om ordspråk och talesätt. Välj ett ordspråk på svenska, till exempel “Nära skjuter ingen hare” eller “Gråt inte över spilld mjölk”. Prata om vad ordspråket betyder och hur samma budskap sägs på andra språk.

Utse ett språkombud

I nuläget finns det ungefär 2000 språkombud på arbetsplatser i Sverige. Språkombuden har i uppdrag att stötta sina kollegors språkutveckling. De samarbetar med chefen för att skapa en bättre kommunikation och ett arbetssätt som utvecklar språket på hela arbetsplatsen.

Vård- och omsorgscollege har hand om språkombudens utbildning. På hemsidan kan man läsa mer om vad språkombud gör, hur man kan bli språkombud och hur chefen kan fånga upp medarbetare som passar för uppdraget.

Etablera en start så att hela gruppen kommer med från början.

Både verksamhetens kvalitet och arbetsmiljön vinner på att man satsar på språket. Det var budskapet på ett seminarium om språkutvecklande arbetsplats som Vård- och omsorgscollege arrangerade i början av 2021. Då medverkade bland annat språkombudet Jessika Harlén, som är boendestödjare i Örebro.

Hon tycker att engagemanget från hennes chef Ann-Marie Andersson, på förvaltningen för sociala insatser, betytt mycket för hennes eget engagemang i att bli språkombud. Men för att lyckas behöver man få med hela arbetsgruppen, menar hon.

– Etablera en start så att hela gruppen kommer med från början. Använd humorn – bjud på situationer och skratta åt tokigheter om hur det kan bli i missförståndens värld. Sen har vi tidsaspekten, det är otroligt tidsödande med språksvårigheter. Vi har valt mellan att lägga en negativ energi på språkförbistring, eller en positiv anda som pekar framåt. För det här påverkar vårt arbete varje dag, säger Jessika Harlén.

Nu har de fått en tryggare och gladare arbetsplats där det är okej att säga till om man inte förstår.

Inlägg taggat med:

Text: Anna Norrby, 02 februari 2021

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Viktigt med återhämtning – även för chefen

Återhämtning är oerhört viktigt för vårdpersonal så här i pandemitider – inte minst för cheferna. Självempati, utrymme för klagomål och mikropauser är några återhämtningstips från Region Stockholms centrum för kris…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

en man med afrikanskt utseende och en blond kvinna, både i arbetskldäer för vården, lutar sig över ett papper och ler, stående i en ljus korridor.

Mentorskap med oväntad vinst

Ett väldigt lovvärt och ambitiöst projekt, med en oväntad extra vinst. Det tycker forskaren Roy Liff om Västra Götalandsregionens mentorsprojekt,...