Så blir ni en språkutvecklande arbetsplats

8 oktober 2019 Lästid: 3 min
Två kvinnor som pratar med varandra.
Prata om pratet. Nu finns en handbok som gör det lättare att utveckla språket och kommunikationen med varandra på jobbet. Resultatet kan bli mer trygghet och färre missförstånd i arbetsgruppen.

Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav

Det finns många fördelar med att utveckla språket på arbetsplatsen. Bättre arbetsmiljö är en av flera vinster. Nu finns en handbok som gör det lätt att komma igång.

Porträttbild på Olga Orrit.– Välfungerande språk och kommunikation är grunden för att arbetsplatsen ska utvecklas. Alla kan vara med och skapa språkutvecklande arbetsplatser, säger Olga Orrit som är språkutvecklare på föreningen Vård- och omsorgscollege, VO-College.

Hon är en av projektledarna för handboken ”Lyft språket på jobbet!”. Den är framtagen av vård- och omsorgscollege i samarbete med SKL.

VO-College är engagerade i språkutveckling på arbetsplatser och äger konceptet språkombud som används på många arbetsplatser.

Det betyder att de bland annat ser till att utbildningen av språkombud, språkombudsutbildare och chefer följer en bestämd plan.

Handboken var ett av flera språkutvecklande stöd som Olga Orrit och Elsa Mattsson, handläggare på SKL, berättade om på ett gemensamt seminarium på SKL nyligen.

”Alla på arbetsplatsen är lika viktiga”

Det finns flera anledningar till att jobba språkutvecklande på arbetsplatsen. För medarbetare som inte har svenska som modersmål kan det vara nödvändigt att fortsätta lära sig mer svenska och få utveckla språket på arbetsplatsen.

Skillnaden är stor mellan att prata svenska i ett klassrum och att använda språket i oförberedda situationer, som på jobbet. Det kan dessutom finnas medarbetare som till exempel har läs- och skrivsvårigheter eller nedsatt hörsel, berättade Olga Orrit på seminariet.

Handboken är ett stöd för språkombuden, men den är också användbar på många sätt på arbetsplatser som inte har språkombud.

Trygg stämning underlättar

Stämningen i arbetsgruppen är också viktig för att kommunikationen ska bli bra. När gruppen känns trygg vågar fler säga till om de inte förstår vad någon säger, eller är osäkra på om en arbetskamrat har förstått en rätt.

– Alla på arbetsplatsen är lika viktiga för att få till en bra kommunikation, säger Olga Orrit som själv har många års erfarenhet som språkutvecklare.

Handboken innehåller förslag på många olika språkutvecklande aktiviteter som kan bidra till den tryggheten.

– Det gör att man vågar prata fast det inte låter perfekt.

Oavsett vilka utmaningar som finns på arbetsplatsen har cheferna en betydande roll för hur man ska lyckas med att utveckla språket och kommunikationen, menar Olga Orrit.

– Cheferna är nyckelpersoner. Utan deras stöd kanske det inte händer så mycket.

Anpassa till er egen arbetsplats

Metoderna i handboken bygger på etablerade insikter inom språkforskning och har utvecklats i samarbete mellan chefer, anställda, lärare och forskare.

Boken stödjer hur man kan arbeta på ett genomtänkt sätt med språket, men det går också att jobba med valda delar och övningar, om inte annat så för att komma igång.

– Utgå från vad som känns viktigt hos er. Är det på dokumentationen vi ska koncentrera oss i början? Är våra protokoll begripliga? Har vi mallar för minnesanteckningar? tipsar Olga Orrit.

 

Läs mer: Språkstödjare gör arbetsmiljön tryggare

  Lyft språket på jobbet!

  • Handbok för arbetsplatser som vill arbeta språkutvecklande
  • Har tagits fram av Vård- och omsorgscollege
  • Projektledare: Olga Orrit, Kerstin Sjösvärd

  Här kan du läsa och beställa handboken.

  Sedan 2021 finns även webbplatsen Språket på jobbet med mängder av tips.

  Tips till arbetsplatsträffen

  • Skriv upp viktiga frågor och nyckelord.
  • Förklara fackuttryck och upprepa dem.
  • Gör en av de språkstimulerande övningarna i handboken.
  • Uppmuntra de som brukar vara tysta att våga prata.

  8 steg mot en språkutvecklande arbetsplats

  1. Skapa goda förutsättningar – ett tillåtande klimat där alla känner sig trygga och där flerspråkighet är en tillgång. Utse gärna ett språkombud.

  2. Undersök språksituationen – hur ser det ut på just er arbetsplats? Vilka texter måste alla kunna skriva? Vilka utmaningar har ni?

  3. Ta fram en handlingsplan (språkpolicy) – skriv ned era mål och gör en realistisk plan för hur ni ska nå dem.

  4. Förankra och involvera – alla på arbetsplatsen behöver förstå vitsen och känna lust inför att jobba språkutvecklande.

  5. Ha medarbetarsamtal om språkutveckling – en mall i handboken hjälper till så att samtalet känns bra och inte som kritik. Vad tycker medarbetaren om sin språkutveckling?

  6. Ordna tid, rum och utrustning – planera in språkutveckling på schemat och skapa lugn runt de arbetsuppgifter som kräver koncentration.

  7. Ta hjälp utifrån – bjud in någon som kan mer om språkfrågor och kan hjälpa er.

  8. Bygg nätverk – lär av andra språkutvecklande arbetsplatser!

  Källa: Handboken ”Lyft språket på jobbet!”

  Text: Anna Norrby