Två kvinnor som pratar med varandra.

Prata om pratet. Nu finns en handbok som gör det lättare att utveckla språket och kommunikationen med varandra på jobbet. Resultatet kan bli mer trygghet och färre missförstånd i arbetsgruppen.

Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav

Så blir ni en språkutvecklande arbetsplats

Det finns många fördelar med att utveckla språket på arbetsplatsen. Bättre arbetsmiljö är en av flera vinster. Nu finns en handbok som gör det lätt att komma igång.

Porträttbild på Olga Orrit.– Välfungerande språk och kommunikation är grunden för att arbetsplatsen ska utvecklas. Alla kan vara med och skapa språkutvecklande arbetsplatser, säger Olga Orrit som är språkutvecklare på föreningen Vård- och omsorgscollege, VO-College.

Hon är en av projektledarna för handboken ”Lyft språket på jobbet!”. Den är framtagen av vård- och omsorgscollege i samarbete med SKL.

VO-College är engagerade i språkutveckling på arbetsplatser och äger konceptet språkombud som används på många arbetsplatser.

Det betyder att de bland annat ser till att utbildningen av språkombud, språkombudsutbildare och chefer följer en bestämd plan.

Handboken var ett av flera språkutvecklande stöd som Olga Orrit och Elsa Mattsson, handläggare på SKL, berättade om på ett gemensamt seminarium på SKL nyligen.

”Alla på arbetsplatsen är lika viktiga”

Det finns flera anledningar till att jobba språkutvecklande på arbetsplatsen. För medarbetare som inte har svenska som modersmål kan det vara nödvändigt att fortsätta lära sig mer svenska och få utveckla språket på arbetsplatsen.

Skillnaden är stor mellan att prata svenska i ett klassrum och att använda språket i oförberedda situationer, som på jobbet. Det kan dessutom finnas medarbetare som till exempel har läs- och skrivsvårigheter eller nedsatt hörsel, berättade Olga Orrit på seminariet.

Handboken är ett stöd för språkombuden, men den är också användbar på många sätt på arbetsplatser som inte har språkombud.

Trygg stämning underlättar

Stämningen i arbetsgruppen är också viktig för att kommunikationen ska bli bra. När gruppen känns trygg vågar fler säga till om de inte förstår vad någon säger, eller är osäkra på om en arbetskamrat har förstått en rätt.

– Alla på arbetsplatsen är lika viktiga för att få till en bra kommunikation, säger Olga Orrit som själv har många års erfarenhet som språkutvecklare.

Handboken innehåller förslag på många olika språkutvecklande aktiviteter som kan bidra till den tryggheten.

– Det gör att man vågar prata fast det inte låter perfekt.

Oavsett vilka utmaningar som finns på arbetsplatsen har cheferna en betydande roll för hur man ska lyckas med att utveckla språket och kommunikationen, menar Olga Orrit.

– Cheferna är nyckelpersoner. Utan deras stöd kanske det inte händer så mycket.

Anpassa till er egen arbetsplats

Metoderna i handboken bygger på etablerade insikter inom språkforskning och har utvecklats i samarbete mellan chefer, anställda, lärare och forskare.

Boken stödjer hur man kan arbeta på ett genomtänkt sätt med språket, men det går också att jobba med valda delar och övningar, om inte annat så för att komma igång.

– Utgå från vad som känns viktigt hos er. Är det på dokumentationen vi ska koncentrera oss i början? Är våra protokoll begripliga? Har vi mallar för minnesanteckningar? tipsar Olga Orrit.

 

Läs mer: Språkstödjare gör arbetsmiljön tryggare

  Text: Anna Norrby, 08 oktober 2019

  Relaterade verktyg

  Senaste artiklar

  De har utvecklingssamtalen på gående fot

  Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

  “Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

  Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

  Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

  Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

  Områden

  Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

  Var vill du börja?

  Läs mer om SAM

  SAM

  Verktyg

  Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

  Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

   Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

   För bättre digital arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

   Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

  • Prehabguiden

   Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

  Så gör andra

  Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

  Vad säger forskningen?

  Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

  Vilken ny kunskap kan ni använda?