Många arbetsplatser - bland annat Sabbatsbergsgeriatriken på Sabbatsbergs sjukhus - har utbildat sin personal i fallteknik. Och den tio veckor långa utbildningen fungerar verkligen, visar ny forskning.

Foto: Lars Clason / YMR

Så kan ni förebygga snubbel och fall

Går det att lära sig falla rätt? Svaret är ja, och det räcker med en utbildning på tio tillfällen. Det framkommer i en ny studie där man har tittat på Svenska judoförbundets utbildning i fallteknik.

Fallolyckor på arbetet är ett stort problem, och leder varje år till tusentals långa sjukskrivningar.

– Många, speciellt äldre kvinnor, tar emot sig med armen när de ramlar – och bryter armen. Det är ganska vanligt att det aldrig läker ordentligt, och det kan leda till långtidssjukskrivning eller medicinsk invaliditet.

Det berättar Anna Weigelt, chef på AFA Försäkrings analysavdelning, under ett seminarium på ämnet.

Sedan 2018 har AFA Försäkring därför samarbetat med Svenska judoförbundet för att motverka problemen med fallolyckor på arbetet. Samarbetet består av en utbildningssatsning som går ut på att öva anställda i styrka, balans och fallteknik.

– Precis som man kan lära sig att simma, kan man lära sig att falla.

Det säger Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska judoförbundet.

Varför judo?

Judo är en lämplig grund att stå på när man ska lära ut fallteknik, eftersom grundtanken i judo är att få motståndaren ur balans medan man behåller sin egen. Däri ligger grunden till den här utbildningen.

– Det är en väldigt professionell grupp som har arbetat hårt för att ta fram det här konceptet. Det är skräddarsytt för arbetsplatser, och gjort för att passa in i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Instruktörerna måste ha minst blått bälte i judo, vilket innebär att de måste ha tränat i minst fem år, säger Karin Strömqvist Bååthe.

Hittills har ungefär femtio grupper på ett fyrtiotal arbetsplatser varit med på utbildningen. Den går till så att instruktörer åker ut till arbetsplatser en gång i veckan under tio veckors tid. De lägger ut mjuka mattor på golvet i konferensrummet eller gymmet, och så får de anställda i en dryg timme träna balans, fallteknik och styrka i nedre delen av kroppen.

– Det här är inget som man lär sig på en kafferast. Det måste tränas in i muskelminnet, säger Karin Strömqvist Bååthe.

Nu också beforskat

Michail Tonkonogi är professor i medicinsk vetenskap på Högskolan Dalarna, och själv aktiv inom Svenska judoförbundet. Han har, tillsammans med ett forskarlag, studerat utbildningssatsningen för att se om den faktiskt fungerar.

– När du väl faller hinner du inte tänka efter, utan det måste ske automatiskt. Frågan är då om man hinner automatisera ett rörelsemönster på bara tio sessioner?

Förutom den frågan ville forskarlaget också ha svar på om utbildningen var implementeringsbar, alltså möjlig att genomföra. Går arbetsgivaren med på att låta anställda göra det här på arbetstid, och kommer folk på träningarna utan att hoppa av efter halva perioden?

För att få svar på de här frågorna studerade forskarna totalt 68 personer på sju arbetsplatser. Alla deltog i utbildningen och fick göra tester innan och efter de tio veckorna. Testerna kontrollerade balans, fallteknik och styrka i nedre delen av kroppen.

När man studerar människor brukar resultaten alltid gå åt olika håll men här var resultaten oväntat robusta

– Resultaten förvånade mig. När man studerar människor brukar resultaten alltid gå åt olika håll men här var resultaten oväntat robusta. Falltekniken hade förbättrats, och även balansen och styrkan.

Tio pass är tillräckligt

Han säger att efter studien, som har blivit granskad och publicerad i en vetenskaplig tidskrift, har han fått ett tydligt svar på grundfrågan.

– Tio träningspass är tillräckligt för att träna in ett rörelsemönster. Dessutom kan man träna upp den sortens styrka som har samband med lägre risk för fall. Och det är implementeringsbart.

Det återstår fortfarande att forska på hur länge resultaten håller i sig. Men en sak är klar.

– Den här interventionen för den här befolkningsgruppen fungerar – och den är ganska kostnadseffektiv.

På utbildningen får man börja med att falla från sittande, och sedan arbeta sig upp till stående fall. Här är ett utbildningstillfälle på AFA Försäkring.

Porträttbilderna är tagna av Theresia Köhlin, Alf Tornberg och Helena Bellardini.

Inlägg taggat med:

Text: Anna Wettergård, 23 september 2020

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?