Så kan ni förebygga snubbel och fall

23 september 2020 Lästid: 5 min
Fyra personer i sjukhuskläder tränar fall på en blå gymnastikmatta. Tre andra personer ser på.
Många arbetsplatser - bland annat Sabbatsbergsgeriatriken på Sabbatsbergs sjukhus - har utbildat sin personal i fallteknik. Och den tio veckor långa utbildningen fungerar verkligen, visar ny forskning.

Foto: Lars Clason / YMR

Går det att lära sig falla rätt? Svaret är ja, och det räcker med en utbildning på tio tillfällen. Det framkommer i en ny studie där man har tittat på Svenska judoförbundets utbildning i fallteknik.

Fallolyckor på arbetet är ett stort problem, och leder varje år till tusentals långa sjukskrivningar.

Porträtt av Anna Weigelt.– Många, speciellt äldre kvinnor, tar emot sig med armen när de ramlar – och bryter armen. Det är ganska vanligt att det aldrig läker ordentligt, och det kan leda till långtidssjukskrivning eller medicinsk invaliditet.

Det berättar Anna Weigelt, chef på AFA Försäkrings analysavdelning, under ett seminarium på ämnet.

Sedan 2018 har AFA Försäkring därför samarbetat med Svenska judoförbundet för att motverka problemen med fallolyckor på arbetet. Samarbetet består av en utbildningssatsning som går ut på att öva anställda i styrka, balans och fallteknik.

Porträtt av Karin Strömqvist Bååthe.– Precis som man kan lära sig att simma, kan man lära sig att falla.

Det säger Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska judoförbundet.

Varför judo?

Judo är en lämplig grund att stå på när man ska lära ut fallteknik, eftersom grundtanken i judo är att få motståndaren ur balans medan man behåller sin egen. Däri ligger grunden till den här utbildningen.

– Det är en väldigt professionell grupp som har arbetat hårt för att ta fram det här konceptet. Det är skräddarsytt för arbetsplatser, och gjort för att passa in i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Instruktörerna måste ha minst blått bälte i judo, vilket innebär att de måste ha tränat i minst fem år, säger Karin Strömqvist Bååthe.

Hittills har ungefär femtio grupper på ett fyrtiotal arbetsplatser varit med på utbildningen. Den går till så att instruktörer åker ut till arbetsplatser en gång i veckan under tio veckors tid. De lägger ut mjuka mattor på golvet i konferensrummet eller gymmet, och så får de anställda i en dryg timme träna balans, fallteknik och styrka i nedre delen av kroppen.

– Det här är inget som man lär sig på en kafferast. Det måste tränas in i muskelminnet, säger Karin Strömqvist Bååthe.

Nu också beforskat

Porträtt av Michail Tonkonogi.Michail Tonkonogi är professor i medicinsk vetenskap på Högskolan Dalarna, och själv aktiv inom Svenska judoförbundet. Han har, tillsammans med ett forskarlag, studerat utbildningssatsningen för att se om den faktiskt fungerar.

– När du väl faller hinner du inte tänka efter, utan det måste ske automatiskt. Frågan är då om man hinner automatisera ett rörelsemönster på bara tio sessioner?

Förutom den frågan ville forskarlaget också ha svar på om utbildningen var implementeringsbar, alltså möjlig att genomföra. Går arbetsgivaren med på att låta anställda göra det här på arbetstid, och kommer folk på träningarna utan att hoppa av efter halva perioden?

För att få svar på de här frågorna studerade forskarna totalt 68 personer på sju arbetsplatser. Alla deltog i utbildningen och fick göra tester innan och efter de tio veckorna. Testerna kontrollerade balans, fallteknik och styrka i nedre delen av kroppen.

När man studerar människor brukar resultaten alltid gå åt olika håll men här var resultaten oväntat robusta

– Resultaten förvånade mig. När man studerar människor brukar resultaten alltid gå åt olika håll men här var resultaten oväntat robusta. Falltekniken hade förbättrats, och även balansen och styrkan.

Tio pass är tillräckligt

Han säger att efter studien, som har blivit granskad och publicerad i en vetenskaplig tidskrift, har han fått ett tydligt svar på grundfrågan.

– Tio träningspass är tillräckligt för att träna in ett rörelsemönster. Dessutom kan man träna upp den sortens styrka som har samband med lägre risk för fall. Och det är implementeringsbart.

Det återstår fortfarande att forska på hur länge resultaten håller i sig. Men en sak är klar.

– Den här interventionen för den här befolkningsgruppen fungerar – och den är ganska kostnadseffektiv.

En grupp personer i träningskläder gör fallövningar på en stor blå judomatta.

På utbildningen får man börja med att falla från sittande, och sedan arbeta sig upp till stående fall. Här är ett utbildningstillfälle på AFA Försäkring.

Porträttbilderna är tagna av Theresia Köhlin, Alf Tornberg och Helena Bellardini.

Fallutbildning på din arbetsplats

Vill du att din arbetsplats ska få en fallutbildning? Om ni har kollektivavtal är det gratis.

Utbildningen kan ske i era egna lokaler, eller i en näraliggande judoklubb.

Läs mer på Svenska judoförbundets hemsida.

Förebygg fallolyckor – tänk på det här

Utomhus

Studien om fallutbildningen

Titel
Health promotion and prevention: The impact of specifically adapted judo-inspired training program on risk factors for falls among adults

Forskare
Marina Arkkukangas, Karin Strömqvist Bååthe, Anna Ekholm och Michail Tonkonogi

Projekttid
2018 – 2020

Publicerad
Studien publicerades 2020 i
Preventive Medicine Reports.
Här kan du läsa artikeln. 

Förebygg fallolyckor med forskning

En kaffekopp som håller på att spillas ut.Visste du att fallolyckor är den vanligaste orsaken till arbetsskador? Pratar ni om era egna risker för fallolyckor i jobbet?

Förebygg fallolyckor på er arbetsplats – ta hjälp av Forskning på 5!

  • Se en kort film om forskning om fallolyckor
  • Ta hjälp av frågorna, och reflektera tillsammans över hur det ser ut hos er.

Text: Anna Wettergård