Träna fallkompetens med judoexperter

23 oktober 2018 Lästid: 5 min
en judoinstruktör i vit dräkt står på huk och instruerar en knästående kvinna i träningskläder
Judo på jobbet för att lära sig falla rätt om olyckan är framme. Kristina Abrahamsson, labundersköterska, testar fallteknik med Sadiq Owoeye, judoinstruktör från Svenska Judoförbundet.

Foto: Anna Rehnberg

Lär dig fallkompetens på jobbet! Varje år sker 11 000 fallolyckor på arbetstid. Många av dem kan förebyggas eller mildras med hjälp av judons falltekniker. Nu erbjuder Svenska Judoförbundet kurser, i ett samverkansprojekt med AFA Försäkring. Vårdcentralen Wästerläkarna är en av de första att prova.

I personalmatsalen på vårdcentralen Wästerläkarna i Göteborg står bord och stolar intryckta mot ena väggen. Golvytan täcks av en röd gummimatta. Mitt på mattan står Sadiq Owoeye iklädd vit judodräkt med svart bälte i midjan.

Sadiq Owoeye iklädd judodräkt. Närbild.

–Sist tränade vi bakåtfall, i dag ska vi träna sidofall. Men först värmer vi upp, säger Sadiq till personerna som samlats på mattan.

Sadiq Owoeye har tränat judo sedan han var sju år. Men han har inte bara svart bälte i judo, han är dessutom fysioterapeut på Wästerläkarna Rehabmottagning. Personerna han tränar den här fredagseftermiddagen är kollegor på vårdcentralen.

 Ellinor Strauss labundersköterska på Wästerläkarna – Jag tänkte genast att den här kursen är något för mig, säger Ellinor Strauss, som är labbundersköterska. Jag har fyllt 65 år så det är jättebra att veta vad man ska tänka på om man faller.

Tränar balans först

Efter uppvärmningen får gruppen träna balans innan det blir dags för själva fallövningarna.

–Håll in hakan mot bröstet så ni skyddar huvudet och tänk på att inte ta emot er med händer eller armbågar. Landa på så stor yta av kroppen som möjligt, säger Sadiq och visar med sin egen kropp hur han menar.

Inom judo tävlar man i att kasta varandra, men för att känna sig bekväm med att bli kastad tränar man först på att falla utan att skada sig. Man skaffar sig helt enkelt fallkompetens.

– Är man osäker spänner man kroppen, då ökar risken för skador, förklarar Sadiq. Det gäller att slappna av och följa med mjukt i fallet.

Börjar öva liggande

På fallkompetenskursen handlar det dock inte om att kasta varandra. Hela gruppen ligger på mattan och fallen börjar så nära marken som möjligt. När man känner sig bekväm på låg höjd ökar man stegvis svårighetsgraden.

–Om vi skulle börja från stående skulle folk inte våga falla, säger Sadiq. Nu blir det ett mindre stort steg och skaderisken är minimal.

Svenska judoförbundet utbildar

Detta är andra passet av tio Sadiq håller på sin arbetsplats. Men det här är bara början. Tanken är att Sadiq Owoeye och ett 60-tal judokunniga instruktörer runt om i Sverige ska hålla kurser i fallkompetens och falltrygghet inom yrken där det är vanligt med fallolyckor, som förskolepersonal, bygg- och anläggningsarbetare, yrkesförare och personliga assistenter. Samtliga instruktörer har lång erfarenhet av judo, och flera arbetar själva inom vården.

I januari 2018 slöt AFA Försäkring och Svenska Judoförbundet ett samverkansavtal kring fallkompetens i arbetslivet. Projektet finansieras av AFA Försäkring och syftar till att förebygga och minska skador på grund av fallolyckor på arbetsplatser inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

en grupp träningsklädda kvinnor och en judoklädd instruktör ligger på en röd matta.

In med hakan och undvik att ta emot med händer och armar, instruerar Sadiq Owoeye judoinstruktör och fysioterapeut.
Foto: Anna Rehnberg

Inövad fallkompetens hjälper

Gruppen på röda mattan har just blivit klara med styrkeövningarna och Sadiq låter dem varva ner och tänja ut. Att inte bara öva fall utan även balans, styrka och så småningom explosivitet är självklara ingredienser i all judoträning, menar Sadiq.

–Med bättre balans faller man inte lika lätt och med starka muskler och explosivitet hinner och orkar man parera snedsteg och undviker på så vis att falla.

När man väl faller, vilket alla råkar ut för enligt Sadiq, gör inövad fallkompetens att man lättare undviker att skada sig.

Kursen är slut för dagen och deltagarna ser glada och ganska svettiga ut, trots att träningen såg relativt lätt ut.

Fallkompetens har räddat från fall

Christina Abrahamsson labundersköterska på Wästerläkarna har tidigare tränat jujitsu och har egen erfarenhet av att fallträning är bra.Kristina Abrahamsson, labbundersköterska, tar chansen att fräscha upp gamla kunskaper.

–Balans och fallteknik är något som är viktigt att träna. Jag tränade jujitsu för drygt 30 år sedan och när olyckan var framme i skidbacken eller när jag snubblade höll jag reflexmässigt in huvudet mot bröstet och tog inte emot mig med händerna. Det har räddat mig några gånger.

–Då övar vi framåtfall nästa fredag, säger Sadiq och ler uppmuntrande.

På AFA Försäkrings hemsida kan du läsa mer om projektet. 

Lär dig fallkompetens

Håll in hakan för att skydda huvudet från att skadas.

Undvik att ta emot med händer, armar, armbågar och höfter.

Följ med mjukt i fallet och landa på så stor yta av kroppen som möjligt för att undvika brutna leder.

Gå en kurs i fallkompetens och nöt in falltekniken.

Fall vanligaste olyckan på jobbet

Varje år inträffar omkring 11000 fallolyckor under arbetstid.

8000 av dem är fall i samma nivå. 2000 av dessa leder till sjukskrivning längre än 30 dagar, och / eller till varaktiga skador.

Kvinnor i åldern 56 – 64 år har mer än dubbelt så hög risk än kvinnor i genomsnitt att råka ut för ett fall på samma nivå. Många av dem jobbar i vård, skola och omsorg.

Den vanligaste skadan för kvinnor vid ett fall i samma nivå är en fraktur i arm eller handled.

Förebygg fallolyckor – tänk på det här

Utomhus

  • Halkskydd vid entréer
  • sanda och röj undan snö
  • använd broddar och ändamålsenliga skor

 

Inomhus

  • Se till att golven är torra
  • Rensa korridorer från hinder
  • Ha ändamålsenliga skor
  • Analysera fallrisker i vårdtagares hemmiljöer
  • Utbilda i fallteknik och förflyttningsteknik

Text: Anna Rehnberg

Verktyg på samma tema