Så undviker ni fallolyckor i vården

5 mars 2019 Lästid: 3 min
Fallolyckor. Två personer i sjukhuskläder syns bakifrån gå i en ljus sjukhuskorridor med blankt golv.
Håll golven rena från småsaker att snubbla på! Det förebyggande arbetet mot fallolyckor behöver tas på allvar. Det menar två forskare som undersökt hur fallolyckor i vården kan förhindras.

Foto: Maskot / TT

Arbetsskador på grund av att anställda halkar eller snubblar är vanliga i sjukvården. De leder ofta till långa sjukskrivningar. Nu har forskare tagit reda på hur sådana olyckor kan förhindras.

– Fallolyckor utgör en stor del av arbetsskadorna i Sverige. Och nästan var tredje fallolycka inträffar i vården, säger Ann-Beth Antonsson, professor vid IVL Svenska miljöinstitutet och avdelningen för ergonomi på KTH.

Skador på grund av fall är den vanligaste arbetsolyckan i hälso- och sjukvården. Oftast handlar det om att man snubblar på saker som ligger utspridda eller halkar på våta golv. Olyckor inträffar även utomhus när vårdanställda är på väg till eller från patienter. Ofta på vintern.

– Många tycker att det är trivialt att man trillar. Men om man tittar i statistiken så ser man att fallolyckor leder till längre sjukskrivningar är genomsnittet för arbetsskador, säger Ann-Beth Antonsson.

Organisationen spelar också roll

Forskarna har läst beskrivningar av vad som skett vid fallolyckor som anmälts. De har också tagit del av statistik om arbetsolyckor och intervjuat vårdanställda som skadats för att de trillat under arbetstid. De såg då att det inte bara är hala golv, dåliga skor eller stökiga rum som ligger bakom olyckorna. Organisationen spelar också in.

– Stress är en komponent. Om man måste skynda sig så kanske man till exempel inte hinner plocka undan ordentligt. Men det är inte så att man blir av med alla fallolyckor om man blir av med stressen, säger Ann-Beth Antonsson.

Även hur arbetet läggs upp spelar in, hävdar hon. Till exempel om anställda inom hemsjukvård får tillräcklig tid på sig att ta sig mellan patienter och om de har lika mycket tid på vintern som under andra årstider.

Information om rätt åtgärder

Mycket av det som hennes forskningsprojekt kom fram till för att förhindra fall var enkla saker. Det kunde vara att torka upp spill på golv och se till att det inte ligger saker framme som man kan snubbla på. Men att det är enkla åtgärder innebär inte automatiskt att man gör dem. Vilket visas av att fallolyckor ändå är så pass vanliga.

– Det är lätt om man vet vad man ska göra. Men för en avdelningschef på ett sjukhus är det kanske inte självklart vad man bör prioritera i arbetsmiljöarbetet. Man får så många impulser från alla möjliga håll – ledningen, media och så vidare. Så det kan bli svårt att veta vad som är viktigast att göra.

Undersök och åtgärda

Framgångsreceptet, hävdar forskarna bakom rapporten, är att

  • Först ta reda på vad som orsakar fallolyckorna
  • Sedan undanröja riskerna utifrån den kunskapen

Det räcker alltså inte med statistik för att få veta vad som hänt. Man behöver också göra intervjuer med de som drabbats. I rapporten berättar de om ett sjukhus i USA där man lyckades minska fallolyckorna med 60 procent genom att arbeta enligt den metoden.

Nu har projektgruppen sökt pengar för att i ett nytt projekt testa och utvärdera metoderna de tagit fram för att undvika fallolyckor.

Artiklar: Så gör andra

Verktyg och stöd

Om projektet

Projekt
En interventionsstrategi för att minska fallolyckor i vården

Forskare
Ann-Beth Antonsson, Sanny Schamoun och Lisa Schmidt. Samtliga vid IVL.

Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet

Tidsperiod
2015 – 2018

5 sätt att minska fallolyckor

  1. Torka upp när det är vått på golvet och ha rutiner för upptorkning. Använd städmetoder som inte gör golven blöta.
  2. Plocka upp saker från golvet som man kan snubbla på. Håll undan. Alla behöver hjälpas åt med detta. Det handlar inte bara om städrutiner.
  3. Använd bra skor. Särskilt på vintern när man färdas till och från patienter eller brukare.
  4. Ha en checklista för vad som behöver kontrolleras och åtgärdas, till exempel att det finns halkskydd i trapporna.
  5. Använd en mobilapp eller annat digitalt stöd för att anställda enkelt ska kunna anmäla sådant som behöver åtgärdas, till exempel om det finns halkrisk på grund av snö och is.

Källa: Ann-Beth Antonsson, IVL, och Rapporten En interventionsstrategi för att minska fallolyckor i vården.

Förebygg fallolyckor - ta hjälp av forskningen

Kaffekopp som välter.Visste du att fallolyckor är den vanligaste orsaken till arbetsskador? Pratar ni om era egna risker för fallolyckor i jobbet?

Förebygg fallolyckor på er arbetsplats – ta hjälp av Forskning på 5!

  • Se en kort film om forskning om fallolyckor
  • Ta hjälp av frågorna, och reflektera tillsammans över hur det ser ut hos er.

Text: Michael Nyhaga