Fallolyckor. Två personer i sjukhuskläder syns bakifrån gå i en ljus sjukhuskorridor med blankt golv.

Håll golven rena från småsaker att snubbla på! Det förebyggande arbetet mot fallolyckor behöver tas på allvar. Det menar två forskare som undersökt hur fallolyckor i vården kan förhindras.

Foto: Maskot / TT

Så undviker ni fallolyckor i vården

Arbetsskador på grund av att anställda halkar eller snubblar är vanliga i sjukvården. De leder ofta till långa sjukskrivningar. Nu har forskare tagit reda på hur sådana olyckor kan förhindras.

– Fallolyckor utgör en stor del av arbetsskadorna i Sverige. Och nästan var tredje fallolycka inträffar i vården, säger Ann-Beth Antonsson, professor vid IVL Svenska miljöinstitutet och avdelningen för ergonomi på KTH.

Skador på grund av fall är den vanligaste arbetsolyckan i hälso- och sjukvården. Oftast handlar det om att man snubblar på saker som ligger utspridda eller halkar på våta golv. Olyckor inträffar även utomhus när vårdanställda är på väg till eller från patienter. Ofta på vintern.

– Många tycker att det är trivialt att man trillar. Men om man tittar i statistiken så ser man att fallolyckor leder till längre sjukskrivningar är genomsnittet för arbetsskador, säger Ann-Beth Antonsson.

Organisationen spelar också roll

Forskarna har läst beskrivningar av vad som skett vid fallolyckor som anmälts. De har också tagit del av statistik om arbetsolyckor och intervjuat vårdanställda som skadats för att de trillat under arbetstid. De såg då att det inte bara är hala golv, dåliga skor eller stökiga rum som ligger bakom olyckorna. Organisationen spelar också in.

– Stress är en komponent. Om man måste skynda sig så kanske man till exempel inte hinner plocka undan ordentligt. Men det är inte så att man blir av med alla fallolyckor om man blir av med stressen, säger Ann-Beth Antonsson.

Även hur arbetet läggs upp spelar in, hävdar hon. Till exempel om anställda inom hemsjukvård får tillräcklig tid på sig att ta sig mellan patienter och om de har lika mycket tid på vintern som under andra årstider.

Information om rätt åtgärder

Mycket av det som hennes forskningsprojekt kom fram till för att förhindra fall var enkla saker. Det kunde vara att torka upp spill på golv och se till att det inte ligger saker framme som man kan snubbla på. Men att det är enkla åtgärder innebär inte automatiskt att man gör dem. Vilket visas av att fallolyckor ändå är så pass vanliga.

– Det är lätt om man vet vad man ska göra. Men för en avdelningschef på ett sjukhus är det kanske inte självklart vad man bör prioritera i arbetsmiljöarbetet. Man får så många impulser från alla möjliga håll – ledningen, media och så vidare. Så det kan bli svårt att veta vad som är viktigast att göra.

Undersök och åtgärda

Framgångsreceptet, hävdar forskarna bakom rapporten, är att

  • Först ta reda på vad som orsakar fallolyckorna
  • Sedan undanröja riskerna utifrån den kunskapen

Det räcker alltså inte med statistik för att få veta vad som hänt. Man behöver också göra intervjuer med de som drabbats. I rapporten berättar de om ett sjukhus i USA där man lyckades minska fallolyckorna med 60 procent genom att arbeta enligt den metoden.

Nu har projektgruppen sökt pengar för att i ett nytt projekt testa och utvärdera metoderna de tagit fram för att undvika fallolyckor.

Text: Michael Nyhaga, 05 mars 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Möt stök med stök för tryggare bibliotek 

Rutiner, pyssel, personal och ommöbleringar. Det är några av de verktyg som bibliotek kan ta till för att öka tryggheten. Stök på biblioteken är ett ökande problem. Det yttrar sig…

Arbetsplatser som passar fler

Bra belysning och ljuddämpad miljö – men också tydliga arbetsuppgifter och kompetenskriterier för tjänster som ska tillsättas. Vad är gemensamt för alla de här sakerna? Det kallas UUA – universell utformning av arbetsplatser.   Universell utformning av arbetsplatser är ett projekt med…

”Vi blir alla människor”

På en psykiatrisk vårdavdelning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har antalet tvångsåtgärder minskat drastiskt. Samtidigt har sjukfrånvaron bland personalen sjunkit. En nyckel till framgång har varit programmet Safewards, som är till för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Forskning. På vårdavdelningar finns samma problem med hot och våld som på akuten, med skillnaden att patienterna ligger här längre. Nu ska problemen kartläggas i en studie.

Hot och våld på vårdavdelningar

Att hot och våld förekommer på akutmottagningar råder det inget tvivel om, men hur stort är problemet på vårdavdelningar? Det...

Utskrivningsbudskap - hoppfulla meddelanden som utskrivna patienter lämnar till sina medpatienter - är en del av Safewards. Veikko Pelto-Piri säger att programmet handlar om att påverka klimatet på en avdelning.

10 vägar till säkrare psykiatrisk vård

Hoppfulla meddelanden från utskrivna patienter, konkreta metoder för att trappa ner konflikter, och en ”lära-känna-varandra-pärm”. Det är några av de...