Fallutbildning gav trygghet och sammanhållning

27 januari 2020 Lästid: 4 min
Utbildningen i fallteknik gjorde dem tryggare och skapade bättre sammanhållning. Det berättar sjuksköterskorna Jennifer Sörensen och Jessica Bark Alm på ortopeden, Nyköpings lasarett.
Utbildningen i fallteknik gjorde dem tryggare och skapade bättre sammanhållning. Det berättar sjuksköterskorna Jennifer Sörensen och Jessica Bark Alm på ortopeden, Nyköpings lasarett.

Foto: Anna Wettergård

Personalen på ortopeden i Nyköping har gått en tio veckor lång utbildning i fallteknik. Utbildningen har gjort dem tryggare – och samtidigt fått upp frågan om fallolyckor på agendan.

Fallolyckor på arbetet är ett stort problem. Det är den vanligaste arbetsolyckan, och runt elva tusen personer drabbas varje år. Drygt två tusen av dessa olyckor klassas som allvarliga, enligt statistik från AFA Försäkring.

Som ett sätt att förbättra situationen ordnar Judoförbundet arbetsplatsutbildningar i fallteknik. En av grundtankarna är att deltagarna ska bli mindre rädda för att falla. Den som inte är rädd slappnar nämligen av, och därmed minskar risken för olyckor. Samtidigt ska kursen göra att den som ändå faller inte skadar sig lika mycket.

Blev tryggare i sig själva

Några som gått utbildningen är personalen på ortopedavdelningen på Nyköpings lasarett. Vid tio tillfällen för ett drygt år sedan kom judotränare ut till deras arbetsplats. De genomförde balansövningar och nötte in metoder för att falla utan att ta emot sig med händerna.

– Vi på ortopeden ser ju hur stort problemet med fallolyckor är. Vi vet hur lätt det är att få en handledsfraktur om man tar emot sig med händerna.

Det säger Jennifer Sörensen. Hon är sjuksköterska på ortopedavdelningen, och visar runt bland ortopediska kuddar och gåstolar inne i behandlingsrummet.

Själv har hon tränat judo i många år, men även hon fick ut mycket av utbildningen.

Ansiktsporträtt Jennifer Sörensen.– Alla körde utifrån sin egen förmåga, och jag har också fått mycket nytta av kunskaperna. Det var till exempel värdefullt att öva på att falla tillsammans. Ibland på jobbet ramlar ju patienter och då blir det lätt att man dras med. Det gäller att inte skada sig själv då.

Även om utbildningen inte var några problem för henne, så såg hon att kollegorna ofta fick utmana sig själva.

Efter det kände de sig tryggare i sina egna kroppar

– Utbildningen blev svårare och svårare, och de sista gångerna skulle vi prova verklighetstrogna fall från stående. Vissa tyckte att det var läskigt, men de vågade. Efter det kände de sig tryggare i sina egna kroppar.

– Det var också roligt att se hur mycket bättre balans alla fick på de här tio gångerna. Det är jätteviktigt, inte minst för våra lite äldre kollegor. Man får ju ofta får lite sämre balans med åren.

Ökade medvetenheten om problemet

En av dem som fick utmana sig själv under kursens gång är Ulrika Karlsson, undersköterska och skyddsombud.

Ansiktsporträtt Ulrika Karlsson.– Jag har diskbråck så för mig personligen var kursen väldigt värdefull. Jag har blivit mindre rädd för att falla och dessutom har jag lärt mig att våga vara nära patienter. Det är viktigt för att minska risken för fallolyckor.

Hon tycker att kursen också har varit värdefull för henne i rollen som skyddsombud.

– Vi har fått upp frågan om fallolyckor mer på agendan nu. Vi tänker extra mycket på att det inte ska ligga saker på golvet, till exempel. Och på att ha rätt skor. Vi kommer att ta med det ännu mer i skyddsronderna framöver.

Självklart att säga ja till utbildningen

Avdelningschefen Katarina Eriksson kunde själv inte vara med på utbildningen, men satt i rummet intill och hörde de glada skratten. För henne var det självklart att säga ja till att låta medarbetarna delta i utbildningen på arbetstid.

Ansiktsporträtt Katarina Eriksson.– Det är jättebra om vi blir medvetna om fallrisker. Jag som chef har ju ansvar för personalen och kan det här förebygga att någon gör sig illa är det ju fantastiskt.

I likhet med sina medarbetare vill hon gärna att judoförbundet ska komma tillbaka för en uppföljning.

– Alla var jättenöjda med utbildningen. Inte minst för att det gjorde gruppen mer sammansvetsad och att medarbetarna litar mer på varandra nu. Dessutom tyckte alla att det var väldigt kul. Det är viktigt att ha roligt tillsammans när man arbetar med att vårda sjuka människor.

Artiklar: Så gör andra

Verktyg och stöd

Utbildningen "Fallkompetens i arbetslivet"

Kurserna hålls, sedan 2018, av Svenska Judoförbundet i samarbete med AFA Försäkring.

Kurserna ska både minska risken att falla, och minska skadorna ifall man ändå faller.

Den som vill veta mer, eller boka in en utbildning till arbetsplatsen, kan gå in på judo.se/fallprevention

Här kan du läsa mer om AFA Försäkrings samarbete med Judoförbundet.

Ny satsning för att förebygga fallolyckor

Ett par avdelningar på Nyköpings lasarett – däribland ortopeden – kommer inom kort att påbörja ytterligare en satsning för att förebygga fallolyckor. Den genomförs i samarbete med SKR och IVL Svenska miljöinstitutet och bygger på en forskningsstudie från 2018.

Den nya satsningen kommer att inledas under våren 2020 och pågå i ett år. Under den här tiden kommer man bland annat att:

  • Ta upp frågan om fallolyckor under morgonmöten och följa upp den under arbetsplatsträffar.
  • Ta fram rutiner för hur fastighetsservice snabbt kan åtgärda sådant som ökar fallrisken.
  • Ta fram rutiner för att personalen snabbt och enkelt ska kunna rapportera risker.

Förebygg fallolyckor med forskning

Kaffekopp som välter.Visste du att fallolyckor är den vanligaste orsaken till arbetsskador? Pratar ni om era egna risker för fallolyckor i jobbet?

Förebygg fallolyckor på er arbetsplats – ta hjälp av Forskning på 5!

  • Se en kort film om forskning om fallolyckor
  • Ta hjälp av frågorna, och reflektera tillsammans över hur det ser ut hos er.

Text: Anna Wettergård