Så får nya lärare en bra start

9 januari 2024 Lästid: 7 min
Sammanfattning av artikeln

Nya lärare behöver stöd när de börjar arbeta i yrket.

Enligt Skolverket ska nya lärare få en introduktionsperiod och en mentor.

Det finns även annat att tänka på.  En ombudsman på Sveriges Lärare har flera tips.

Tips till arbetsgivaren:

 • Planera i god tid.
 • Ge mentorn den tid som behövs till uppdraget.

Tips till den nya lärare:

 • Ta inte på dig extra arbetsuppgifter det första året.
 • Planera in små pauser under arbetsdagen.
Ung lärare i klassrum.
Stöd och mentor till nya lärare. De viktiga insatserna kan öka den psykologiska tryggheten och hjälpa läraren att hålla på sikt och stanna i yrket.

Foto: Johner bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Nya lärare behöver stöd när de börjar arbeta i yrket.

Enligt Skolverket ska nya lärare få en introduktionsperiod och en mentor.

Det finns även annat att tänka på.  En ombudsman på Sveriges Lärare har flera tips.

Tips till arbetsgivaren:

 • Planera i god tid.
 • Ge mentorn den tid som behövs till uppdraget.

Tips till den nya lärare:

 • Ta inte på dig extra arbetsuppgifter det första året.
 • Planera in små pauser under arbetsdagen.

Att vara ny som lärare kan vara både fantastiskt och utmanande. Den första tiden är kanske allra viktigast för att lättare komma in i yrket. Här kommer tips för ett bra första år som lärare.

– Det är viktigt för hela samhället att nya lärare får en bra start, så att de orkar fortsätta i yrket.

Det säger Johan Wikander, ombudsman på Sveriges Lärare. Han har själv bakgrund som lärare i grundskolan och träffar många lärarstudenter i jobbet som ombudsman.

– Som ny lärare vill man ta sig an världen, men man vågar kanske inte berätta om det som är svårt.

Johan Wikander

Som ny lärare vill man ta sig an världen, men man vågar kanske inte berätta om det som är svårt.

Johan Wikander, ombudsman på Sveriges Lärare.

Det är ett av skälen till att skolan och den nya läraren behöver tänka till lite extra om vilka stöd en ny lärare behöver, menar han.

Har rätt till mentor och introduktionsperiod

Enligt Skollagen och Skolverkets föreskrifter har nyutexaminerade lärare med lärarlegitimation rätt till en introduktionsperiod som ska pågå under minst ett läsår eller motsvarande tid. De har även rätt till en mentor.

Det är alltså grunden, men det är inte alltid så det fungerar. År 2020 hade bara 4 av 10 nya lärare en mentor under sin introduktionstid, enligt en rapport från Lärarförbundet, numera Sveriges Lärare, år 2020: Nya lärares introduktion till yrket. Den visade att bland de som fått en mentor hade hälften själva fått be om en. Att det ser ut så kan ha flera orsaker.

– En mentor behöver få förutsättningar för uppdraget. Jag har sett mentorer som får för lite tid, eller ingen tid alls till det.

Det är också ett av skälen till att arbetsplatsen behöver dra igång förberedelserna för att ta emot en ny lärare i god tid, menar Johan Wikander. Då finns tid att planera för mentorskapet. Det vanligaste är att nya lärare börjar när höstterminen startar. Kanske har en tidigare medarbetare gått i pension eller slutat till sommarlovet.

Förbered i god tid

Rektorn och de lärare som jobbar kvar börjar som regel planera nästa läsår redan i början av vårterminen. Kanske vet man något om vilka lärare som ska sluta till sommarlovet, de som går i pension till exempel. Vad man däremot inte vet vid det laget är vem som kommer ny. Det kan bli en med erfarenhet eller en nyutexaminerad.

– Därför kan det vara klokt att redan på våren planera som om den blivande kollegan som börjar efter sommarlovet är en nyutexaminerad lärare utan erfarenhet, föreslår han.

En mentor behöver få förutsättningar för uppdraget.

Johan Wikander

I det ingår bland annat att tidigt bestämma vem som ska vara mentor. Den kollegan behöver få tid avsatt för uppdraget i sitt schema, och göra en plan för hur mentorsarbetet ska läggas upp.

De lärare som redan jobbar på skolan har alltså ofta gjort sin planering redan på våren, och har rutinerna på plats. Den nya läraren kommer däremot ofta in oförberedd och utan erfarenhet.

– Då är det lätt hänt att det blir sämre förutsättningar för den nya.

Se även över vilken klass som är lämpligast för en nyutexaminerad att börja med, råder Johan Wikander.

– När jag var ny som lärare fick jag höra att ’du som är man får ta den här femman för de är jobbiga’, och så ska det ju inte vara.

Renodla arbetsuppgifterna

Mentorn hjälper sin nya kollega att komma på banan, men det finns också sådant som den nya läraren själv kan göra för att lyckas. Och dit hör bland annat att sätta gränser. Den som är ny har nämligen ofta ett stort engagemang, påminner Johan Wikander.

– Men hoppa inte på allt spännande direkt, utan vänta med att engagera dig i aktiviteter utanför kärnuppdraget. Som ny lärare behöver man koncentrera sig på hantverket. Sitt inte med även i sånt som IT-team, mobbningsgruppen eller planering av friluftsdagen.

Bygg en trygg relation

Mentorn och den nya läraren behöver ha en trygg relation så att den nya vågar ta upp det som inte fungerar.

– Mentorn ska stötta och vägleda, inte bedöma.

Tänk också på att allt tar längre tid för en ny lärare i jämförelse med en rutinerad, manar han.

– Ändå är det vanligt att den nya får lika många arbetsuppgifter som de andra, och då räcker inte alltid tiden till.

Då gäller det att prioritera, och det kan mentorn hjälpa till med: Vad är en viktig arbetsuppgift – och vad är inte det just nu? Om de inte kan lösa det tillsammans behöver rektorn involveras.

Det kan också vara hjälpsamt om mentorn undervisar i samma ämnen.

– Särskilt om den nya får undervisa i ämnen som den inte är utbildad för.

Arbetsbelastning och återhämtning

Ibland ligger lektionerna kloss i kloss, enligt Johan Wikander. Med det menas att det inte är någon tid alls mellan lektionerna. Ingen paus. Han säger att just det kan vara en utmaning i landsbygdsskolor, för att eleverna ska hinna med ett visst antal lektioner innan skolskjutsen går.

I såna situationer, men även annars är det viktigt att som lärare få in återhämtning under arbetsdagen.

– Försök planera in små stunder för återhämtning. En kortare period kan man springa på, men efter en längre tid kan bristen på paus påverka orken och skapa konfliktsituationer i klassen.

– Tänk också på att som ny lärare tar det mycket kraft bara att ta kommandot över en klass. När jag var ny var jag lycklig, men också helt färdig ibland.

Bakgrunden spelar roll

Det finns inget universalrecept för att ge nya lärare en bra start. De kan ha stora skillnader i bakgrund och erfarenhet, menar Johan Wikander.

– En nyutexaminerad lärare kan vara 40 år och ha arbetat länge i andra yrken och ha en auktoritet med sig, medan andra kan ha gått direkt från gymnasiet till lärarutbildningen. Sånt påverkar också vilket stöd man behöver.

Skyddsombudet kan också bidra till en bra start

När det finns en mentor har den uppdraget att organisera mottagandet.

Skyddsombudet kan lyfta frågan om introduktion i organisationen.

Johan Wikander

– Men skyddsombudet kan bidra genom att lyfta frågan om introduktion i organisationen: Hur organiserar vi introduktionen på ett sätt som funkar för alla?

Skyddsombudet har också en viktig stödjande roll om den nya läraren går på knäna, som Johan Wikander säger.

– Då kan skyddsombudet ta upp arbetsbelastningen med arbetsgivaren och hjälpa till att hitta lösningar.

Johan Wikander ser introduktionsperioden som en investering för framtiden.

– Vi behöver vara rädda om alla lärare och det börjar med att de får riktigt bra stöd under sin första tid i yrket.

Visste du att...

Skolverket har stödmaterial om att ta emot nyexaminerade lärare.

Här hittar du det:
Introduktionsperiod för lärare och förskollärare.

Tips om rapporter att läsa

I den här artikeln nämns Lärarförbundets, numera Sveriges Lärare, rapport ”Nya lärares introduktion till yrket” från 2020. Kontakta Sveriges Lärare om du vill läsa den.

Sveriges Kommuner och regioner, SKR, tar också upp vikten av introduktion för nya lärare.
I rapporten Skilda förutsättningar och lokala lösningar – Kompetensförsörjning i förskola, skola och vuxenutbildning från 2022 kan man läsa att den första tiden i yrket kan vara avgörande på flera sätt:

 • Introduktionen påverkar kvarvaron i yrket (att man stannar i yrket) och även den fortsatta utvecklingen.
 • Mentorskap är en viktig del.
 • För legitimerade lärare och förskollärare pågår introduktionsperioden ett läsår och regleras i skollagen.

Stöd från Suntarbetsliv: Hållbar introduktion

Hur kan ni skapa en hållbar introduktion för nya medarbetare?

Det kan du och din arbetsgrupp undersöka med hjälp av Forskning på 5 – ett snabbt och enkelt verktyg från Suntarbetsliv.introduktion

 

Här kommer du direkt till Forskning på 5 om hållbar introduktion

Här hittar du även en checklista med tips för introduktion!

Anna Norrby
Text: Anna Norrby
Kontakt: [email protected]