Rektor och två lärare i ett klassrum.

Rektor Patrik Strömsten och Lärarförbundets Malin Andersson och Carola Karlandus på Skulltorps skola samarbetar för att skapa en skola med trivsel och glädje.

Foto: Anna Rehnberg

Skolan som sätter OSA högt på agendan

Vad innebär återhämtning, feedback och delaktighet? Sådana frågor har medarbetare på Skulltorps skola i Partille stött och blött på sina arbetsplatsträffar.
– Vi kommer absolut att använda Suntarbetslivs material när vi nu jobbar vidare, säger skyddsombud Malin Andersson.

Varje tisdag klockan 16.30–17.30 är det arbetsplatsträff på Skulltorps skola i centrala Partille. Vid sex tillfällen sedan oktober har träffarna nu handlat om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA.

– Medarbetarenkäten visade att vi behövde vässa oss på tre områden: kommunikation, återhämtning och delaktighet. Nu har vi lagt två arbetsplatsträffar per tema, berättar rektor Patrik Strömsten.

OSA-kollen som kunskapsbank

Skulltorps skola, som är en F–5-skola med 270 elever och 33 medarbetare, var snabbt ut med sitt OSA-arbete. Skolan hade hunnit planera sina arbetsplatsträffar redan innan utbildningsförvaltningen i Partille kommun lanserade APT-material för OSA-arbete, se separat artikel.

– Vi har bara använt lite grann av det smörgåsbord som kommunen tagit fram, säger Patrik Strömsten, som själv använt OSA-kollen som kunskapsbank och på rektorsforum.

En som varit med och skapat ”smörgåsbordet” är Malin Andersson, grundskollärare på Skulltorps skola och skyddsombud. Hon är även vice ordförande i Lärarförbundet i Partille och ingår i utbildningsförvaltningens arbetsmiljögrupp.

Ansiktsporträtt Malin Andersson.– Det är Suntarbetslivs material vi har valt i Partille kommun och det vi ska ösa ur. Vi kommer att arbeta mer med materialet på Skulltorps skola, inte minst OSA-kollens avsnitt om krav och resurser, berättar hon.

Diskussion i tysta samtal

På de arbetsplatsträffar om OSA som skolan hittills haft har medarbetarna fått besvara digitala mentometerfrågor och använda metoden ”tyst samtal” för att få igång diskussioner.

I tysta samtal sitter personalen i tvärgrupper med ett stort gemensamt papper framför sig och en penna. Utifrån en frågeställning går sedan pennan laget runt i en kvart och alla skriver tyst ner vad de tänker kring ämnet. Frågan kan exempelvis vara:

 • Vad är kommunikation för dig?
 • Vad är rast för dig och hur vill du använda den?
 • Vad innebär delaktighet för dig?

– Sedan får var och en förklara vad man menar. Gruppen enas därefter om vad som är signifikant för just den gruppens åsikter. Vi går igenom alla grupper och tar sedan fram tre saker om vad man tycker utmärker ämnet, berättar Malin Andersson.

Ansiktsporträtt rektor Patrik Strömsten.– Vi har pratat mycket om individen i gruppen och att vi alla är olika, säger Patrik Strömsten. Det är lätt att man vill att alla ska göra samma sak. Men det är sällan bra för någon. Återhämtning kan till exempel betyda promenad för någon men något helt annat för någon annan. Det gäller att skapa ett klimat där alla känner att de kan göra det som är bra för dem.

 

Lärarkollegor vid laptops.Läs också: Utnyttja intranätet för stöd i OSA-arbetet

Text: Jeanette Neij, 27 mars 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Covid: Så klarar de personalbristen i förskolan

Många förskolor kämpar just nu med stor sjukfrånvaro bland personalen. I Borås har man tagit fram en tydlig handlingsplan, som i nio steg berättar vad förskolor ska göra när coronapandemin…

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?