Skolan under lupp hos Arbetsmiljöverket

15 maj 2014 Lästid: 2 min

Brist på resurser och befogenheter att lösa problem – det brottas skolor runt om i landet med, enligt nya inspektionsresultat från Arbetsmiljöverket. Som samtidigt lanserar ett startpaket för att göra praktiskt arbetsmiljöarbete enklare att få till.

Mellan 2013 – 2016 inspekterar Arbetsmiljöverket totalt 1 700 grund- och gymnasieskolor över hela landet, alltså en tredjedel av Sveriges skolor. I de resultat som redovisas nu, ingår runt 100 skolhuvudmän och 500 grund- och gymnasieskolor runt om i landet. Vad har hittills kommit fram?

Det systematiska, förebyggande arbetsmiljöarbetet ligger i topp på listan över nödvändiga förbättringar. Här syns också utbredda brister när det gäller att undersöka och riskbedöma hot- och våldssituationer. Hög arbetsbelastning som kan leda till ohälsa är ett annat vanligt problem som kräver konkreta åtgärder.

Att många lärare och rektorer har väldigt mycket att göra och att det kan leda till skadlig stress; det är också Arbetsmiljöverkets bild av verkligheten men uppmärksammar samtidigt ett målmedvetet arbete ute på skolorna med att åtgärda problemen. Annars hade kravlistan på åtgärder blivit längre.

Flera av Arbetsmiljöverkets krav på skolorna handlar om den fysiska arbetsmiljön, framförallt när det gäller buller. Den vanligaste bristen där är att skolan varken gjort någon undersökning eller riskbedömning av skadligt buller.

Ofta kan också ventilationen vara bristfällig – inte anpassad efter antalet elever och hur länge de befinner sig i klassrummen – med trötthet och huvudvärk som följd.

– I många fall ser vi att framförallt rektorer, men också andra som jobbar med arbetsmiljöfrågor saknar resurser och befogenheter att lösa konkreta problem på sin skola, säger Karin Bennbom, projektledare för Arbetsmiljöverkets inspektion.

Vad behöver göras?

– Det är jätteviktigt att till exempel en slöjdlärare eller rektor signalerar uppåt, till beslutsfattare, att de får veta vad som inte fungerar, svarar Karin Bennbom. Och beslutsfattarna ska se till att nödvändiga resurser tillförs som mer kunskap, tid eller pengar.

Att peka på saker som inte fungerar är en sak men sen då? Parallellt med att det första delresultatet från Arbetsmiljöverkets inspektion släpps, lanserar verket ett startpaket på sin hemsida med checklista och mallar för att lättare komma igång med och kunna utveckla sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Läs mer här

Tips

Tre korta startråd:

  • Bilda arbetsgrupp
  • Identifiera risker
  • Kolla föreskrifter