Samordna arbetsmiljö och patientsäkerhet

12 januari 2016 Lästid: 4 min
En kvinna ler och håller en äldre kvinna om axlarna.
Sjuksköterskor och fysioterapeuter är två yrkesgrupper inom kommunal hemsjukvård. Nu ska forskare undersöka hur man kan samordna ledningen för arbetsmiljön och patientsäkerheten där.

Foto: Lasse Skog/TT

Kommunal sjukvård i hemmet blir allt vanligare. Forskaren John Sjöström ska undersöka hur arbetsmiljöarbetet för sjuksköterskor och andra anställda kan samköras med säkerhetsarbetet för patienterna, i gemensamma ledningssystem.

Den här artikeln berättar om inledningen på ett projekt. Klicka här för att komma till en nyare artikel som berättar om resultaten från forskningen.

Sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter är några av de yrkesgrupper som arbetar med sjukvård i hemmiljö, och är anställda i kommuner.

Det finns regler och rutiner för hur sjukvård i hemmet ska utföras, med hänsyn till både anställda och patienter. Reglerna finns bland annat i patientsäkerhetslagen, arbetsmiljölagen och föreskrifter från Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

Kommunen ska också själv ha dokumenterade rutiner för hur de till exempel följer upp rapporter om avvikelser. Men arbetet med arbetsmiljö för de anställda och säkerheten för patienterna brukar inte samordnas.

– Det kan vara ganska vattentäta skott mellan arbetsmiljöansvaret och verksamhetsansvaret i kommunerna. Olika personer ansvarar för de olika systemen, säger John Sjöström, forskare vid Svenska Miljöinstitutet.

Många likheter mellan systemen

Reglerna för hur man ska följa upp arbetsmiljön och patientsäkerheten har många likheter. Det visar bland annat en skrift från Sveriges Kommuner och Landsting om integrering inom dessa två områden. Därför vill John Sjöström och hans kollegor undersöka hur arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbete kan samordnas i kommunernas styrning av verksamheten, och vilka vinster som finns med en sådan integrering. För det har de fått ekonomiskt stöd av parterna via AFA Försäkring.

Forskarna ska inte bara undersöka vad som finns i dokument och IT-system.

– Det viktiga är hur ledningssystemen fungerar och används till vardags. Vi ska ut och titta hur det fungerar i verkligheten. Vilka behov har de som arbetar i hemsjukvården av att ge och få information till andra aktörer? Och hur kan de använda systemen för att på ett enkelt och effektivt sätt leva upp till både en bra arbetsmiljö och en hög patientsäkerhet? säger John Sjöström.

Både skyddsombud och chefer kan ha stort stöd av ett integrerat ledningssystem.

Forskarna ska intervjua medarbetare, skyddsombud, chefer och högre ledning i mellan sex och tio kommuner. De hoppas också hitta kommuner som har lyckats väl med att samordna ledningen för patientsäkerhet och arbetsmiljö. En referensgrupp med forskare, representanter för fackförbund och för Sveriges Kommuner och Landsting ska hjälpa dem att hitta de kommunerna. Referensgruppen kommer också att följa studien.

Integrerade system minskar dubbelarbete

När projektet kommit en bit på väg och det finns preliminära resultat kommer forskarna att ordna en workshop. De som medverkat i studien kommer då att bjudas in för att diskutera resultaten i relation till sitt eget arbete.

– Det är tänkt att bli ett utbyte av erfarenheter mellan oss forskare och de vi intervjuat, säger John Sjöström.

Han hoppas att studien ska bidra till att göra ledningssystemen mer användbara för både chefer och skyddsombud, inom den kommunala hemsjukvården.

– Både skyddsombud och chefer kan ha stort stöd av ett integrerat ledningssystem som lyfter arbetsmiljöfrågor till rätt nivå i organisationen. Att slippa ha separata system minskar dubbelarbete och minskar risken för att olika aktiviteter och mål står i strid med varandra – något som annars ofta är upp till chefer och skyddsombud långt ut i linjen att hantera och finna lösningar för.

Mer om vård i annans hem

Suntarbetslivs verktyg Vård i annans hem ger dig kunskap, tips och råd om hur du kan organisera arbetsmiljöarbetet i hemmiljöer.

Fakta

Projekt
Effektivare arbetsmiljöarbete vid vård i hemmet genom integrering med annan verksamhetsstyrning.

Forskare
John Sjöström

Institution
IVL Svenska miljöinstitutet

Projekttid
2016–2018

Förbättra ert säkerhetsklimat

Text: Åsa Hammar