Sjuksköterskor och fysioterapeuter är två yrkesgrupper inom kommunal hemsjukvård. Nu ska forskare undersöka hur man kan samordna ledningen för arbetsmiljön och patientsäkerheten där.

Foto: Lasse Skog/TT

Samordna arbetsmiljö och patientsäkerhet

Kommunal sjukvård i hemmet blir allt vanligare. Forskaren John Sjöström ska undersöka hur arbetsmiljöarbetet för sjuksköterskor och andra anställda kan samköras med säkerhetsarbetet för patienterna, i gemensamma ledningssystem.

Sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter är några av de yrkesgrupper som arbetar med sjukvård i hemmiljö, och är anställda i kommuner.

Det finns regler och rutiner för hur sjukvård i hemmet ska utföras, med hänsyn till både anställda och patienter. Reglerna finns bland annat i patientsäkerhetslagen, arbetsmiljölagen och föreskrifter från Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Kommunen ska också själv ha dokumenterade rutiner för hur de till exempel följer upp rapporter om avvikelser. Men arbetet med arbetsmiljö för de anställda och säkerheten för patienterna brukar inte samordnas.

– Det kan vara ganska vattentäta skott mellan arbetsmiljöansvaret och verksamhetsansvaret i kommunerna. Olika personer ansvarar för de olika systemen, säger John Sjöström, forskare vid Svenska Miljöinstitutet.

Många likheter mellan systemen

Reglerna för hur man ska följa upp arbetsmiljön och patientsäkerheten har många likheter. Det visar bland annat en skrift från Sveriges Kommuner och Landsting om integrering inom dessa två områden. Därför vill John Sjöström och hans kollegor undersöka hur arbetsmiljö och patientsäkerhetsarbete kan samordnas i kommunernas styrning av verksamheten, och vilka vinster som finns med en sådan integrering. För det har de fått ekonomiskt stöd av parterna via AFA Försäkring.

Forskarna ska inte bara undersöka vad som finns i dokument och IT-system.

– Det viktiga är hur ledningssystemen fungerar och används till vardags. Vi ska ut och titta hur det fungerar i verkligheten. Vilka behov har de som arbetar i hemsjukvården av att ge och få information till andra aktörer? Och hur kan de använda systemen för att på ett enkelt och effektivt sätt leva upp till både en bra arbetsmiljö och en hög patientsäkerhet? säger John Sjöström.

Både skyddsombud och chefer kan ha stort stöd av ett integrerat ledningssystem.

Forskarna ska intervjua medarbetare, skyddsombud, chefer och högre ledning i mellan sex och tio kommuner. De hoppas också hitta kommuner som har lyckats väl med att samordna ledningen för patientsäkerhet och arbetsmiljö. En referensgrupp med forskare, representanter för fackförbund och för Sveriges Kommuner och Landsting ska hjälpa dem att hitta de kommunerna. Referensgruppen kommer också att följa studien.

Integrerade system minskar dubbelarbete

När projektet kommit en bit på väg och det finns preliminära resultat kommer forskarna att ordna en workshop. De som medverkat i studien kommer då att bjudas in för att diskutera resultaten i relation till sitt eget arbete.

– Det är tänkt att bli ett utbyte av erfarenheter mellan oss forskare och de vi intervjuat, säger John Sjöström.

Han hoppas att studien ska bidra till att göra ledningssystemen mer användbara för både chefer och skyddsombud, inom den kommunala hemsjukvården.

– Både skyddsombud och chefer kan ha stort stöd av ett integrerat ledningssystem som lyfter arbetsmiljöfrågor till rätt nivå i organisationen. Att slippa ha separata system minskar dubbelarbete och minskar risken för att olika aktiviteter och mål står i strid med varandra – något som annars ofta är upp till chefer och skyddsombud långt ut i linjen att hantera och finna lösningar för.

Mer om vård i annans hem

Suntarbetslivs verktyg Vård i annans hem ger dig kunskap, tips och råd om hur du kan organisera arbetsmiljöarbetet i hemmiljöer.

Text: Åsa Hammar, 12 januari 2016

Senaste artiklar

Säkra kemisalar – så gör man i Tyresös skolor

Tyresö kommun har ökat säkerheten och minskat stressen för sina kemilärare. Starten var en gemensam utbildning för lärare och skolledare. Kemilärare har inte bara ansvar för sin egen och elevernas…

Kemisäkerhet för både lärare och elever

Kemilärare är ofta bra på att informera elever om risker. Men de är inte lika noga med sin egen säkerhet. Det säger Jenny Olander, föreståndare för KRC (Kemilärarnas resurscentrum) som…

Språkstödjare gör arbetsmiljön tryggare

Alla som är nya på jobbet behöver ett bra bemötande. Det säger språkstödjaren Emilia Karlin, som efter bara en dags utbildning kommit igång med att skapa en tryggare arbetsmiljö för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

SwAge-modellen gynnar alla åldrar

Vad får människor att stanna kvar i arbetslivet? Viktigast är en arbetsmiljö som gör arbetsplatsen hållbar för alla åldrar, visar...

Ny metod ska mäta hjärntrötthet

Ett nytt forskningsprojekt tar fram en metod för att mäta arbetsförmågan hos patienter med hjärntrötthet. En bättre uppskattning av deras...