Kognitiv ergonomi: 8 saker din hjärna mår bra av

28 november 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Kognitiv ergonomi handlar om hur vi kan lyckas med våra arbetsuppgifter när våra sinnen får intryck och processar dem.

Forskning visar att hjärnan mår bra av att stimuleras lagom mycket, att göra en sak i taget, att varva olika arbetsuppgifter, att arbeta i lugn miljö och att inte avbrytas jämt.

För att få en hjärnvänlig arbetsplats kan ni behöva prata om vad var och en behöver för att kunna fokusera. Kognitiva behov kan vara väldigt olika.

Kollegor på kontor har möte i konferensrum, tema kognitiv ergonomi.
Kreativitet tar mycket bandbredd av din hjärna. Tänk på att varva aktiva, kreativa möten med lugnare arbetsuppgifter för bra kognitiv ergonomi.

Foto: Plattform

Sammanfattning av artikeln

Kognitiv ergonomi handlar om hur vi kan lyckas med våra arbetsuppgifter när våra sinnen får intryck och processar dem.

Forskning visar att hjärnan mår bra av att stimuleras lagom mycket, att göra en sak i taget, att varva olika arbetsuppgifter, att arbeta i lugn miljö och att inte avbrytas jämt.

För att få en hjärnvänlig arbetsplats kan ni behöva prata om vad var och en behöver för att kunna fokusera. Kognitiva behov kan vara väldigt olika.

Vad mår hjärnan egentligen bra av? Med kunskap om kognitiv ergonomi behöver vi inte belasta våra hjärnor för mycket. Här är 8 tips om vad man kan behöva tänka på. Och svaret på en viktig fråga om kontorslandskap.

Oavsett var du arbetar utför din hjärna tankeprocesser, ofta i kontakt med teknik. Du kanske tar emot information, lär dig nytt, löser problem, övervakar eller navigerar i digitala gränssnitt. Det kan ske på dator, mobil eller apparatur.

Kognitiv ergonomi handlar om hur vi kan lyckas med våra arbetsuppgifter, i situationer där våra sinnen får intryck och processar dem. Ju mer vi vet om hur hjärnan fungerar, desto lättare kan vi utforma en hjärnvänlig arbetsmiljö.

Om du har arbetsuppgifter du kan göra med dator på distans kanske du någon gång har frågat dig: Hur kan det komma sig att jag kan jobba bra på ett stimmigt café men inte i ett kontorslandskap? Svaret på den frågan vet Cecilia Berlin, docent på Chalmers tekniska högskola. Hon forskar om ergonomi, särskilt om hur den designade arbetsmiljön påverkar och belastar oss kognitivt.

Här är åtta slutsatser från en digital föreläsning om kognitiv ergonomi med henne hos ISM, Institutet för stressmedicin.

Se vad du har koll på – och vad ni behöver jobba med på just din arbetsplats.

 

1. Stimulera hjärnan lagom mycket

För hög kognitiv belastning kan göra oss överväldigade. Då upplever vi lätt tidspress och riskerar att göra misstag. För låg kognitiv belastning kan leda till att vi blir understimulerade. Då kan vi i stället söka efter distraktion och bli oengagerade.
– Man kan bli både över- och underbelastad. Vi vill inte vara i ytterlägena utan någonstans mitt emellan, säger Cecilia Berlin.

2. Gör en sak i taget

Att multitaska är ingen superkraft. Det belastar oss kognitivt att försöka göra flera saker samtidigt, exempelvis delta på ett möte och samtidigt sitta och mejla. Då måste hjärnan hela tiden växla, vilket tar mycket energi.
– Hjärnan kan inte ägna lika mycket uppmärksamhet åt två olika saker. När vi ser det hända handlar det ofta om djupinlärda färdigheter. Då kanske de två processerna är så invanda att personen har kapacitet över, säger Cecilia Berlin.
Även att växla sammanhang tar energi, till exempel om ditt barn ringer när du håller på att utföra en arbetsuppgift. Då växlar du plötsligt roll till att vara förälder. Att vara ständigt tillgänglig ökar risken för energikrävande skiften.

3. Varva olika arbetsuppgifter

Vi bör växla mellan olika koncentrationskrävande uppgifter för att hjärnan ska få återhämtning. Varva komplext med enkelt, krävande med avkopplande och högt tempo med lågt. Varva också vant och ovant.

4. Värna lugn miljö och arbetsro

Omgivningen påverkar våra sinnen, oavsett om vi vill eller inte. Det kan vara ljudet av en mobil, graden av belysning, byggnadsarbete i närheten, temperaturen. Allt inverkar på vår tankeförmåga.
– Jag brukar säga att ett av de största ergonomiska problemen vi har är våra ögon. Vi scannar hela tiden av vår omgivning efter något intressant. Händer något i periferin vrider vi oss oftast dit, säger Cecilia Berlin.
Prata om förutsättningarna på arbetsplatsen! Kan du säga att du inte är tillgänglig mellan tio och tolv för att du måste koncentrera dig?

5. Bryt mobilens makt

Den piper, vibrerar och visar aviseringar. Mobilen och appar är designade för att sno vår uppmärksamhet.
– Kasta in mobilen i ett annat rum! menar Cecilia Berlin.
Mindre drastiskt: ställ in signaler och aviseringar så att du och dina kollegor blir störda så lite som möjligt.

6. Avlasta hjärnan med teknik

Ta ändå hjälp av tekniken för att frigöra mentala resurser. Använd digital kalender, digitala att göra-listor, alarm och kom ihåg. Samla gärna på samma ställe så att du inte behöver lägga energi på att leta.

7. Prata om kognitiva behov – och acceptera olikheter

Vad behöver vi på arbetsplatsen för att kunna fokusera? Här gäller det att var och en tar reda på vad som värnar ens fokus. På samma arbetsplats kan någon vilja ha på musik hela tiden medan någon annan behöver ha helt tyst. Prata om era kognitiva behov och acceptera att det kan se väldigt olika ut mellan individer.

8. Anpassa för äldre

Ålder gör att vissa av våra sinneförmågor blir lite långsammare eller att vi inte kan ta in lika mycket.
– Kunskap om det är väldigt viktigt när vi ska stanna i arbetslivet längre, säger Cecilia Berlin.

Och så var det frågan om caféet och kontorslandskapet.

Eftersom pratet på caféet inte angår dig kan du oftast lättare ignorera det, särskilt om du vant dig vid att jobba i sådan miljö. Men i kontorslandskapet kan det vara något av pratet som ibland angår dig.

–  Då är det alltid någon del av vår uppmärksamhet som går till det, säger Cecilia Berlin.

Du behöver alltså anstränga dig mer för att då kunna ignorera omgivningen, vilket påverkar koncentrationsförmågan och gör dig tröttare. Har ni dessutom obestämda platser så ökar den här faktorn.

– Det finns exempel på de som är nöjda med aktivitetsbaserade kontor. Det är jättesvårt att säga exakt vad forskningen förespråkar – vi är inte framme ännu med ett svar.

Läs också: Så skapar ni en hjärnvänlig arbetsplats

Liten ordlista

Kognition – Hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information, alltså tankeprocesser.

Ergonomi – Läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar.

Kognitiv ergonomi – Förutsättningar för hur vi ska lyckas utföra vårt arbete med tanke på allt som påverkar vår hjärna, främst samspelet mellan människa och teknik. Tekniken ska anpassas till människans kognitiva förmåga, alltså hur vi ser, hör, förstår, minns och fattar beslut.

Beslutsfattande – så belastas hjärnan

Vad ”kostar” olika tankeprocesser vid beslutsfattande?

KREATIVITET – Mest kognitiv ansträngning

  • Kräver tid för problemlösning
  • Otestad lösning med osäkert resultat
  • Krävs för lösningar på nya problem

VAL, BESLUT – Ganska stor kognitiv ansträngning

  • Kräver tid för bearbetning, att jämföra
  • Fokus på att analysera situationen och generera valmöjligheter
  • Sammanhanget påverkar

REGEL – Mindre kognitiv ansträngning

  • Kräver tid för bearbetning, jämför med minnen
  • Nybörjarvänligt

IGENKÄNNING – Liten kognitiv ansträngning

  • Mycket snabbt
  • Förutsätter expertis

Källa: Föreläsning Kognitiv ergonomi med Cecilia Berlin

Tips för att komma i gång

Behöver ni hjälp med att få i gång snacket om hur arbetsplatsen kan bli mer hjärnvänlig?

Använd verktyget Hjärnvänlig arbetsmiljö!

Här finns fem filmer om olika teman och tillhörande diskussionsfrågor. Ta exempelvis ett område i taget på era arbetsplatsträffar:

1. Multitasking

2. Mänskliga faktorn

3. Varva vant och ovant

4. Fokusera mera

5. Att lära sig nya saker

 

 

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]