Forskning. På vårdavdelningar finns samma problem med hot och våld som på akuten, med skillnaden att patienterna ligger här längre. Nu ska problemen kartläggas i en studie.

På vårdavdelningar finns samma problem med hot och våld som på akuten, med skillnaden att patienterna ligger här längre. Nu ska problemen kartläggas i en studie.

Foto: Ulrik Jantzen / TT

Hot och våld på vårdavdelningar

Att hot och våld förekommer på akutmottagningar råder det inget tvivel om, men hur stort är problemet på vårdavdelningar? Det vill forskarna bakom en ny studie ta reda på. De vill också se vad avdelningarnas chefer gör för att tackla problemet.

– Det talas mycket om hot och våld på akuten, men problemet existerar även på vårdavdelningarna.

Det säger Jenny Jakobsson, biträdande lektor i vårdvetenskap. Hon ska precis dra igång en studie om hot och våld på kirurgiska vårdavdelningar.

Hon är själv sjuksköterska och har arbetat i sjutton år på en kirurgisk vårdavdelning, så hon har sett problemen med egna ögon.

– På en kirurgisk vårdavdelning vårdas många olika sorters patienter. Hot och våld är inte ovanligt eftersom patienterna kan vara kognitivt påverkade av sin grundsjukdom, de kan vara abstinenta, förvirrade efter operationen eller av smärtstillande medicin. Dessutom händer det att personer som har råkat ut för gängrelaterat våld vårdas och då behöver avdelningarna låsas och bevakas. Sen får vi inte glömma anhöriga och besökare.

– Här finns samma problem som på akuten, med skillnaden att patienterna ligger här längre. Det kan vara ännu mer psykiskt påfrestande för personalen att behöva möta de här patienterna under lång tid.

Den studie som hon och tre kollegor nu ska dra igång har som syfte att kartlägga problemet.

– Man har inte reflekterat över att det här kan vara ett problem på vårdavdelningarna, eftersom det är ett så uppenbart problem på akuten. Men man måste ju få känna sig trygg på sin arbetsplats, även om man arbetar på en vårdavdelning.

Sjuksköterskor och undersköterskor

Studien består av två delar, och forskarna kommer att fokusera på sjuksköterskor och undersköterskor.

Den första delen är en enkätundersökning. Ett antal sjuksköterskor och undersköterskor på kirurgiska vårdavdelningar runt om i landet får svara på hur mycket hot och våld de möter. De får också svara på hur de påverkas av det, både som privatpersoner och i sin yrkesroll.

Sjukvårdspersonal tål ganska mycket

– Vi vet inte hur stort problemet är idag, eftersom många inte anmäler hot och kränkningar. Sjukvårdspersonal tål ganska mycket, och anmäler ofta inte förrän de blir fysiskt skadade eller sjukskrivna. De tänker att det ingår i jobbet.

Den andra delen av studien innehåller djupintervjuer med ett antal första linjens chefer. De får svara på hur de gör för att ta hand om medarbetare som har blivit – eller riskerar att bli – utsatta för hot och våld. De får också berätta om vilket stöd de behöver för att klara av det.

– Vi vill titta på det här organisatoriskt. Se vad chefer har för stöd, och möjligheter att stötta sina medarbetare.

Skapa ett kunskapspaket

Målet med forskningsprojektet är att skapa ett kunskapspaket, som olika arbetsplatser sedan kan ta till sig och bygga vidare på. Forskarna kommer också att ta fram allmänna rekommendationer och åtgärdsförslag.

– Alla forskare i gruppen har en bakgrund i vården, så vi är väl förankrade i verksamheten. Vi vet var behovet kommer ifrån, och vi vill verkligen att den här forskningen ska göra skillnad.

Forskningen drar igång i år och beräknas hålla på i tre år.

Text: Anna Wettergård, 10 februari 2020

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?