Hot och våld på vårdavdelningar

10 februari 2020 Lästid: 3 min
Närbild på en patients händer på ett blått täcke.
På vårdavdelningar finns samma problem med hot och våld som på akuten, med skillnaden att patienterna ligger här längre. Nu ska problemen kartläggas i en studie.

Foto: Ulrik Jantzen / TT

Att hot och våld förekommer på akutmottagningar råder det inget tvivel om, men hur stort är problemet på vårdavdelningar? Det vill forskarna bakom en ny studie ta reda på. De vill också se vad avdelningarnas chefer gör för att tackla problemet.

Det här en artikel från ett forskningsprojekts start. Här finns en artikel om resultaten från studien.

– Det talas mycket om hot och våld på akuten, men problemet existerar även på vårdavdelningarna.

Det säger Jenny Jakobsson, biträdande lektor i vårdvetenskap. Hon ska precis dra igång en studie om hot och våld på kirurgiska vårdavdelningar.

Hon är själv sjuksköterska och har arbetat i sjutton år på en kirurgisk vårdavdelning, så hon har sett problemen med egna ögon.

Ansiktsporträtt Jenny Jakobsson.– På en kirurgisk vårdavdelning vårdas många olika sorters patienter. Hot och våld är inte ovanligt eftersom patienterna kan vara kognitivt påverkade av sin grundsjukdom, de kan vara abstinenta, förvirrade efter operationen eller av smärtstillande medicin. Dessutom händer det att personer som har råkat ut för gängrelaterat våld vårdas och då behöver avdelningarna låsas och bevakas. Sen får vi inte glömma anhöriga och besökare.

– Här finns samma problem som på akuten, med skillnaden att patienterna ligger här längre. Det kan vara ännu mer psykiskt påfrestande för personalen att behöva möta de här patienterna under lång tid.

Den studie som hon och tre kollegor nu ska dra igång har som syfte att kartlägga problemet.

– Man har inte reflekterat över att det här kan vara ett problem på vårdavdelningarna, eftersom det är ett så uppenbart problem på akuten. Men man måste ju få känna sig trygg på sin arbetsplats, även om man arbetar på en vårdavdelning.

Sjuksköterskor och undersköterskor

Studien består av två delar, och forskarna kommer att fokusera på sjuksköterskor och undersköterskor.

Den första delen är en enkätundersökning. Ett antal sjuksköterskor och undersköterskor på kirurgiska vårdavdelningar runt om i landet får svara på hur mycket hot och våld de möter. De får också svara på hur de påverkas av det, både som privatpersoner och i sin yrkesroll.

Sjukvårdspersonal tål ganska mycket

– Vi vet inte hur stort problemet är idag, eftersom många inte anmäler hot och kränkningar. Sjukvårdspersonal tål ganska mycket, och anmäler ofta inte förrän de blir fysiskt skadade eller sjukskrivna. De tänker att det ingår i jobbet.

Den andra delen av studien innehåller djupintervjuer med ett antal första linjens chefer. De får svara på hur de gör för att ta hand om medarbetare som har blivit – eller riskerar att bli – utsatta för hot och våld. De får också berätta om vilket stöd de behöver för att klara av det.

– Vi vill titta på det här organisatoriskt. Se vad chefer har för stöd, och möjligheter att stötta sina medarbetare.

Skapa ett kunskapspaket

Målet med forskningsprojektet är att skapa ett kunskapspaket, som olika arbetsplatser sedan kan ta till sig och bygga vidare på. Forskarna kommer också att ta fram allmänna rekommendationer och åtgärdsförslag.

– Alla forskare i gruppen har en bakgrund i vården, så vi är väl förankrade i verksamheten. Vi vet var behovet kommer ifrån, och vi vill verkligen att den här forskningen ska göra skillnad.

Forskningen drar igång i år och beräknas hålla på i tre år.

Kort om studien:

Namn: Det ingår väl i jobbet? Undersköterskors och sjuksköterskors utsatthet för hot och våld på arbetet och chefers handlingsstrategier.

Bedrivs vid: Malmö Universitet

Projektledare: Jenny Jakobsson

Finansieras av: AFA Försäkring

Projekttid: 2020 – 2022

Text: Anna Wettergård