Utskrivningsbudskap - hoppfulla meddelanden som utskrivna patienter lämnar till sina medpatienter - är en del av Safewards. Veikko Pelto-Piri säger att programmet handlar om att påverka klimatet på en avdelning.

Utskrivningsbudskap - hoppfulla meddelanden som utskrivna patienter lämnar till sina medpatienter - är en del av Safewards. Veikko Pelto-Piri säger att programmet handlar om att påverka klimatet på en avdelning.

Foto: Elin Abelson

10 vägar till säkrare psykiatrisk vård

Hoppfulla meddelanden från utskrivna patienter, konkreta metoder för att trappa ner konflikter, och en ”lära-känna-varandra-pärm”. Det är några av de metoder som används i Safewards – ett program för att förebygga hot och våld inom psykiatrin. Nu ska programmet testas i Sverige.

Hot och våld är ett problem för personal inom psykiatrin. I en svensk studie nyligen rapporterade 83 procent av skötare och sjuksköterskor att de utsatts för våld i arbetet, och 47 procent hade gjort det under de senaste sex månaderna.

Safewards är ett brittiskt program som tagits fram för att komma till rätta med problemen. Det finns översatt till åtta språk och används i många länder.

Snart inleds ett forskningsprojekt för att översätta programmet till svenska, och testa det under svenska förhållanden.

– Eftersom det har fungerat på andra ställen borde vi testa det även i Sverige.

Det säger Veikko Pelto-Piri, medicine doktor och projektledare för den nya studien.

Patienterna är medskapare

– Safewards handlar mycket om att komma ifrån ett ”vi och dom-tänkande”. I programmet ser man patienterna som medskapare av den sociala och fysiska avdelningsmiljön. Kommunikationen går inte bara från personal till patienterna utan också åt andra hållet.

Programmet innehåller ett antal praktiska insatser, eller interventioner som de kallas. De finns uppräknade längst ner här på sidan. En avdelning som vill införa Safewards kan välja fritt, och införa de interventioner som passar bäst för just deras situation.

– Det är ett ganska öppet program. Man kan införa alla tio eller välja dem som man tycker är bäst.

Lovande resultat

I dagsläget är det bara två avdelningar i Sverige – bägge i Västra Götalandsregionen – som har börjat införa Safewards. Resultaten ser lovande ut.

– Siffrorna därifrån ser helt otroligt bra ut, även om de måste studeras vidare.

Och fler avdelningar står i startgroparna. Både i Örebro och Stockholm ska man sätta igång inom kort.

I den aktuella studien kommer forskarna att titta både på de avdelningar där programmet redan har införts, och på de som är på väg dit. De kommer att intervjua personal och chefer, plus patienter och patientföreträdare. Dessutom kommer de att mäta förekomsten av våld och tvångsåtgärder, och se om de minskar när programmet införs.

Forskarna hoppas att, med hjälp av den här informationen, kunna översätta Safewards till svenska förhållanden. Och då handlar det inte bara om språket.

Det är inte allt som fungerar i en svensk kontext

– Det är inte allt som fungerar i en svensk kontext. En del handlar till exempel om att tilltala patienter mister och misses, och det fungerar ju inte här. Man måste se hur man kan kulturanpassa de här interventionerna utan att ta bort de delar som är verksamma.

Hoppas på en tryggare vård

Veikko Pelto-Piri hoppas att programmet sedan kan rullas ut och börja användas på bredare front även i Sverige.

­– Det som jag hoppas på är att vi ska få en tryggare vård. Både för patienter och för personal, som får bättre verktyg att arbeta med.

– Jag hoppas också att det kan leda till att tvångsåtgärderna minskar. Det är viktigt att betona mänskliga rättigheter även inom psykiatrin, och det här är vårt sätt att försöka bidra till det.

Här kan du läsa om en av avdelningarna i Västra Götalandsregionen, som har börjat arbetet med att införa Safewards.

Text: Anna Wettergård, 10 februari 2020

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?