Förebygg psykisk ohälsa och utmattningssyndrom

27 augusti 2018 Lästid: 6 min
Svart siluett av en person som utövar yoga. Bakgrunden är en brandgul himmel.
Må bra med motion och rörelse. Regelbunden fysisk aktivitet hjälper dig att hantera vardagsstress. Det förebygger psykisk ohälsa och utmattning.

Foto: Pixabay

TEMA RÖRELSE Det finns en bra och billig medicin mot psykisk ohälsa och utmattningssyndrom. Förutom bra arbetsförhållanden är rörelse ett viktigt recept. Forskning visar tydligt att all regelbunden fysisk aktivitet – på arbetet och fritiden – förbättrar hur du hanterar vardagsstress.

Det är känt sedan flera år – vi mår inte bara fysiskt bättre av rörelse utan även psykiskt. Nu finns fler svenska studier som bekräftar forskningsresultaten och preciserar dem närmare.

Agneta Lindegård Andersson, forskare vid Institutet för Stressmedicin i Göteborg (ISM), sammanfattar läget och ger tips. Men först ett grundbudskap från henne gällande arbetslivet och stressrelaterad ohälsa:

– Arbetsplatsens utformning och organisation spelar stor roll för om enskilda individer blir sjuka eller inte av stress. Detta får man som arbetsgivare och som enskild individ aldrig glömma när man planerar åtgärder för att förhindra uppkomsten av stressrelaterad ohälsa.

Nästa viktiga budskap, som handlar om betydelsen av rörelse, är att bredda synen på vad som är motion.

Ta bort hajpen att man måste löpträna och gå på gym.

– Fysisk aktivitet är inte bara att vara ombytt och svettas i motionsspåret. All rörelse som sker i vardagen räknas in. Det är väldigt viktigt för att få hållbara motionsvanor – att man bygger in det i vardagen. Vi behöver ta bort hajpen att man måste löpträna och gå på gym, säger hon.

All rörelse räknas

Tänk alltså ”rörelse” i stället för ”träning”, om det underlättar. Rörelse, eller fysisk aktivitet, omfattar då kroppsrörelse under såväl arbetstid som fritid och alla olika former av kroppsövningar, gymnastik, motion och friluftsliv.

Det finns tunga vetenskapliga bevis för att en lagom dos fysisk aktivitet dämpar depression, ångest och upplevd stressnivå. Olika studier visar att:

Promenerande fötter.

 • Regelbundna promenader på måttlig nivå minskar symtom vid depression
 • Lätt fysisk aktivitet är lika effektivt som hård fysisk aktivitet för att behandla depression
 • Regelbunden fysisk aktivitet med måttlig till hög intensitet förbättrar kognitiva funktioner hos patienter med utmattningssyndrom

”Medicin” vid utmattningssyndrom

Medicinen vid stressrelaterad psykisk ohälsa/utmattningssyndrom är ofta antidepressiva läkemedel. Men många av dem som behandlas med antidepressiva svarar inte så bra på behandlingen. Ännu färre tillfrisknar, främst på grund av att utmattningssyndrom är en ”egen sjukdom” som kräver ett omhändertagande riktat mot just själva utmattningen. Vid utmattningssyndrom händer andra saker i kropp och psyke än vid en depression. Många personer är också skeptiska till läkemedel. Det behövs alltså annan ”medicin”.

Det går att jämställa fysisk aktivitet med medicin.

– Förmågan att hantera vardagsstressen förbättras med mer fysisk aktivitet. Och kan man bättre hantera vardagsstressen blir man bättre på att stå emot att utveckla stressrelaterad ohälsa. Det går verkligen att jämställa fysisk aktivitet med medicinering, säger Agneta Lindegård Andersson.

Utmattningssyndrom ökar mest

Fysisk aktivitet, på såväl arbetet som fritiden, kan alltså förebygga att man utvecklar utmattning till följd av stress. Flera studier visar också att regelbunden rörelse kan fungera som en buffert mot själva stressen. En studie från Umeå från 2017 visar dessutom att fysisk aktivitet på måttlig till hög intensitetsnivå förbättrar det episodiska minnet (händelseminnet) hos personer med utmattningssyndrom.

– Utmattning är den ultimata stressen. Och stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom är den ohälsa som ökar mest – inte depression eller ångest.

Så mycket rörelse rekommenderas

Porträtt Agneta Lindegård Andersson, forskar om fysisk aktivitet och utmattningssyndrom.

Samma optimala rekommendation för hur mycket rörelse ”friska” vuxna ska utföra på veckobasis för att bibehålla god hälsa bör enligt Agneta Lindegård Andersson gälla även personer med utmattningssyndrom. Förutsättningen är att man under pågående sjukdom långsamt uppgraderar dosen allt utifrån varje enskild individs förmåga.

– För människor med utmattningssyndrom kan det ta minst ett halvår innan de kommit upp i rekommenderad dos. Kanske ska de börja med fem minuters aktivitet per dag. Och återhämtning är inte att förglömma. Det behövs två dagar i veckan när man inte gör någonting.

Börja på låg nivå

Institutet för Stressmedicin är ett stort nationellt kunskapscentrum på stressområdet. De har stor erfarenhet av att möta människor med stressrelaterad ohälsa, som utmattningssyndrom. Agneta Lindegård Andersson nämner att hon i sitt arbete träffat personer med svårt utmattningssyndrom som ändå kunnat aktiveras.

– All forskning visar att det är jättesvårt. När man mår sämre är man mindre fysiskt aktiv. Det är viktigt att personerna har stöd och hjälp att fortsätta med att vara fysiskt aktiva.

Bra med rörelse på recept

Forskningsprojekt hon deltagit i på ISM har tittat på vad som kan få utmattade i rörelse och undersökt nivån på träningen, hur ofta och hur varaktigt de tränat. Personerna har haft täta besök med specialistläkare i upp till ett år. De har också fått gruppinformation med täta uppföljningar om vikten av rörelse, vilket visat sig vara lika framgångsrikt som individuell coachning.

– Under en period på 0–3 månader började de röra på sig mycket mer jämfört med vad som var fallet när de först informerades om vikten av fysisk aktivitet för tillfrisknandet. Det går alltså att med tillräcklig information få i gång denna patientgrupp, säger hon.

En ny forskningsöversikt från Sahlgrenska universitetssjukhuset visar också att fysisk aktivitet på recept (FaR) ger effekt. Metoden ökar verkligen personers fysiska aktivitetsnivå.

– Skriver en läkare recept på fysisk aktivitet verkar människor ta till sig det bättre.

Recept på rörelse är särskilt viktigt vid utmattningssyndrom då det behövs hjälp med rätt dos av fysisk aktivitet. Att vara fysiskt aktiv på rätt nivå kan förhindra återfall i psykisk ohälsa.

Hjärta som symboliserar psykisk ohälsa.Läs också: Vad är psykisk ohälsa?

Så mycket rörelse behövs

Ta hjälp av motion för att må bra! Vuxna rekommenderas rörelse motsvarande

 • 30–45 minuters rask promenad* 4–5 ggr/vecka eller
 • 20–30 minuters löpning (obs, gäller friska personer, ej utmattade) 3 ggr/vecka eller
 • en kombination av dessa.
 • Kombinera med lätt styrke- och balansträning åtminstone 1–2 ggr/vecka.

* Öka intensiteten några gånger per pass under 5–7 minuter för att komma åt kognitiv nedsättning.

Källa: FYSS 2017

5 tips – läs mer och mota stressen

 1. Läs Broschyren Fysisk aktivitet – din väg till bättre psykisk hälsa, som Institutet för Stressmedicin tagit fram tillsammans med Fysioterapeuterna. Med 5 smarta tips.
 2. Ta del av ISM:s kunskap kring Stress – råd och behandling, med ett särskilt avsnitt om utmattningssyndrom.
 3. Mät din stressnivå! Använd Suntarbetslivs test Stress och balans.
 4. Använd Stressdialogen i din arbetsgrupp för att börja förebygga osund stress. 
 5. Behöver din arbetsplats en sundare organisatorisk och social arbetsmiljö? Ta hjälp av Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen.

Text: Jeanette Neij