Här har alla träning som arbetsuppgift

27 augusti 2018 Lästid: 5 min
Medarbetare i Köpenhamns äldreomsorg tränar styrka som arbetsuppgift.
Rörelseglädje. För medarbetare inom Köpenhamns äldreomsorg ingår numera träning som arbetsuppgift, här inom Valby hemvård. – Vår egen kropp är också ett ”arbetsverktyg” att ta hand om, säger projektledare Vibeke Andersen.

Foto: Anne-Li Engström

TEMA RÖRELSE Mer energi, mindre smärta och bättre sömnkvalitet. Det upplevde anställda i Köpenhamns kommuns äldreomsorg efter obligatorisk träning på arbetstid. Med succén utökades konceptet. All vård-/köks- och städpersonal inom Köpenhamns äldreomsorg får nu träning som arbetsuppgift.

Knäböj när du fyller tvättmaskinen. Plankan för att stärka bålen. Det finns styrkeövningar som är särskilt bra för den som utför fysiskt arbete i vården. För att hålla ett helt arbetsliv behöver man ta hand om sitt främsta arbetsredskap – kroppen.

Det här har Köpenhamns Hälso- och Omsorgsförvaltning tagit fasta på. Efter ett lyckat treårsprojekt med träning på arbetstid på tio arbetsplatser inom äldreomsorgen införs nu obligatorisk träning som arbetsuppgift inom hela äldreomsorgen. Fokus är specifika styrkeövningar som stärker de muskler som används i arbetet.

Mindre ont med träning

Pilotprojektet visade tydligt att ryggsmärtor minskade, något som enligt projektledare Vibeke Andersen har varit svårt att bevisa i andra projekt.

– Vi är mycket nöjda med att kunna påvisa det sambandet. Forskning har också visat att korta träningspass på 10 minuter tre gånger i veckan har effekt på värk i nacke och axlar. Våra resultat visar att korta träningspass även har effekt på ryggbesvär. Det ökar sannolikheten för att vi kan påverka förslitning på lång sikt.

Olika modeller för träning på arbetstid

Arbetsplatserna bestämmer i samverkan själva sin träningsmodell. Pilotprojektet visade att ingen modell passar alla. Träningen måste fungera i arbetsvardagen och med de träningsfacitliteter som finns att tillgå.

Kravet är att träningen utförs i grupp. Det gör att den blir av och ökar trivseln, under förutsättning att den sociala arbetsmiljön är god – träning ersätter inte övrigt arbetsmiljöarbete. Träningen ska per vecka uppgå till minst 35 minuter sammanlagt för varje medarbetare.

Porträtt Vibeke Andersen, träning som arbetsuppgift i Köpenhamn.– Många arbetsplatser har försökt införa träning på arbetet men inte på det här sättet: som en systematisk strategi i stor skala. Det ställer nya krav på arbetstagarnas organisation och motivation, säger projektledare Vibeke Andersen.

Vid införandet hålls möten med medarbetarna om mål och vinster med träningen, tänkbart upplägg, roller, etc. De får också träffa en fysioterapeut, för att se om det krävs individuellt anpassat träningsprogram. Fysioterapeuter från Arbetsmiljö Köpenhamn, som är kommunens rådgivning om arbetsmiljö och arbetsliv, finns också till hands under resans gång.

Privatliv eller arbetsliv?

En guide för chefer med samlade erfarenheter från treårsprojektet tar upp temat integritet. ”Kan man verkligen säga till medarbetarna att de ska träna?” ”Blandar jag mig i medarbetarnas privatliv?” är några frågeställningar.

Utgångspunkten som beskrivs är att arbetsgivaren inte blandar sig i privatlivet, men i arbetslivet.

– Liksom vi lär medarbetare att använda hjälpmedel vid tunga lyft har vi ansvar att utbilda anställda i hur de med styrketräning kan rustas för jobbets fysiska utmaningar. Enbart ergonomi och arbetsredskap förhindrar inte förslitning. Vår egen kropp är också ett ”arbetsverktyg” att ta hand om, säger Vibeke Andersen.

Det kan också vara viktigt med en etisk överenskommelse. Exempelvis för hur man pratar om och med varandra i träningssituationen, vilka övningar som alla är ok med, att ingen får stå och kika på övriga utan att alla ska vara med, etc.

Medarbetare styrketränar som arbetsuppgift, äldreomsorg Köpenhamn.

Foto: Anne-Li Engström

Träningsleder kollegor

Cheferna rekryterar personer på arbetsplatsen som får gå tre dagars utbildning till träningskoordinator hos Arbetsmiljö Köpenhamn. Det är träningskoordinatorn som guidar sina kollegor genom träningspassen. Ibland är det chefen själv som blir koordinator. För att säkra kvaliteten på träningen finns fysioterapeuter som nära sparringpartner efter utbildningen.

Att chefen också tränar kan ge en extra kick, men framför allt är det betydelsefullt att känna att ledningen planerar in träning och prioriterar den så högt. Det tycker några träningskoordinatorer som intervjuats inom projektet. Och så här säger några deltagare (citat ur skrift med samlade erfarenheter):

– Jag vill ju gärna träna, men har ingen möjlighet på fritiden på grund av barn, så det har varit fantastiskt att kunna göra det på arbetstid.

–  Styrketräningsövningar har förbättrat mina arbetsställningar. Förr kunde jag inte tömma tvättmaskinen. Nu gör jag bara en squat. Mina lår- och magmuskler har blivit starkare och jag kan koordinera rörelsen bättre så jag kan resa mig utan att stöta emot något.

– Jag var skeptisk i början. Men det har varit helt fantastiskt för ryggen, och jag har inga planer på att gå i pension.

squat = knäböj

Motionsbingo för träning på arbetstid.

Bingo! Arbetsmiljö Köpenhamn har utvecklat spelet Motionsbingo för att motivera och engagera till träning på arbetsplatsen.

Träning som arbetsuppgift – resultat

Köpenhamns pilotprojekt med träning på arbetstid ledde till:

 • Bättre muskelstyrka och uthållighet
 • 26 % mindre nacksmärtor
 • 30 % mindre ryggsmärtor
 • 19 % mer energi
 • 6 % bättre sömnkvalitet
 • Mindre upplevd arbetsbelastning
 • Ökad aktivitetsnivå på fritiden

Deltagarna tränade i genomsnitt 18 minuter/pass 2,3 ggr/vecka, främst styrka.

Att träningen var obligatorisk och ihop med kollegor var starka motivationsfaktorer.

Källa: Holdbart Arbetsliv – Langtidseffekter af fysisk træning i arbejdstiden.

Fakta om Köpenhamns projekt

 • 2013–2015 genomförde Köpenhamns Hälso- och Omsorgsförvaltning pilotprojektet Hållbart Arbetsliv.
 • Alla anställda på tio vårdhem (plejecentre) deltog för att hitta bra modeller för obligatorisk träning på arbetstid.
 • Syftet var att stärka personal med krävande fysiskt arbete så att de håller hela arbetslivet utan att få förslitningsskador.
 • Som en följd av projektet införs träning som arbetsuppgift för all vård-/köks- och städpersonal inom Köpenhamns äldreomsorg. Införandet sker 2017–2019.

Läs mer om projektet här.

Så är träningsupplägget

 • Börja lugnt
 • Träna i grupp
 • Välj träningsmodell som passar arbetsplatsen, t ex 10 min/dag, 15 min/3ggr veckovis eller 45 min 1 gång/vecka
 • Gärna fasta tider eller kort träningspass först eller sist på möten, lägg in i dags- och veckoplanering
 • Fokus är övningar som:
  • stärker stora muskelgrupper som används i olika arbetsrörelser
  • utvecklar stark core-muskulatur (inre djupa mag- och ryggmuskler)
  • stärker muskler i nacke och axlar

Text: Jeanette Neij