Rörelseglädje. För medarbetare inom Köpenhamns äldreomsorg ingår numera träning som arbetsuppgift, här inom Valby hemvård. – Vår egen kropp är också ett ”arbetsverktyg” att ta hand om, säger projektledare Vibeke Andersen.

Foto: Anne-Li Engström

Här har alla träning som arbetsuppgift

TEMA RÖRELSE Mer energi, mindre smärta och bättre sömnkvalitet. Det upplevde anställda i Köpenhamns kommuns äldreomsorg efter obligatorisk träning på arbetstid. Med succén utökades konceptet. All vård-/köks- och städpersonal inom Köpenhamns äldreomsorg får nu träning som arbetsuppgift.

Knäböj när du fyller tvättmaskinen. Plankan för att stärka bålen. Det finns styrkeövningar som är särskilt bra för den som utför fysiskt arbete i vården. För att hålla ett helt arbetsliv behöver man ta hand om sitt främsta arbetsredskap – kroppen.

Det här har Köpenhamns Hälso- och Omsorgsförvaltning tagit fasta på. Efter ett lyckat treårsprojekt med träning på arbetstid på tio arbetsplatser inom äldreomsorgen införs nu obligatorisk träning som arbetsuppgift inom hela äldreomsorgen. Fokus är specifika styrkeövningar som stärker de muskler som används i arbetet.

Mindre ont med träning

Pilotprojektet visade tydligt att ryggsmärtor minskade, något som enligt projektledare Vibeke Andersen har varit svårt att bevisa i andra projekt.

– Vi är mycket nöjda med att kunna påvisa det sambandet. Forskning har också visat att korta träningspass på 10 minuter tre gånger i veckan har effekt på värk i nacke och axlar. Våra resultat visar att korta träningspass även har effekt på ryggbesvär. Det ökar sannolikheten för att vi kan påverka förslitning på lång sikt.

Olika modeller för träning på arbetstid

Arbetsplatserna bestämmer i samverkan själva sin träningsmodell. Pilotprojektet visade att ingen modell passar alla. Träningen måste fungera i arbetsvardagen och med de träningsfacitliteter som finns att tillgå.

Kravet är att träningen utförs i grupp. Det gör att den blir av och ökar trivseln, under förutsättning att den sociala arbetsmiljön är god – träning ersätter inte övrigt arbetsmiljöarbete. Träningen ska per vecka uppgå till minst 35 minuter sammanlagt för varje medarbetare.

Porträtt Vibeke Andersen, träning som arbetsuppgift i Köpenhamn.– Många arbetsplatser har försökt införa träning på arbetet men inte på det här sättet: som en systematisk strategi i stor skala. Det ställer nya krav på arbetstagarnas organisation och motivation, säger projektledare Vibeke Andersen.

Vid införandet hålls möten med medarbetarna om mål och vinster med träningen, tänkbart upplägg, roller, etc. De får också träffa en fysioterapeut, för att se om det krävs individuellt anpassat träningsprogram. Fysioterapeuter från Arbetsmiljö Köpenhamn, som är kommunens rådgivning om arbetsmiljö och arbetsliv, finns också till hands under resans gång.

Privatliv eller arbetsliv?

En guide för chefer med samlade erfarenheter från treårsprojektet tar upp temat integritet. ”Kan man verkligen säga till medarbetarna att de ska träna?” ”Blandar jag mig i medarbetarnas privatliv?” är några frågeställningar.

Utgångspunkten som beskrivs är att arbetsgivaren inte blandar sig i privatlivet, men i arbetslivet.

– Liksom vi lär medarbetare att använda hjälpmedel vid tunga lyft har vi ansvar att utbilda anställda i hur de med styrketräning kan rustas för jobbets fysiska utmaningar. Enbart ergonomi och arbetsredskap förhindrar inte förslitning. Vår egen kropp är också ett ”arbetsverktyg” att ta hand om, säger Vibeke Andersen.

Det kan också vara viktigt med en etisk överenskommelse. Exempelvis för hur man pratar om och med varandra i träningssituationen, vilka övningar som alla är ok med, att ingen får stå och kika på övriga utan att alla ska vara med, etc.

Medarbetare styrketränar som arbetsuppgift, äldreomsorg Köpenhamn.

Foto: Anne-Li Engström

Träningsleder kollegor

Cheferna rekryterar personer på arbetsplatsen som får gå tre dagars utbildning till träningskoordinator hos Arbetsmiljö Köpenhamn. Det är träningskoordinatorn som guidar sina kollegor genom träningspassen. Ibland är det chefen själv som blir koordinator. För att säkra kvaliteten på träningen finns fysioterapeuter som nära sparringpartner efter utbildningen.

Att chefen också tränar kan ge en extra kick, men framför allt är det betydelsefullt att känna att ledningen planerar in träning och prioriterar den så högt. Det tycker några träningskoordinatorer som intervjuats inom projektet. Och så här säger några deltagare (citat ur skrift med samlade erfarenheter):

– Jag vill ju gärna träna, men har ingen möjlighet på fritiden på grund av barn, så det har varit fantastiskt att kunna göra det på arbetstid.

–  Styrketräningsövningar har förbättrat mina arbetsställningar. Förr kunde jag inte tömma tvättmaskinen. Nu gör jag bara en squat. Mina lår- och magmuskler har blivit starkare och jag kan koordinera rörelsen bättre så jag kan resa mig utan att stöta emot något.

– Jag var skeptisk i början. Men det har varit helt fantastiskt för ryggen, och jag har inga planer på att gå i pension.

squat = knäböj

Motionsbingo för träning på arbetstid.

Bingo! Arbetsmiljö Köpenhamn har utvecklat spelet Motionsbingo för att motivera och engagera till träning på arbetsplatsen.

Text: Jeanette Neij, 27 augusti 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?