Filmer gör hemtjänstens besök coronasäkert

2 februari 2021 Lästid: 5 min
Kvinna med engångshandskar håller munskydd i ena handen.
Coronasäkert besök. Nu finns två filmer som visar hur hemtjänsten tar på och av skyddsutrustningen. Det är viktigt att göra allt i en viss ordning. Här har munskyddet just tagits av, men hur? Det ser du i filmen som forskare vid Mälardalens högskola tagit fram.

Foto: Magnus Göthlund, filmfotograf

Nu blir det lättare för hemtjänsten att göra rätt när skyddsutrustningen ska på och av hemma hos brukarna. Stödet kommer i form av två instruktionsfilmer som forskare tagit fram, och som är enkla att följa och förstå.

När den ofta efterlängtade hemtjänsten kommer på besök gäller det att inte samtidigt släppa in coronaviruset. För medarbetaren i hemtjänsten är det mycket att hålla reda på när skyddsutrustningen ska på. Lika noga behöver hen vara när det är dags att packa ihop och gå vidare till nästa brukare.

Porträtt på Yvonne Eriksson.Därför har forskaren Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign vid Mälardalens högskola, nu med hjälp av en speciell designprocess tagit fram tydliga instruktionsfilmer som är helt anpassade för hemtjänsten.

Lättare att göra rätt

Den ena filmen visar hur man tar på och av skyddsutrustningen på ett smittsäkert sätt.

– Vi hoppas att filmen ska leda till att det blir lättare att ta till sig information om hur man tar på sig skyddsutrustning, att man förstår hur noga det är och att man ser hur det ska gå till i sitt eget sammanhang.

Den andra filmen visar hur man tar av skyddsutrustningen innan man går därifrån.

För att få reda på behoven i hemtjänsten har hon bland annat intervjuat medarbetare i Eskilstuna kommun. Filmerna har hon sedan tagit fram i nära samarbete med fackliga representanter och ledningsgruppen för den kommunala hemtjänsten i Ängelholm.

Yvonne Eriksson har sett flera filmer från regioner där läkare eller sjuksköterskor berättar och visar hur man ska göra. Dessa filmer används av hemtjänsten. Men hon menar att de filmerna inte är tillfredställande eftersom de inte är anpassade till hemtjänstens situation och behov.

Helt anpassad till hemtjänsten

Att ge skriftlig och muntlig information om åtgärder för att bromsa smittspridning kan innebära vissa utmaningar, enligt forskaren. Dels på grund av svårigheter med svenska språket, som en del medarbetare kan ha. Men också för att den sortens genomgångar ges på en annan tid och plats än hemma hos brukaren. Det gör att instruktionerna kan vara svåra att följa.

– Avståndet i tid mellan den teoretiska genomgången och när man står där i hallen hemma hos brukaren kan göra att man glömmer i vilken ordning varje moment ska utföras. Skrivna punktlistor kan också tolkas på olika sätt, kanske utför man inte allt som står där.

Det gäller att hemtjänsten gör varje moment i rätt ordning, annars kan smittan komma in ändå.

Det här ska filmerna råda bot på. Med hjälp av gruppen i Ängelholm har Yvonne Eriksson noterat varje arbetsmoment som måste vara med, genom att göra ett antal filmprototyper.

– Det gäller att hemtjänsten gör varje moment i rätt ordning, annars kan smittan komma in ändå.

Upptäckte praktiska problem

Hon tycker att det har varit en intressant process att göra filmen, från enkla prototyper inspelade med mobiltelefon till de färdig versionerna som är inspelade med fotograf och skådespelare.

– Vi har filmat flera gånger, gjort ”prototyper” som det kallas i en designprocess. Sen har jag visat protyperna för gruppen i Ängelholm, och de har kommit med kommentarer.

Många omtagningar blev det.

– Under arbetet såg de ansvariga många konkreta och praktiska problem som behövde lösas. Vi hittade hela tiden nya detaljer som skulle med. Var ställer man ryggsäcken? Var ska man hänga visiret när det är rengjort? När ska händerna spritas? Vi pratade även om skoskydden – när ska de av egentligen, och var gör man av dem sen? Genom den här undersökande designprocessen har instruktionen till hemtjänsten utvecklats.

Ska gå att härma steg för steg

De två filmerna är var och en inspelad i ett svep, helt utan klipp. Den första filmen börjar när hemtjänstmedarbetaren kommer in i hallen hemma hos en brukare.

– Det ska vara autentiskt så att man ska känna igen sig, och allt tar den tid det tar på riktigt. När jag spritar mina händer så tar det 20 sekunder. Alla de där små detaljerna är med.

Filmen ska fungera ungefär som ett matlagningsrecept. Man ska kunna härma filmen steg för steg.

– Man ska kunna titta på filmen i sin mobil hemma hos brukaren, och göra precis som filmen visar.

Hoppas på stor spridning inom hemtjänsten

När de gjort filmerna har de också tagit hänsyn till att språket måste vara lätt att förstå och att det som sägs och det som syns är synkroniserat. Med det menas att prat och bild handlar om samma sak. Hela innehållet är granskat av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM.

Yvonne Eriksson hoppas att filmerna ska få stor spridning inom hemtjänsten. Under tiden fortsätter hon göra fler liknande filmer för andra yrkesgrupper. Näst på tur står särskilda boenden och boenden inom funktionsstöd.

Om projektet

Forskare
Yvonne Eriksson, professor i informationsdesign, Mälardalens högskola.

Projekt
Utveckla konceptet med visualiserade instruktioner för äldreomsorgspersonal som en del i skyddsarbetet för att minimera smittspridning.

Projektledare
Katrin Skagert, RISE.

Organisation
Mälardalens högskola i samarbete med Ängelholms kommun.

Finansiär
Afa Försäkring

Filmerna som visar hur man stoppar smitta i hemtjänsten

Den första filmen visar hur man tar på sig skyddsutrustningen.

Den andra filmen visar hur man tar av sig skyddsutrustningen.

Text: Anna Norrby