Så skyddar de sina äldre mot corona

26 januari 2021 Lästid: 6 min
Två personer i ytterkläder står i entrén till ett äldreboende, med en pump för handsprit och en lista på ett bord där besökare skriver upp sig.
Handsprit och smittspårningslista för besökare - några sätt att begränsa smittan på Tre Stiftelser. Lika viktigt är att utbilda och informera personalen, berättar cheferna Maria Lundin och Nadia Axelsson.

Foto: Anna Rehnberg

Kunskap, kommunikation och transparens – det är ett koncept som skapar trygghet i coronatid på Tre Stiftelsers äldreboenden i Göteborg.  Här berättar de hur de gör.

– Jag tror inte det går att helt undvika att få in covid-19 på äldreboenden. Men vi har blivit bra på att förebygga och bromsa spridning av smittan.

Maria LundinDet säger Maria Lundin, biträdande verksamhetschef och HR-chef på Tre Stiftelsers äldreboenden i Göteborg.

De har precis som många andra äldreboenden i landet, haft hyresgäster och personal som drabbats av covid-19.

– Men vi har aldrig fått någon spridning mellan enheter och det är fantastiskt. Det är tack vare alla medarbetare som arbetat efter de individuella riskanalyser vi tagit fram, säger Maria Lundin.

Hon sveper filten tätare om sig. Vi träffas i äldreboendet Änggårdsbackens trädgård en råkall decemberdag med kyliga vindar. Maria Lundin och ett par av hennes kollegor berättar hur de arbetar för att skydda hyresgäster, personal och anhöriga från att bli smittade av covid-19.

Gympa utomhus

Det rådde nationellt besöksförbud på Sveriges äldreboenden fram till oktober. Fortfarande är dock endast nödvändiga besök tillåtna och därför möts vi ute. Efter det upphävda besöksförbudet är det hyresgäster och besökare som själva får bedöma om ett besök är nödvändigt. I växthuset strax intill pågår ett gympapass för hyresgästerna.

Nadia Axelsson– Vi har inte slutat med våra vanliga aktiviteter, vi har bara flyttat dem utomhus, förklarar enhetschef Nadia Axelsson.

Mitt i denna pandemidrabbade tid har man medvetet valt att inte fokusera på sjukdom utan låta livskvalitet och glädje löpa som en röd tråd genom verksamheten, precis som vanligt. Ingen lätt uppgift, men kanske en bidragande orsak till att man klarat sig relativt väl.

Camilla Jensson– Även om vi måste ha skyddsutrustning kan vi skapa goa, nära möten. Med visir på kan vi ordna det, säger Camilla Jensson, undersköterska och skyddsombud.

Rak kommunikation

De minns hur det var i början av pandemin, våren 2020, när medierna flödade över av nyheter om corona.

– Rädslan var nästan värst, säger Maria Lundin. Det bästa sättet att bemöta rädsla är med kunskap och respekt. Därför beslöt vi tidigt att hålla oss till rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt rutiner från Smittskydd Västra Götaland.

En öppen och rak kommunikation har de alltid prioriterat på Tre Stiftelser, men nu blev det än viktigare att kommunicera ut vad som hände och gällde på äldreboendena. I mittern av mars bildade de en beredskapsgrupp, där de själva ingår, med uppgift att ta fram en beredskapsplan och nå ut till personal, hyresgäster och anhöriga med information. I början träffades beredskapsgruppen varje dag för att ha stenkoll på utvecklingen.

Vi beslöt från början att vara transparenta med vad som hände.

– Det var mycket oro och många frågor från anhöriga. Vi beslöt från början att vara transparenta med vad som hände på insidan, säger Nadia Axelsson, som fortsatt har daglig koll på läget för att säkerställa att personalen, hyresgästerna och anhöriga följer nya eller förändrade rekommendationer.

Når också timvikarier

–Vi har informerat och förklarat för alla, inte bara hur och vad vi behöver göra, utan också varför vi ska göra såhär. Känslan av sammanhang är viktig. Rädslan minskar oerhört mycket om man förstår, säger hon.

Beredskapsgruppen har informerat på alla tänkbara sätt; via nyhetsbrev till hyresgäster och närstående en gång i veckan, interna mail/sms till personalens mobiler – timvikarierna inräknade, skriftlig information och instruktionsfilmer på hemsidan, på anslag och i informationshäften vid alla entréer och på alla våningar. De som vill har fått prata med någon ur beredskapsgruppen för att få svar på just sina frågor.

Nadia Axelsson satte ihop ett utbildningspaket om hur man kan bidra till att minska smittspridningen, som personal men även hyresgäster och anhöriga får ta del av. Under våren och sommaren höll hon i utbildningen utomhus. Nu utför de den vid behov. Enhetscheferna bokar tider för det.

Timvikarier har fått samma utbildning som ordinarie personal.

– Timvikarier har fått samma utbildning som ordinarie personal. Det gäller även när vi har nyanställt. De blir instruerade i allt från basala hygienregler till specifik information om pandemin och hur vi bör förhålla oss innan de får börja arbeta, säger skyddsombudet Camilla.

Tydliga regler för besökare

Att följa restriktionerna om avstånd, basal handhygien, skyddsutrustning och att stanna hemma vid minsta tecken på förkylning blev snabbt självklarheter för personalen.

För alla besökare som sätter sin fot över tröskeln på Tre Stiftelsers äldreboenden gäller tydliga förhållningsregler. Vi promenerar runt huset till huvudentrén. ”Visa omtanke – håll avstånd” står det på en grön vimpel. Ett ställ med handsprit och tydliga instruktioner om hur man ska desinficera händerna står intill ett bord med informationsblad och en korg med lånevisir. Visiren ska rengöras före och efter användning. I en loggbok noterar man sitt namn och vem besöket gäller. Det underlättar smittspårning.

– Minsta förkylningssymptom behandlas som misstänkt corona och riskbedömning görs av sjuksköterska, säger Nadia Axelsson. Blir någon smittad kartlägger vi personal och hyresgäster som träffat den smittade och provtar generöst. Ofta får vi svar inom ett dygn.

Vid smitta på en våning planerar cheferna bemanningen så att ingen personal från osmittade våningar arbetar där och vice versa, så kallad barriärvård. Anhöriga som besökt en avdelning där smitta upptäcks, blir informerade och ombeds kontakta vårdcentral.

Provtar före och efter inflyttning

Lika försiktig är man när nya hyresgäster ska flytta in. De provtas senast 3 – 5 dagar före och efter inflyttning.

Vi är inte rädda – vi vet vad vi ska göra.

– Tack vare provtagningen behöver vi inte hålla folk i karantän i onödan. Bara för att man bor på ett äldreboende ska man inte bli berövad rätten till sitt liv, säger Maria Lundin.

– Vi ser fram emot när pandemin är över så klart, men vi är inte rädda. Det känns som om vi vet vad vi ska göra, säger Nadia Axelsson.

Tre stiftelser

Tre Stiftelser i Göteborg består av fyra äldreboenden.

Totalt antal hyresgäster: 380

Totalt antal anställda: ca 400

Läs mer om Tre Stiftelser och deras syn på ledarskap och medarbetarskap!

Så stoppar de smittan - åtgärderna på Tre Stiftelser

För personalen

 • De basala hygienrutinerna följs noga.
 • Förråden med skyddsutrustning fylls på löpande.
 • Uppdaterad information via mail/sms till personalens mobiler en gång i veckan. Gäller även timvikarierna.
 • Extra insatta utbildningstillfällen för medarbetare kring rutiner och smittskydd.
 • Ny personal som anställs genomgår en introduktionsutbildning som förstärker kunskapen om smittspridning och Covid-19. Timvikarier likaså.
 • Bemanningen styrs för att minska rörligheten internt och personalen uppmanas att stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.
 • Personal på avdelning med smitta arbetar endast på den avdelningen för att förhindra smittspridning, så kallad barriärvård.
 • Medarbetare erbjuds att delta i samtalscirklar.

För hyresgästerna

 • Aktiviteter riktas om till mindre grupper, enskilda promenader eller utomhusaktivitet med avstånd mellan deltagare.
 • Förstärkt sjuksköterskebemanning vid behov.
 • Vårdcentralens tjänstgörande läkare är ansvarig för att ordinera provtagning. Omgående vid misstänkt smitta följs strikta rutiner för att minimera risken för vidare smittspridning. Man avvaktar inte provtagning utan vidtar försiktighetsåtgärder direkt.

För anhöriga och besökare

 • Nyhetsbrev till hyresgäster och närstående varje vecka.
 • För besök gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom. Det finns också en lokal rutin att följa för den som kommer på besök.

Text: Anna Rehnberg