Den som är utmattad behöver både vila och arbete med lagom höga krav. Träning, till exempel i form av spinning, hjälper inte bara kroppen utan också hjärnan att reparera sig.

Foto: Lisa Wikstrand / Johnér

Så påverkas hjärnan av långvarig stress

Den som har utmattningssyndrom får problem med bland annat minne och koncentration. Förändringar i hjärnan gör att man behöver anstränga sig mer vid mentalt arbete, vilket leder till trötthet. Men med vila och rätt behandling kan man tillfriskna.

Tre forskare berättade om hur hjärnan påverkas av stress på ett seminarium som Institutet för stressmedicin anordnade.

Ivanka Savic, neurolog och forskare, har deltagit i studier av arbetsrelaterad utmattning där de bland annat använt MRI, en teknik för att ta fram bilder av hjärnan med magnetkamera.

– Som neurolog träffade jag vid några tillfällen patienter som hade ett enda epileptiskt anfall i sitt liv. Det anfallet var alltid i samband med en lång period av utmattning och kronisk stress. I de här fallen var det arbetsrelaterad stress, berättar hon.

Forskargruppen har försökt förklara exakt vad som sker i hjärnan vid utmattningssyndrom.

Hjärnan frisätter glutamat

Deras studier visar att en del av hjärnan, amygdala, frisätter ämnet glutamat vid stress. Ämnet är skadligt för hjärnan. Det kan förklara att de delar av hjärnbarken som hanterar arbetsminne och koncentration är tunnare hos utmattade än hos friska. Det kunde forskarna se med magnetkamera.

Hjärnförändringarna sågs främst hos kvinnor, fast männen i studien upplevde lika mycket stress. En förklaring till skillnaden kan vara att kvinnligt könshormon förstärker effekten av glutamat.

Forskarna såg dock att hjärnan återhämtat sig hos de utmattade patienterna ett och ett halvt år efter att de hade fått diagnos och påbörjat behandling.

Presterade inte sämre

Hanna Malmberg Gavelin är psykolog och har forskat om hur man kan förbättra så kallade kognitiva nedsättningar hos patienter vid stressmottagningen i Umeå. Det handlar om problem med arbetsminne, planering, koncentration och att bearbeta information.

Patienterna fick bland annat utföra ett test av arbetsminnet samtidigt som forskarna undersökte deras hjärnor med hjärnavbildning. De såg att ju mer utmattade patienterna var, desto mer aktiverade de delar av hjärnan som hanterar arbetsminnet. De presterade däremot inte sämre.

Hanna Malmberg Gavelin menar därför att utmattade kompenserar för exempelvis minnesproblem genom att anstränga sig mer. Den ökade ansträngningen ger trötthet. De kunde också se att patienter med hög grad av trötthet hade mindre volym i vissa delar av hjärnan.

Träning hjälper

Fysisk träning i form av spinning-pass och mental träning med datoriserade träningsprogram för bland annat arbetsminne hade dock positiva effekter. Bägge träningsformerna förbättrade patienternas psykiska hälsa, arbetsförmåga och så kallade kognitiva funktion.

–  Man kan se hjärnan som en muskel som mår bra av att aktiveras, säger Hanna Malmberg Gavelin, men betonar att det också behöver finnas plats för återhämtning.

Det är viktigt med vila för den som är utmattad och att man frågar sin läkare, eller någon annan som är ansvarig för ens vård, om vilka aktiviteter som är lämpliga.

Anstränger hjärnan mer

Simon Skau, doktor i medicinsk vetenskap, ingår i ett forskarlag i Göteborg som särskilt studerat hjärntrötthet och hjärnfunktion. De har jämfört patienter med utmattningssyndrom och patienter som har så kallad hjärntrötthet på grund av en skada eller sjukdom. Bägge grupperna jämfördes även med friska personer.

Försökspersonerna gjorde ett arbetstest med upp till tre timmars kontinuerligt tankearbete. Även här såg forskarna att utmattade ofta presterade lika bra som friska. Däremot ansträngde de sig mer. De som led av utmattningssyndrom hade en ökad aktivering av hjärnan jämfört med andra som också gjorde testet och det gjorde dem alltså tröttare .

– Vi kunde se att våra patienternas trötthetsnivå förändrades mer drastiskt än hos de friska kontrollerna, säger han.

Går att återhämta sig

Alla tre forskarna är ense om att hjärnan påverkas vid utmattningssyndrom, vare sig man kallar det hjärnskada eller något annat. Men de är också ense om att hjärnan på många sätt kan återhämta sig.

Ivanka Savic betonar att det är viktigt att behandla utmattningssyndrom tidigt. Hon vill gå vidare och undersöka möjligheten att ta fram nya läkemedel för utmattningssyndrom.

– Det går att behandla. Det är det som är det viktiga, säger hon.

Bilden på Ivanka Savic är tagen av Stefan Zimmerman, Karolinska Institutet.

Text: Michael Nyhaga, 02 mars 2021

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?