För den som rör sig mycket i arbetet kan belastningen på bland annat handlederna till slut bli för stor, vilket kan leda till skador. Men nu har forskare tagit fram en metod för att förebygga problemen.

Foto: Johnér Bildbyrå

Mät belastningen och förebygg värk

Smärta i muskler och leder är en av de vanligaste orsakerna till att människor blir sjukskrivna. Men genom att mäta belastningen på muskler och leder, och dra ner där belastningen är för hög, kan man undvika mycket av värken. Det tror två forskare som ligger bakom flera studier på området.

Ogynnsamma arbetsställningar, hög muskelbelastning eller upprepade rörelser – de är alla riskfaktorer för belastningsskador. Trots att det här är väl känt arbetar många fortfarande på ett sätt som ökar risken för skador.

– Jag har jobbat med belastningsskador i ungefär 35 år, men vi har ännu inte löst problemet. Det är fortfarande många som har besvär.

Det säger Inger Arvidsson, ergonom och docent vid Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd).

Hon tror att ett av problemen är att det hittills har varit komplicerat att mäta ergonomisk belastning. Det gör det svårare att göra riskbedömningar och identifiera problem i arbetsmiljön.

Hittills har medarbetare antingen själva försökt bedöma sin belastning, eller så har ergonomer observerat dem och försökt bedöma situationen. Ingen av metoderna blir särskilt exakt.

– Det har visats i studier att även erfarna ergonomer kan göra helt olika bedömningar av samma situation.

Mäter ergonomisk belastning

Men nu har ergonomigruppen på AMM Syd tagit fram ett enklare sätt att mäta vissa sorters ergonomisk belastning. Genom att placera sensorer på huden kan de få fram exakta mått på arbetsställningar och arbetsrörelser i övre delen av kroppen.

De har använt tekniken för att mäta belastningen hos ett stort antal arbetstagare i en mängd olika yrken. De har också sett mycket besvär personer i de olika yrkesgrupperna har haft. Och de har kommit fram till ett antal olika slutsatser; bland annat att det spelar stor roll hur snabbt och mycket man rör sina handleder under arbetsdagen.

Av allt som vi har mätt så är sambandet mellan handledsrörelser och smärta det tydligaste

– Av de som har för hög rörelsehastighet i sina handleder drabbas många av besvär. Av allt som vi har mätt så är sambandet mellan handledsrörelser och smärta det tydligaste.

Handledsrörelserna hängde ihop med smärta i bland annat nacke, axlar, armbågar och händer. Det innebär dels att det finns en risk i handledsrörelserna i sig. Men också att de kan vara en varningsklocka för att man kanske använder även resten av kroppen på ett riskabelt sätt.

Åtgärdsnivåer för olika sorters belastning

Med hjälp av mätningarna har forskarna tagit fram något som de kallar för åtgärdsnivåer. Om dessa nivåer överskrids bör arbetssituationen åtgärdas, för att minimera risken för skador. Åtgärdsnivåerna säger bland annat hur mycket man kan röra handlederna, hur mycket man kan ha huvudet framåtböjt och hur mycket aktivitet man kan ha i olika muskler innan situationen blir riskabel.

Nu hoppas forskarna att denna kunskap ska nå ut till arbetsplatser. För att hjälpa till med mätningarna håller de kurser i mätmetodiken, och hyr ut mätutrustning till självkostnadspris. De ser också positivt på att tekniken håller på att utvecklas på flera håll, så att det inom kort ska bli ännu lättare att mäta belastningen ute på arbetsplatser.

– Chefer eller skyddsombud kan nu enkelt göra stickprov ute på arbetsplatser, för att kontrollera hur belastningen ligger till där. Det säger Camilla Dahlqvist, biomedicinsk analytiker vid AMM

– Ja, eller om man har en arbetsplats där flera har besvär med smärta kan det vara läge att mäta på alla medarbetare, fortsätter Inger Arvidsson.

Justera, lägg in pauser, variera

Om mätningarna visar på höga värden gäller det att identifiera ifall det är några av uppgifterna under arbetsdagen som sliter extra mycket på medarbetarna, och i så fall försöka åtgärda dem. Är det ingen speciell uppgift som sticker ut kan man istället försöka lägga in fler pauser under dagen, eller försöka ändra så att alla får mer varierande uppgifter.

Bland alla yrken som forskarna har mätt så är det några som sticker ut. Hotellrumsstädare, till exempel, hade en belastning som överskred nästan alla åtgärdsnivåer. Och när de gjorde en mätning på ett särskilt boende märkte de att personalen där också hade väldigt hög belastning under dagen.

– Det förvånade oss eftersom deras arbetsmoment var så vardagliga. Men det var det att de rörde sig precis hela tiden, så totalt sett blev belastningen hög, säger Inger Arvidsson.

Slutsatserna av studierna är helt enkelt att det gäller att se upp med belastningen – speciellt i handlederna – och att det bästa sättet att kontrollera att nivåerna inte blir för höga är att mäta dem.

– Vi tror verkligen att mätning är framtiden.

Text: Anna Wettergård, 07 september 2021

Senaste artiklar

Dialogen som bygger en bra arbetsmiljö

Kan en bra dialog bidra till bättre arbetsmiljö? Det är skyddsombudet och enhetschefen på Ölycke korttidsboende i Eslövs kommun övertygade om. – Vår arbetsmiljö sitter mycket i våra mänskliga relationer,…

Vad är samverkan?

Samverkan innebär att arbetsgivare och arbetstagare arbetar tillsammans för att få en god arbetsmiljö och väl fungerande verksamhet. Det är också ett sätt att skapa delaktighet och inflytande för medarbetare…

Så stöttar de utlånad covid-personal

På Skaraborgs sjukhus håller chefer ett samtal med medarbetare som varit utlånade under pandemin. Till stöd har de en samtalsmall. Med hjälp av den kan de ge sina medarbetare ett…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?