Så tog de fram ett eget samverkansavtal

10 januari 2022 Lästid: 5 min
Monica Linder och Marion Vaeggemose sitter ner och pratar om samverkansavtalet
Smidigt samarbete. Hr-specialisten Monica Linder och huvudskyddsombudet Marion Vaeggemose tycker att det var bra att bygga det nya samverkansavtalet från grunden tillsammans.

Foto: Ulf Palm

I Region Dalarna bestämde man sig, mitt under pandemin, för att storsatsa på samverkan. Så regionens HR-avdelning, tillsammans med 20 fackförbund, satte sig ner och skapade ett nytt gemensamt samverkansavtal. Förhoppningen var att få bättre arbetsmiljö, utveckla verksamheten och bli en mer attraktiv arbetsgivare.

– Syftet med vårt nya avtal är att från idé till beslut öka våra medarbetares möjlighet till inflytande och delaktighet. Att kunna påverka sitt arbete och känna sig delaktig är en viktig faktor för att trivas och må bra.

Porträtt av Monica LinderMonica Linder, personalspecialist på Region Dalarna, berättar om sina förhoppningar på det nya samverkansavtal som regionen undertecknade i våras.

Ett samverkansavtal är ett dokument som reglerar hur samverkan i till exempel en region ska gå till. Med samverkan menas att arbetsgivare och medarbetare samarbetar för att tillsammans hitta sätt att utveckla verksamheten och förbättra arbetsmiljön. I avtalet reglerar man hur dialogen ska gå till på olika nivåer i organisationen, från medarbetarsamtal till arbetsplatsträffar och lokala samverkansgrupper.

Tog avstamp i det centrala kollektivavtalet

Monica Linder berättar att regionen hade ett nästan trettio år gammalt avtal, som det var dags att uppdatera. De tog avstamp i det centrala kollektivavtal som skrevs på av SKR och de fackliga parterna 2017.

– Det har ju hänt mycket på arbetsmarknaden sedan vi skrev det gamla avtalet. I regionen har det etablerats arbetssätt för samverkan, men det har sett olika ut ute på enheterna.

Nu ville de därför skapa ett ramverk för samverkan, som skulle se likadant ut i hela regionen. Målet med avtalet var flera:

 • delaktighet för medarbetarna genom mer dialog på till exempel arbetsplatsträffar
 • att samverkan sker på rätt plats i organisationen, med all den kompetens som finns
 • ökad tydlighet i arbetsmiljöfrågan. Chefer, skyddsombud och fackliga representanter vet vad de förväntas bidra med.
 • bättre arbetsmiljö och dialog vid verksamhetsutveckling
 • fler förtroendevalda, när arbetsgivaren visar att de är intresserade av samverkan
 • att regionen blir en mer attraktiv arbetsgivare, när personalen känner att de blir lyssnade på

Ritade upp hela organisationen

En av de första sakerna som Monica Linder gjorde var att rita upp hela organisationen, för att få en helhetsbild om hur samverkan sker på olika nivåer.

– Jag tog kontakt med alla förvaltningschefer och frågade hur samverkan ser ut idag, och ritade upp hela organisationen. Det blev ett sätt att synliggöra hur det fungerar idag och hur vi vill att det ska fungera.

Med organisationskartan som grund började regionens hr-avdelning arbeta tillsammans med de tjugo fackförbund som verkar i regionen. De hade digitala möten varannan torsdag, två timmar varje gång, och mejslade tillsammans fram ett nytt avtal. Det tog ungefär ett halvår.

Man får ta en bit i taget och lyssna hela vägen på de åsikter som kommer fram

Det var ett stort arbete, men det gick ändå bra, säger Monica Linder.

– Man får ta en bit i taget och lyssna hela vägen på de åsikter som kommer fram. Och ibland får man backa och säga att ”här tänkte vi fel”.

”Vi gör det från grunden tillsammans”

Porträtt av Marion VaeggemoseEn av de fackliga representanterna var Marion Vaeggemose, avdelningsordförande och huvudskyddsombud för Vårdförbundet:

– Vi stötte inte på några stora svårigheter, eftersom det fanns en stor öppenhet för att vi skulle göra arbetet tillsammans. Arbetsgivaren sade att ”vi har inte ett färdigt förslag till er, utan vi gör det från grunden tillsammans”.

Monica Linder tror att det finns flera anledningar till att det gick så pass smidigt att ta fram det nya avtalet. Hon håller med om att en nyckel var att inte komma till förhandlingarna med färdiga förslag, utan att arbeta fram dem i samverkan. En annan nyckel har varit regelbundna och täta möten. Och slutligen: att ha med representanter från ledningen på mötena.

– Eftersom vi hade med oss hr-direktören kunde vi klubba många beslut på plats. Det gjorde att vi hela tiden kunde komma framåt.

Har redan gjort vinster

Nu är avtalet på plats. Men det innebär inte att arbetet är slut, utan nu väntar det stora jobbet: implementeringen. Nu ska avtalet ut i verksamheten, och bli verklighet ute på medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar.

– Avtalet är tjugo procent, men implementeringen är åttio procent, säger Marion Vaeggemose.

Avtalet är tjugo procent, men implementeringen är åttio procent

Men även om avtalet inte har implementerats än, har man redan gjort en stor vinst.

– Vi parter har skapat ett så bra samarbete, och har hela tiden varit måna om att samverka om samverkan, säger Monica Linder.

Avtalet fungerar också redan nu som ett tydligt ställningstagande.

– Avtalet gör att man blir medveten om att arbetsmiljö är en prioriterad fråga för Region Dalarna, säger Monica Linder.

– Det gör det också tydligt att vi parter arbetar som en enhet, säger Marion Vaeggemose.

Lokalt samverkansavtal

Ett lokalt samverkansavtal reglerar hur samverkan i till exempel en region ska gå till.

Det tecknas mellan arbetsgivaren och fackliga parter.

Har ni planer på ett nytt samverkansavtal? Här finns stöd att få hos SKR!

Kompletteras med stödmaterial

Förutom själva avtalet så har regionen och fackförbunden också tagit fram ett gediget stödmaterial, för att hjälpa till med implementeringen av avtalet.

Här finns bland annat:

 • mallar på hur kallelser kan se ut
 • mallar för arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal
 • tips på hur man kan förbereda sig för möten
 • stödmaterial för hur man kan arbeta med arbetsmiljöfrågor och arbetsplatsträffar
 • rutiner för att underlätta kommunikation och transparens, som att lägga ut samverkansprotokoll på intranätet
 • faktarutor med de aktuella lagtexterna förtydligade
 • rutiner för uppföljning av hur samverkan fungerar

Här kan du läsa mer om samverkansavtalet.

Centralt kollektivavtal

Samverkan och arbetsmiljö är ett centralt kollektivavtal.

Det slöts november 2017 mellan SKR, Arbetsgivarförbundet Sobona och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn.

Avtalet gäller mellan centrala parter och ersätter FAS 05.

Här kan du läsa mer!

Text: Anna Wettergård