två kvinnor sitter vid ett bord och pratar. kvinnan till vänster i rosa skjorta gestikulerar, kvinnan till höger i svart kofta ler och lyssnar. En tredje kvinnan i vit tröja syns till höger bortom de andra två.

Samtal om roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet. Från vänster Helen Fasth, rektor på Bäckskolan och Anna-Marie Ewing, chef på Västerlidens äldreboende, samt Anna Hanzon, chef på Stångågårdens äldreboende.

Foto: Åsa Hammar

Arbetsmiljö är alla de där små sakerna

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar ofta om ett vardagsarbete. Och alla berörda behöver vara med för att det ska bli bra: chefer, skyddsombud och medarbetare. Det visade deltagarna i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i Kinda kommun, en tisdag i november.

Tennisbollar under skrapande stolar. Skyddsrond i en tillfällig lokal som blivit permanent. En kartläggning av orsakerna till att ett litet förskolebarn sparkar sina lärare på smalbenen så ofta.

Det är små men viktiga förbättringar i vardagen. Och det är lösningar som cheferna och skyddsombuden i Kinda kommun nu arbetar med, efter att ha deltagit i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Arbetsmiljöutbildningen betonar samverkan

Med arbetsmiljöutbildningen har chefer och skyddsombud fått mer kunskap om hur man kan gå tillväga för att arbeta mer systematiskt med arbetsmiljön.

De har också under tre utbildningsdagar fått samtala, och sätta ord på vad arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete betyder för dem i deras egen vardag, på de arbetsplatser där de verkar.

Niklas Bodén är nytt skyddsombud på en daglig verksamhet.

– Nu har jag fått en grund för mitt arbete som skyddsombud, så nu kan jag börja bygga ett hus, säger han.

porträtt på Lisa Vizins, HR-konsult i Kinda kommun. Långt brunt rakt hår och blå tröja.

Lisa Vizins

Det är HR-konsulterna Jessica Richt och Lisa Vizins som håller i utbildningen.

– Vi tycker den fungerar väldigt bra, just för att den betonar det här med samverkan i vardagen och inte har så mycket fokus på lagar och paragrafer, säger Lisa Vizins.

Samverkan på olika nivåer

Kinda kommun har strax under 10 000 invånare och omkring 35 kommunala chefer. Drygt tjugo av cheferna har gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning under år 2017, många tillsammans med sitt eller sina skyddsombud.

Suntarbetsliv är med på den sista träffen för en grupp, en regnig eftermiddag i november. I en lokal hos kommunens arbetsmarknadsintroduktion träffas femton av Kinda kommuns chefer, arbetsledare och skyddsombud. Huset ligger på promenadavstånd från centrum, alldeles intill banvallen där Kustpilen susar förbi någon gång i timmen.

Deltagarna kommer från äldreboenden, förskolor, skolor och funktionsstöd, och sitter i grupper om fyra vid hopställda bord. Längst framme vid storbildsskärmen står HR-konsulterna Lisa Vizins och Jessica Richt. På skärmen syns arbetsmiljöutbildningen uppkopplad från webben.

jessica richt, hr-konsult i Kinda kommun. Långt blont hår, stora silverfärgade glasögon, svart tröja.

Jessica Richt

Under eftermiddagen går Jessica Richt och Lisa Vizins igenom utbildningens sista del, modul sex, som bland annat handlar om samverkan på olika nivåer. Genomgången blandas upp med en film från Suntarbetsliv, om en arbetsmiljöfrågas väg genom systemet, och med diskussioner om hur samverkan fungerar i praktiken i skolor och på äldreboenden i Kinda kommun.

Efter en fikapaus redovisar deltagarna den hemuppgift de fick under den första träffen för fyra veckor sedan. Det handlar om att ta reda på den egna rollen i arbetsmiljöarbetet, som chef eller skyddsombud.

Långsiktig plan

Deltagarnas berättelser om hur de har gått tillväga är ganska odramatiska. Men de visar hur alla de här små sakerna påverkar vardagen på jobbet – och vilken styrka det kan vara att få kunskap om hur man kan arbeta mer systematiskt för att förbättra den.

Lottha Edh, skyddsombud, och Anna Hanzon, verksamhetschef på äldreboendet Stångågården, berättar tillsammans hur de har arbetat med sina respektive roller i arbetsmiljöarbetet.

Vi har satt på oss arbetsmiljöglasögonen

– Vi har satt på oss arbetsmiljöglasögonen, bokat ett möte och börjat samla in synpunkter som har diskuterats mycket på senare tid, säger Anna Hanzon.

Det har bland annat handlat om stora arbetsgrupper, om en del otydliga arbetsbeskrivningar och om personalomsättning.

– Det är inga akuta arbetsmiljöproblem. Men vi tänker att vi behöver sätta upp en långsiktig plan för de här sakerna, säger hon.

Karolina Lind Stridell, skyddsombud på Bäckskolan, berättar att de på sina arbetsplatsträffar har börjat prata om den höga ljudnivån i lokalerna. De har nu köpt in och satt tennisbollar på stolsfötterna i många rum, och det har dämpat ljudet.

– Problemet är att de har en tendens att lukta lite…Kanske ni har några begagnade att ge bort istället? Frågar hon, och de andra i gruppen skrattar.

Karolina Lind Stridell konstaterar att de skulle behöva se över mer systematiskt vad de kan skaffa för fler ljudabsorbenter.

Extra skyddsrond

På Horns förskola används en tillfällig lokal i en barack. Den har blivit mer permanent än det var tänkt från början. Det har skyddsombudet Marianne Bernerson uppmärksammat.

– Nu ska vi göra en extra skyddsrond för att se över olika typer av risker det finns med att använda den, säger hon.

Ett skyddsombud på en skola har också fått igång en diskussion om hot och våld.

– Det är ju små barn det handlar om, och man kan ju stå ut med en spark på smalbenet ibland. Men när det händer dag efter dag efter dag, då kan det bli ganska påfrestande. Nu ska vi försöka kartlägga och analysera bättre när och varför det händer, säger skyddsombudet.

Andra idéer från deltagarna är ”arbetsmiljölådor” att lägga lappar med förbättringsförslag i, en heldag om arbetsmiljö för att höja medvetenheten om frågan bland alla medarbetare, och en pärm med uppgifter om lagar, regler och samverkan.

Vill utveckla arbetsplatsträffarna

Med en sista liten övning avslutar Lisa Vizins och Jessica Richt Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning för den här gruppen. Vad blir nästa steg för er i arbetsmiljöarbetet? Var och en får med ett eller ett par ord berätta för gruppen.

En av dem som svarar är Helen Fasth, rektor på Bäckskolan.

– Vi kommer att utveckla våra arbetsplatsträffar, dra ner på informationen och ge mer utrymme för dialog, säger hon.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en del i parternas gemensamma avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser.

Text: Åsa Hammar, 28 november 2017

Relaterade verktyg