Halvporträtt två kvinnor framför vägg med bilder, arbetsmiljöutbildningen

Bra att gå utbildningen tillsammans, tycker enhetscheferna Jeanette Svensson och Anna-Lill Nyholm på äldreboendet Ädelhem. De gick Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning med sina fyra skyddsombud.

Foto: Lars Forsberg

"Nu vet vi hur vi ska göra vårt arbetsmiljöarbete"

I Härnösand går just nu kommunens alla chefer och skyddsombud Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Det har skapat tydligare roller i arbetsmiljöarbetet. På äldreboendet Ädelhem har det bland annat lett till att man byggt om den årliga skyddsronden.

Jeanette Svensson är enhetschef på äldreboendet Ädelhem i Härnösand.

– Den största grejen för oss var att vi gick utbildningen tillsammans, vi som är chefer och de fyra skyddsombuden här på vår arbetsplats. Att vi lärde oss samma saker. Det har blivit tydligare för oss hur vi kan göra ett bra arbetsmiljöarbete, säger hon.

Efter utbildningen kom hon och skyddsombuden överens om nya grepp för den årliga skyddsronden.

– I år använde vi Suntarbetslivs checklista för arbetsbelastning, och bara den. På så sätt blev det mer fördjupat och nyanserat vad vi ska jobba med under året. Checklistan var jättebra med mer specialiserade frågor anpassade mer för vår typ av verksamhet. Nästa år använder vi kanske någon annan checklista från Suntarbetsliv.

HR och skyddsombud som utbildar

Det är kommunens HR-avdelning som håller i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. I Härnösand har man valt att utbilda chefer och skyddsombud tillsammans, men ta varje förvaltning för sig.

– Det här kommer att stärka oss i att Härnösands kommun arbetar för en hållbar, bra och levande arbetsmiljö där alla bjuds in att vara delaktiga, säger Birgitta Larsson, chef på HR-enheten i Härnösand.

Det är Birgitta Larssons kollegor som håller i utbildningen, tillsammans med två huvudskyddsombud från centrala skyddskommittén. Den har tagits väldigt väl emot, visar de utvärderingar som har gjorts hittills.

– Bara att få sitta ner tillsammans, chef och skyddsombud, och ha en dialog om hur det ser ut hos just oss är värdefullt, säger Birgitta Larsson.

Arbetsmiljöutbildningen en insats av flera

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en insats av flera för att förbättra arbetsmiljöarbetet i Härnösands kommun. Kommunen har också infört incidentrapporteringssystemet KIA, utarbetat en ny arbetsmiljöpolicy och jobbar aktivt med mångfaldsfrågor med den uppdaterade diskrimineringslagen som grund. Alla insatser har arbetats fram i samverkan med huvudskyddsombuden i kommunens centrala skyddskommitté.

– Utbildningen har lett till att arbetsmiljöarbetet har fått fastare former och tydligare roller vad en chef och ett skyddsombud förväntas göra i arbetsmiljöarbetet. Vi har också fått igång en diskussion om att skapa fler lokala skyddskommittéer, säger Birgitta Larsson.

Först ut att gå arbetsmiljöutbildningen var socialförvaltningens chefer och skyddsombud under hösten 2017. 45 chefer och lika många skyddsombud deltog. Det blev också lite av en pilot för HR-medarbetarna som höll i utbildningen, berättar Birgitta Larsson.

– Efter hösten visste vi hur vi ska göra – nu är det bara att köra på, säger hon.

Text: Åsa Hammar, 06 mars 2018

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Skyddsombudet: känns bra att göra skillnad

”Det känns bra att jobba med människor och att kunna göra skillnad. Dessutom är det kul att få vara ett bollplank till arbetsgivaren”. Så beskriver Linda Svahn sitt uppdrag som…

Hr-hunden Chilly ska få ner sjuktalen

I Sjöbo kommun testar man på något nytt för att sänka sjuktalen: en hr-hund. Terapihunden Chilly kan trösta, lugna, öppna upp samtalet och uppmuntra till rörelse, bland annat. En tröstande…

De får pris för ledarskap som håller i kris

Sydvästenpriset för hållbart ledarskap gick i år till två chefer som prisas för sitt arbete både till vardags och under pandemin. ”Det är alla de fantastiska människor jag arbetar med…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?