Arbetsmiljödag startskott för sammansvetsad arbetsgrupp

24 april 2023 Lästid: 8 min
Sammanfattning av artikeln

Kirurgavdelning 8 i Västerås tampades länge med arbetsmiljöproblem.

Många slutade, man hade svårt att anställda och var helt beroende av bemanningspersonal.

En arbetsmiljödag satte fart på förändringsarbetet.

Numera är sammanhållningen stark och man använder nästan ingen bemanningspersonal alls.

Gänget på avdelning 8 pratar om sin arbetsmiljödag
Klinikens logga sitter på allt kaffemuggar till tröjor, och medarbetarna använder dem med stolthet. "Arbetsgruppen känns som min andra familj", säger skyddsombudet Fredrik Westerström.

Foto: Anna Wettergård

Sammanfattning av artikeln

Kirurgavdelning 8 i Västerås tampades länge med arbetsmiljöproblem.

Många slutade, man hade svårt att anställda och var helt beroende av bemanningspersonal.

En arbetsmiljödag satte fart på förändringsarbetet.

Numera är sammanhållningen stark och man använder nästan ingen bemanningspersonal alls.

För några år sedan sågs kirurgavdelning 8 i Västerås som ett sjunkande skepp – men idag är läget ett helt annat. Numera är sammanhållningen stark, och bemanningspersonalen har ersatts av fast anställda. En arbetsmiljödag var ett av startskotten som fick det att hända.

Det är full aktivitet på kirurgavdelning 8 på Västmanlands sjukhus i Västerås. Här tar man emot patienter som behöver operationer i övre delen av magen. Det kan bero på tumörer, problem med bukspottkörteln eller blödningar, till exempel. Men man tar också emot traumapatienter, och sådana som behöver akutkirurgi.

Tina Gustafsson– Det är högt tempo här. Högt tryck och många svårt sjuka patienter. Vi har sällan platser lediga. Ibland blir någon liggande i korridoren ett tag.

Det berättar enhetschefen Tina Gustafsson, medan hon visar runt i avdelningens långa, vitmålade korridor.

Här finns det 24 vårdplatser, med intag dygnet runt. Totalt jobbar här 40 undersköterskor, 29 sjuksköterskor och runt 15 läkare – lite beroende på hur man räknar.

Siffrorna lyste röda

Trots det höga trycket så är arbetsmiljön idag mycket god. Tina Gustafsson visar ett diagram från den senaste medarbetarundersökningen: idel gröna staplar.

Annat var det för sex år sedan. Då lyste siffrorna röda.

– Då hade vi bara sex ordinarie sjuksköterskor som jobbade här, och resten var bemanningssjuksköterskor. De gjorde samma jobb som de ordinarie men hade 20 000 kronor mer i lön. Det var inte hållbart i längden.

Personalgruppen svajade. De få fast anställda fick ta ett tungt ansvar när bemanningspersonalen kom och gick. Patienterna var missnöjda och patientsäkerheten låg. Få ville ta anställning och avdelningen kallades för ”det sjunkande skeppet”. Till slut sade även avdelningschefen upp sig.

Vid den här tiden jobbade Tina Gustafsson som sjuksköterska och var inte intresserad av en chefsposition. Men så blev hon övertalad att ta över lite av ansvaret. Ansvarsområdena blev fler och fler, och till slut gick hon med på att ta även chefstiteln.

Arbetsmiljödag kickade igång förändringen

Och därefter började en stadig förbättringsresa. En av de saker som kickade igång förändringen var en arbetsmiljödag. Eller, egentligen två stycken.

Först arrangerade kirurgklinikens alla enhetschefer – inklusive Tina Gustafsson – en gemensam arbetsmiljödag för alla avdelningar. Den bestod av en workshop, under ledning av företagshälsovården Regionhälsan.

– Alla som jobbade här, förutom vi chefer, var med. Medarbetarna delades upp i grupper och så fanns det en samtalsledare per grupp. Alla fick chansen att prata ur sig, men samtalsledaren styrde så att det inte bara blev gnäll.

Alla fick chansen att prata ur sig

Under samtalen tog man upp frågor som ”vad har vi för problem, vad behöver vi jobba med och vad prioriterar vi”. Regionhälsan sammanställde resultaten.

– Sammanställningen visade rött på allvarliga saker som kränkande särbehandling och bristande delaktighet.

Utifrån detta skapade kliniken mål och handlingsplaner, både centralt och lokalt ute på avdelningarna, för att ågärda problemen.

Kopierade arbetssättet

Men Tina Gustafsson var inte nöjd där. Hon, tillsammans med läkarnas sektionschef, bestämde sig för att kopiera arbetssättet, och hålla en likadan workshop lokalt på avdelningen ett halvår senare. Den här gången tog de dock inte hjälp av Regionhälsan.

De avsatte en planeringsdag.

– Vi tänkte att nu bara kör vi. Låter alla verkligen öppna sig och berätta hur de känner. Men nu med fokus på avdelningen. ”Tänk bara avdelning 8”, sade vi.

Och den här gången kom det fram nya saker.

– När vi var på den stora workshopen så hamnade man i grupper med andra avdelningar. Då kan det kännas lite obekvämt att prata. Det var lättare att prata när det bara var vi, på avdelningen.

Det säger Caroline Andersson, sjuksköterska och skyddsombud för Vårdförbundet.

Gänget från kirurgavdelning 8 utanför sjukhuset

Numera är stämningen och sammanhållningen god, säger både chefer och skyddsombud. ”Vi är stolta över varandra, och känner tillit till varandra”, säger enhetschefen Tina Gustafsson.

Handlingsplaner upprättades

På den lokala workshopen fick grupperna klara sig utan samtalsledare. Allt som kom fram skrev deltagarna själva ner på postitlappar. Lappar som handlade om ungefär samma saker klustrades ihop, och utifrån det prioriterade avdelningen vad de ville börja jobba med. Ansvarsområden delades ut och handlingsplaner upprättades.

Och dagen blev lyckad, det var medarbetare och chefer överens om.

Hanna Hassel– Det var bra att alla fick säga sitt, och att mycket kom upp ytan. Det fanns verkligen en vilja att ta upp saker. Jag tror att medarbetarna hade tillit till att saker skulle bli bättre nu.

Det säger Hanna Hassel, specialistsjuksköterska. Numera är hon också enhetschef, sida vid sida med Tina Gustafsson, men på den här tiden deltog hon i workshopen som medarbetare.

Skapa ordning bland dokumenten

Och det har hänt saker efter de två workshopparna.

En sak som avdelningen bestämde sig för att göra var att skapa ordning bland policys, rutiner och arbetsbeskrivningar, och se till att hålla dem uppdaterade. Chefer och skyddsombud samarbetade. De såg till att alla som ville fick vara med och tycka till om uppdateringarna, och att dokumenten blev väl kända ute bland arbetsgrupperna.

Caroline Andersson– Vi skapade struktur och rutiner, helt enkelt, säger Caroline Andersson.

En annan sak som kom fram var att kirurgkliniken inte kändes som en enhet. Så de satsade stort på teambuilding. Brännboll, hamburgergrillning, klinikfester, tävlingar och aktiviter utanför sjukhuset. Dessutom skapade man en logga som trycktes upp på muggar, pennor och munktröjor.

Fredrik Westerström– Numera får vi ofta höra att vi har det så bra här på kliniken. Det är många som är avundsjuka på tröjorna.

Det säger Fredrik Westerström, undersköterska och skyddsombud för Kommunal. Han fortsätter:

– Arbetsgruppen känns som min andra familj. Det har verkligen blivit så.

Markant förändring

Förändringen är markant, tycker han, från det att han började här 2018 och fram till nu.

Hanna Hassel håller med.

– Nu för tiden är vi ett stort team som jobbar tillsammans mot samma mål; sjuksköterskor, undersköterskor, dietister, läkare, kuratorer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.

Nu för tiden är vi ett stort team som jobbar tillsammans mot samma mål

Och skillnaden märks inte bara på stämningen och medarbetarundersökningen. Det märks också på andra sätt.

– Idag är vi nästan helt bemanningsfria. Förutom förra året, när nästan alla blev gravida samtidigt, så är vi nästan inte alls beroende av hyrpersonal, säger Tina Gustafsson.

Hon tycker absolut att det var värt att avsätta två heldagar för att jobba med arbetsmiljön.

– Ja, alla gånger. Saker har verkligen vänt. Jag pratade med en student nyligen. Hon sade att ”jag har hört så mycket bra om avdelning 8, så jag tänkte söka praktik där”. Jäklar, vad skönt det var att höra!

En pulsmätning för avdelningen visar idel gröna dagar med god arbetsmiljö.

”God arbetsmiljö” – det betyget får de flesta dagar nu för tiden på avdelningens pulstavla. Samma gröna färg syns på siffrorna i medarbetarundersökningen. Annat var det för sex år sedan.

Visste du att...

Den 28 april är det den Internationella Arbetsmiljödagen ”World Day for Safety and Health at Work”.

Det är en årlig världsomfattande kampanj för att främja ett säkert, hälsosamt och hållbart arbete.

Hur har ni det på er arbetsplats?

En illustration med en grupp som diskuterarTillsammans går ni igenom områden som påverkar er vardag. Ni skapar samsyn kring:

  • Vad som fungerar bra
  • Vad som kan förbättras
  • Vilka områden som kan prioriteras

Verktyget passar för en arbetsplatsträff, APT, eller liknande möte och tar cirka en timme att gå igenom.

Klicka här för att komma till verktyget!

Porträtt av medarbetaren Anna Wettergård
Text: Anna Wettergård
Kontakt: [email protected]