Arbetsmiljöutbildningen – så gör de den till sin egen

19 april 2022 Lästid: 6 min
Kollegorna Annica Lindell (i förgrunden) och Tina Karlson (bakom glasrutan) vid ett ljusbord med klossar med färgat glas som barnen kan undersöka. Plats Förskolan Vitsippan i Sundbyberg.
Samverkan fungerar utmärkt för skyddsombudet Tina Karlsson och rektor Annica Lindell på förskolan Blåsippan i Sundbyberg. Men vad gäller arbetsmiljö blir man aldrig fullärd, påpekar de.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning används i många kommuner. I Sundbyberg har de skapat en egen, kortare variant av utbildningen. 

Efter många år med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i Sundbybergs kommun finns nu en lokal variant. Den är skapad internt i kommunen. Under två intensiva heldagar får chefer och skyddsombud tillsammans gå igenom stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Anledningen till omgörningen är att Sundbybergs kommun funnit att utbildningen tar för lång tid. Men här gillar man den för mycket för att avstå:

Theresia Lasu Waleij , hr i Sundbybergs stad

– Suntarbetslivs utbildning är superbra, men vi behöver kunna utbilda våra chefer och skyddsombud fortare, förklarar Theresia Lasu Waleij, hr- konsult på Sundbybergs kommun.

Samverkan från början till slut

Theresia Lasu Waleij har satt ihop den komprimerade utbildningen tillsammans med huvudskyddsombuden från de tre olika fackförbunden Kommunal, Vision och Lärarförbundet.

Deras variant är digital och innehåller mer information om lokala rutiner och dokument. Det mesta av materialet från Suntarbetslivs utbildning finns fortfarande med, berättar hon:

– Underlaget är fantastiskt bra och vi har jättestor användning för det. Vår lösning har också blivit väldigt bra eftersom vi har lyft varenda del av utbildningen i samverkan. Vi har vridit och vänt på delarna, och tillsammans bestämt oss för vad vi ska behålla. 

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är framtagen i samverkan mellan arbetsmarknadens parter centralt. Det är en kostnadsfri digital utbildning för chefer och skyddsombud i kommuner, regioner och kommunala företag, och den består av sex moduler, som kan ges under sex halvdagar eller tre heldagar.

Modulerna innehåller dels de olika stegen i systematiskt arbetsmiljöarbete, och dels kunskap om roller och ansvar, och om hur man kan utveckla arbetsmiljön och verksamheten genom samverkan. Tanken är att det ska gå två till fyra veckor mellan varje utbildningstillfälle, så att deltagarna under utbildningen ska kunna arbeta praktiskt med uppgifter i den egna arbetsmiljön. 

Behov av omtag

Sundbyberg började använda utbildningen redan 2016. En förvaltning i taget skulle utbildas, var det tänkt. Men efter fyra år hade alla förvaltningar ännu inte gått den. Åren hade dessutom inneburit viss omsättning av chefer, så det fanns behov av omtag i de första förvaltningarna som fått den.

– Nu har vi precis avslutat den andra omgången av vår komprimerade utbildning, då deltog 100 personer från olika förvaltningar. Vi har utvärderat, och fått bra respons överlag. Naturligtvis finns olika åsikter, som att det skulle ha varit bättre om den varit fysisk. Men för oss överväger fördelen att många fler kan få tillgång, säger Theresia Lasu Waleij.

Vi kan fronta utbildningen på ett starkt sätt ut mot organisationen.

Fokus på samverkan är genomgående också när utbildningen genomförs. Då är det två från hr och två huvudskyddsombud som tillsammans håller i den. 

– Även symboliken i det är viktig. Vi kan fronta utbildningen på ett starkt sätt ut mot organisationen.  Visa att detta är samverkan – att vi tänker lika.

Akuta arbetsmiljöproblem

Skyddsombudet Tina Karlsson på förskolan Blåsippan och Annica Lindell, rektor för tre förskolor i Sundbyberg, deltog under den senaste omgången av den förkortade utbildningen. För dem fick den ett abrupt slut under den andra dagen på grund av akuta arbetsmiljöproblem: Förskolan Blåsippan drabbades av avloppshaveri. 135 barn samt personal skulle på kort tid flytta till andra lokaler.

Annica Lindell på förskolan Vitsippan i Sundbyberg– Det var bara att kavla upp ärmarna. Dels var det själva flytten,  dels att göra riskbedömningar för allt som var relaterat till den. Men det hann vi med, det hela gick väldigt bra, säger Annica Lindell.

Samverkansgruppen är en bra förstärkning för oss i ledningen

Hon tycker att hennes enhet är bra på att hantera både oförutsedda och förutsedda problem, tack vare bra samverkan. 

– Vi är lite bortskämda med det – vi har oerhört bra samverkan, det är väldigt prestigelöst och därför blir det enkelt att snabbt åtgärda vad som behövs. Samverkansgruppen är en bra förstärkning till oss i ledningen.

Tummen upp för båda varianterna

Tina Karlsson har varit skyddsombud i närmare tjugo år. Även Annica Lindell har lång erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete, som chef sedan mer än tio år tillbaka. Båda två har gått såväl den långa som den kortare utbildningen, och de ger tummen upp för båda varianterna.

Tina Karlson på förskolan Vitsippan i Sundbyberg

– Vi har haft bra kursledare vid båda tillfällena, de har lett utbildningarna lättbegripligt och de har sett stadens behov och våra behov på ett bra sätt, säger Tina Karlsson.

I samverkan fiskar vi upp saker från olika nivåer

Båda uppskattar särskilt att utbildningen ges gemensamt för skyddsombud och chefer, eftersom det stärker samverkan att båda parter får höra och diskutera samma saker.  Annica Lindell påpekar också att arbetsmiljöarbete kräver ständig dialog.

– Jag tänker att vi aldrig slutar att lära av varandra när det gäller vår arbetsmiljö. Vi har skilda perspektiv, vi chefer kan aldrig veta hur något upplevs av medarbetarna. Men i samverkan fiskar vi upp saker från olika nivåer.

På Suntarbetsliv påpekar Helena Engelke att utbildningen alltid behöver anpassas lokalt för att vara så relevant som möjligt för deltagarna, samtidigt som hon manar till försiktighet vid en förkortning av utbildningen.

– När man prioriterar i innehållet bör det göras varsamt så att man inte missar viktiga moment och kunskapsmål. Det är klokt att man i Sundbyberg har gjort prioriteringarna partsgemensamt! 

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete. Den är:

 • Anpassad för kommuner, regioner och kommunala företag
 • Partsgemensamt framtagen
 • Chefer och skyddsombud går tillsammans
 • Kostnadsfri


Börja utforska Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning!

Suntarbetslivs Arbetsmiljöutbildning – så gjorde de i Sundbyberg

  • Först skapade de en projektgrupp bestående av personer från hr och huvudskyddsombud.
  • Projektgruppen kom överens om hur deras version av utbildningen skulle se ut.
  • De gick igenom vilka delar som var viktiga att ha med från Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, och vilka som gick att göra om eller förkorta. De diskuterade också om utbildningen ska genomföras digitalt eller fysiskt.
  • HR tog fram ett förslag till en egen version, som projektgruppen tillsammans gick igenom.
  • Projektgruppen utvärderar också hur det gått att genomföra utbildningen, i syfte att fånga upp utvecklingsområden.

  Få fart på arbetsmiljöarbetet i vardagen

  När ni har gått arbetsmiljöutbildning tillsammans är det dags att få fart på det systematiska arbetsmiljöarbetet i vardagen. Känns det komplext och omfattande? Sänk trösklarna och kom i gång med hjälp av SAM-verkstan – chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg.

  I SAM-verkstan får ni hjälp att:

  • Stärka samarbetet mellan chef och skyddsombud
  • Involvera arbetsgruppen
  • Kartlägga nuläget
  • Sortera och använda Suntarbetslivs utbud för systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Följa upp hur arbetet går i vardagen

  Börja utforska SAM-verkstan!

  Text: Marika Sivertsson