De hittade lösningar med hjälp av tjänstedesign

31 maj 2022 Lästid: 5 min
Undersköterskan Sonja Mirkovic, enhetschefen Anne Holm och projektledaren Linda Gödebu hoppas att den nya kommunikationslösningen ska leda till bättre arbetsmiljö och bättre livskvalitet för de boende.

Foto: Tommy Pedersen

En app, där boende enkelt kan kommunicera med personal. Det blev svaret när ett trygghetsboende i Karlstad ville minska ner på mängden onödiga larm från de boende. Lösningen togs fram i samarbete med de boende och personalen – genom en modell som kallas tjänstedesign.

Stjärnhuset är ett trygghetsboende i centrala Karlstad. Bakom den gula putsade fasaden finns ett boende för 28 kunder. De har alla hemtjänst, men väldigt olika vårdbehov.

Porträtt av Anne Holm– Vissa har bara trygghetslarm, medan andra behöver hjälp med allt.

Det berättar enhetschefen Anne Holm.

En sak som påverkar arbetsmiljön på boendet är hur mycket de boende larmar på sina trygghetslarm.

Det sker nämligen en hel del ”onödiga” larm – alltså larm som inte har att göra med att någon till exempel har ramlat eller behöver hjälp.

Porträtt av Sonja Mirkovic– Det blir en stressig och oförutsägbar situation. Man vet inte om larmet beror på att en person har ramlat eller att den vill veta vad det blir för middag. Man vet inte om man måste springa.

Det säger Sonja Mirkovic, undersköterska på boendet.

Löste situationen med tjänstedesign

För att lösa situationen använde boendet sig av en metod som kallas tjänstedesign. Metoden går ut på att personal och användare får vara ”experter”, och alltså vara med och hitta både problem och lösningar. Lösningar som sedan testas, utvärderas och utvecklas löpande.

I det här fallet började man med en enkel larmkartläggning. Under två veckor fick personalen fylla i varför det larmar, och när på dygnet det sker. Då framkom det att det vanligaste är att kunder larmar medan de väntar på besök av personal.

– Det finns mycket ångest, oro och ensamhet bland de äldre. Det är vanligt att de känner sig osäkra om personalen verkligen kommer. Så de kan börja larma en timme innan besöket.

Andra vanliga anledningar till larm är att kunderna vill veta vad det är för mat, vilket dagens program är eller hur vädret ser ut.

Ville hitta ett annat sätt att kommunicera

Därför ville Stjärnhuset komplettera kundernas trygghetslarm med ett annat, enkelt, sätt att kommunicera. De letade runt på marknaden efter befintliga lösningar men hittade ingen som riktigt passade.

Porträtt av Linda Gödebu– Då fick vi kontakt med ett företag, som hade en kommunikationsapp för personer inom LSS. Och vi bestämde att tillsammans med dem göra en egen variant av appen, som passar just det här boendet.

Det berättar Linda Gödebu, projektledare på kommunen, som har arbetat med just tjänstedesign.

Återigen involverade man personalen – och de boende. Sju av de boende, tillsammans med sex medarbetare och en chef, satte sig ner och brainstormade tillsammans med företaget.

De kom fram till att de boende ville ha ett enkelt sätt att få reda på dagens meny, program, väder och personal. De kom också fram till att knapparna måste vara stora och att man inte skulle behöva swipa – eftersom många av de äldre tyckte att det var svårt.

De boende kan göra mycket själva

Och sedan började arbetet. Den första prototypen till appen gjordes på postit-lappar. Sedan har den arbetats igenom i arbetsgruppen gång på gång, fram till det att en första ”riktig” version nu är klar.

– Vi har verkligen fått vara med och lämna input. En sak som vi tryckte på var att allting måste vara väldigt enkelt att använda, säger Sonja Mirkovic som var med i arbetsgruppen.

Vi har verkligen fått vara med och lämna input

Med appen kan kunderna nu få tag på en massa information på egen hand. De kan också ringa videosamtal till personal och anhöriga. Och vyn anpassas efter varje boende – så att man bara ser det som är viktigt för just en själv.

Målet är – förutom att minska onödiga larm – att de boende ska klara av att göra saker själva.

– Vi uppmuntrar alltid till självständighet, säger Anne Holm.

Utbildar utifrån enskilda behov

Systemet kommer att rullas ut under hösten, då alla boende som vill ska få tillgång till appen. Än så länge är det bara den första gruppen – som var med och tog fram appen – som har fått testa den. Men för dem har det gått oväntat enkelt att lära sig att använda den.

– Vi utgår från kundens behov när det gäller utbildningen. Vissa vill lära sig själva, vissa vill sitta i grupp. Vissa lär sig bäst genom att testa själv.

Och från personalens sida är man positiva till den nya appen.

– Vi tror att det här kommer att leda till en bättre arbetsmiljö för oss och en större trygghet för de boende. Nu kommer vi att kunna vara där vi behövs mest.

Tjänstedesign

Tjänstedesign handlar om att se på verksamheten utifrån användarens perspektiv.

Genom kreativa processer utvecklar man olika lösningar som sedan testas och samskapas tillsammans med användarna.

Det kan användas för allt från att ändra rutiner eller scheman till att skapa tekniska lösningar.

I Värmland har man precis avslutat ett större projekt inom tjänstedesign, där utbildade tjänstedesigners har hjälpt till att driva projekt såsom detta.

Klicka här för att komma till en artikel som förklarar mer om tjänstedesign.

Alla kan bidra till lärande på jobbet

Det är viktigt att ta vara på medarbetarnas kunskaper och åsikter – oavsett om ni arbetar med tjänstedesign eller inte.

Hos Suntarbetsliv finns det ett stöd för att få igång dialogen: ”Forskning på 5: Alla kan bidra till lärande på jobbet”.

Klicka här för att börja utforska dialogstartaren.

Eller börja här, med en kort film på temat!

Text: Anna Wettergård