Skapa bättre arbetsmiljö med tjänstedesign

31 maj 2022 Lästid: 3 min
Händer och post-it-lappar
Tjänstedesign är en kreativ process där man tillsammans hittar och löser ett problem. Att jobba med post-it-lappar är ett vanligt sätt att visualisera en situation.

Foto: Johnér Bildbyrå

Arbetsmiljöproblem är ofta komplexa – och kräver därför komplexa lösningar. Det gäller dessutom att se till att det är rätt problem man löser. Ett sätt att göra det är att använda tjänstedesign. Det har man gjort i Värmland, med stor framgång.

Tjänstedesign är en metod för att utveckla en verksamhet eller en tjänst. Metoden passar också bra för att utveckla arbetsmiljön i en organisation. Hemligheten är att göra det tillsammans.

Alla som är berörda – medarbetare, chefer, kunder, patienter och så vidare – får vara med och vara experter. Tillsammans tittar man på en situation för att komma fram till vad som behöver förbättras. Man ser till att förstå situationen och vilka behov som finns.

Man vet alltså inte vad lösningen kommer att vara när man börjar arbeta, utan den växer fram längs vägen. Det är viktigt att inte låsa sig vid en lösning för tidigt.

Processen går i sex steg:

 • Ringa in ett område
 • Undersök behov hos användarna
 • Fokusera på ett smalare område
 • Ta fram idéer
 • Testa idéerna
 • Förverkliga dem

Mer om detta kan du läsa på SKR:s sida med stöd för att använda tjänstedesign. De kallar sidan för Innovationsguiden.

En verktygslåda med metoder för tjänstedesign

Värmland ligger i framkant vad gäller tjänstedesign. Här har man precis genomfört ett treårigt tjänstedesignprojekt med namnet Experio Worklab. I projektet har Region Värmland, ett antal värmländska kommuner och Försäkringskassan samarbetat för att minska den långvariga sjukfrånvaron bland medarbetarna.

På projektets hemsida finns det mycket information om tjänstedesign. Här finns också en hel verktygslåda med metoder att låna. De kan bland annat hjälpa till att skapa dialog på arbetsplatsträffen, för att tillsammans identifiera utmaningar och skapa lösningar.

Goda effekter på arbetsmiljön

En deltagare i projektet har varit Karlstads kommun. Under ett seminarium arrangerat av SKR i december 2021  berättade kommunens hr-specialist Kristina Lindroth om hur metoden har fungerat för dem:

– Tjänstedesign arbetar otroligt väl ihop med det vanliga, löpande systematiska arbetsmiljöarbetet. De här metoderna berikar varandra. Tjänstedesignens olika delar blir de saknade pusselbitarna i arbetsmiljöarbetet.

Efter projektet har Karlstad kommun utvärderat hur de upplever sin arbetsmiljö. De som har deltagit i projektet i upplever, i högre grad än de som inte deltagit:

 • En god arbetsmiljö
 • Att de blir sedda och lyssnade på
 • Inflytande över sin arbetssituation
 • Att de involveras i att prioritera områden och sätta agendan för arbetsmiljön
 • Att deras chef har en bättre förståelse för deras arbetssituation

Kristina Lindroth säger att metoden har haft effekter som har varit efterfrågade länge:

– När medarbetarnas ord blir styrande i arbetsmiljöarbetet så blir de delaktiga och drivande, och deras engagemang ökar.

Här kan du läsa en artikel om en verksamhet i Karlstad som har förbättrat arbetsmiljön med hjälp av tjänstedesign!

Tjänstedesign

Tjänstedesign handlar om att se på verksamheten utifrån användarens perspektiv.

Genom kreativa processer utvecklar man olika lösningar som sedan testas och samskapas tillsammans med användarna.

Målet är att ta fram tjänster som användarna upplever skapar värde och nytta.

Klicka här för att komma till SKR, som har ett stöd för tjänstedesign på sin hemsida. De kallar stödet för innovationsguiden.

Se en film om tjänstedesign från SKR

Vill du veta mer om tjänstedesign? Kolla in den här filmen från SKR:s hemsida.

SKR kallar sitt stöd för tjänstedesign för Innovationsguiden.

 

Text: Anna Wettergård