Arbetsmiljöutbildningen fick fart på problemlösningen

5 januari 2024 Lästid: 7 min
Sammanfattning av artikeln

I Hallstahammar får alla chefer och skyddsombud gå Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Två personer från hr-avdelningen håller i utbildningen en gång per år.

Chef och skyddsombud går tillsammans och kommer igång direkt. De får bland annat göra en riskanalys direkt på utbildningen.

Rektor och två skyddsombud fikar tillsammans
Rektorn Ingrid Ivarson, skyddsombuden Sussie Persson och Maria Bertholo fick igång dialogen kring arbetsmiljöarbetet under arbetsmiljöutbildningen – och har redan kommit igång med åtgärder.

Foto: Marijo Grgic

Sammanfattning av artikeln

I Hallstahammar får alla chefer och skyddsombud gå Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Två personer från hr-avdelningen håller i utbildningen en gång per år.

Chef och skyddsombud går tillsammans och kommer igång direkt. De får bland annat göra en riskanalys direkt på utbildningen.

I Hallstahammar får alla chefer och skyddsombud gå Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. ”Det blir lite som en treat. Man får komma ifrån och vara i en trevlig miljö. Man hinner prata med varandra, skapa en dialog och en plan”. Så säger rektorn Ingrid Ivarson, som gått utbildningen två gånger.

Hallstahammar, en dryg mil väster om Västerås, är en gammal bruksort med runt 17 000 invånare. Här var järnindustrin länge dominerande, och den första smedjan byggdes redan 1628. Än idag finns företaget Bulten på plats, som tillverkar delar till bland annat fordonsindustrin.

Men den största arbetsgivaren är kommunen. Hr-avdelningen här tampas med samma utmaning som i många andra kommuner: sjukfrånvaron. För att få bukt med problemet jobbar de på flera fronter för att skapa en bra arbetsmiljö. Mycket av det som de gör utgår från material från Suntarbetsliv.

– Vi utgår mycket från det som finns på Suntarbetsliv eftersom det är framtaget partsgemensamt. Det är viktigt, säger hr-konsulten Maja Haraldsson.

Med partsgemensamt menas att det är fackförbund och arbetsgivare tillsammans som står bakom Suntarbetslivs utbud.

Arbetsmiljöutbildning varje år

En av sakerna som Maja Haraldsson och hr-kollegan Malin Wahlbom gör, varje år, är att hålla i Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning för kommunens chefer och skyddsombud. I november 2023 var det totalt 55 personer, uppdelat på två grupper, som fick gå på två dagars intensivutbildning på ett hotell i Hallstahammar.

– Vi prioriterar nya chefer och skyddsombud, som inte gått utbildningen i första hand. Efter det tittar vi också på dem som har gått flera år tillbaka eller som har bytt arbetsplats. Sedan när alla har gått så börjar vi om igen.

Och utbildningen är populär.

– Flera som inte blev inbjudna den här gången har frågat ”när får jag inbjudan”?

Flera som inte blev inbjudna den här gången har frågat ´när får jag inbjudan´

Maja Haraldsson

Maja Haraldsson, hr-konsult

Hinner prata med varandra

Några som kan ha bidragit till utbildningens popularitet är gänget på Vallbyskolan. Här är Ingrid Ivarson rektor, Sussie Persson skyddsombud för Sveriges Lärare och Maria Bertholo skyddsombud för Kommunal. De gick alla tre arbetsmiljöutbildningen i november 2023.

– Det blir lite som treat. Man får komma ifrån och vara i en trevlig miljö. Man hinner prata med varandra, skapa en dialog och en plan, säger Ingrid Ivarson.

– Det var ett bra upplägg. En bra blandning mellan att utbildarna stod och pratade och att vi fick göra övningar. Vi fick  också mycket pauser. Det var bra – det blev aldrig jobbigt eller tråkigt, säger Maria Bertholo.

Det var ett bra upplägg. En bra blandning mellan att utbildarna stod och pratade och att vi fick göra övningar

Maria Bertholo

Maria Bertholo skyddsombud för Kommunal

Både hon och Ingrid Ivarson uppmuntrar alla ”sina” fackförbundsmedlemmar att gå utbildningen om de får chansen.

– Vi uppmanar att ”får ni en inbjudan så ta med chefen och gå tillsammans”, säger Sussie Persson.

Vi uppmanar att ”får ni en inbjudan så ta med chefen och gå tillsammans”

Sussie Persson

Sussie Persson, skyddsombud för Sveriges Lärare

En nyckel att gå tillsammans

Just att gå tillsammans, chef och skyddsombud, är en nyckel tycker de alla tre.

 

Nu satte vi oss ner tillsammans och gjorde en plan direkt under utbildningen

Ingrid Ivarson

Ingrid Ivarson, rektor

– Om jag hade gått själv som chef och sedan varit uppfylld av någonting, då hade det varit mycket svårare att få igenom. Nu satte vi oss ner tillsammans och gjorde en plan direkt under utbildningen. Då är det mycket större chans att det faktiskt blir verkstad, säger Ingrid Ivarson.

Det är nämligen viktigt att ha med sig verkligheten in i utbildningssalen, menar hon.

– Vi fick tid på utbildningen att göra en riskanalys. Vi tog en fråga som var aktuell för oss.

Frågan de valde handlade om misstänkt mögel i fastigheten.

– Vi planerade in en skyddsrond, bokade in vaktmästare, fastighet och så vidare.

Det ledde i förlängningen till att luftrenare sattes in och att hela avloppssystemet blev spolat.

– Det blev ett direkt resultat av utbildningen.

Lär av varandra

Utbildningen är också ett utmärkt tillfälle att lära av varandra, säger hr-konsulten Maja Haraldsson.

– De som är med lyfter sina goda exempel. Vi ställer frågor som ”vad gör ni på era arbetsplatsträffar, hur jobbar ni med samverkan, hur jobbar ni med facklig dialog” och så får de berätta för varandra. Om vi har två grupper lyfter vi också vad den andra gruppen har delat med sig av för goda exempel.

Hon har fått mycket god feedback från deltagarna, berättar Malin Wahlbom. Och även hon är nöjd:

– Det har varit en himla rolig utbildning att hålla i. Alla har varit otroligt engagerade.

Det har varit en himla rolig utbildning att hålla i. Alla har varit otroligt engagerade

Malin Wahlbom

Malin Wahlbom, hr-konsult

För det är deltagarna som gör utbildningen, menar både hon och kollegan Maja Haraldsson.

– Vi försöker skapa ett forum; inte bara en utbildning där vi står och informerar. Vi diskuterar, vi kör case, dialog i smågrupper, storgrupper, enhetsvis och så vidare. Det är tack vare att vi har engagerade chefer och skyddsombud som vi kan få till en så här bra utbildning. Det är lätt att vara en bra utbildare, när alla är med på spåret och vill vara delaktiga.

Två hr-konsulter går genom kommunens reception

Maja Haraldsson och Malin Wahlbom tycker att det har varit väldigt kul att hålla i arbetsmiljöutbildningen. 2024 väntar ytterligare arbete med Suntarbetslivs utbud, bland annat i form av den nya utbildningen Friskfaktorsteget.

Verktyg och stöd

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är till för chefer och skyddsombud i regional och kommunal verksamhet.

Den genomförs på arbetsplatsen av utbildningsledare som utses lokalt på arbetsplatsen.

Allt material och all vägledning som utbildningsledaren behöver finns på Suntarbetslivs hemsida.

Utbildningen är kostnadsfri och framtagen mellan parterna inom kommuner, regioner och kommunala företag. Det innebär att innehållet är godkänt av parterna på central nivå.

Arbetsmiljöutbildningen uppdaterades i maj 2024

Arbetsmiljöutbildningen har funnits sedan 2016 och uppdaterades 2024, med en ny kostym och en hel del nytt innehåll. Utbildningen är nu lättare att använda och lättare att anpassa.

Porträtt på Mia Busk– Vi har lyssnat in användarna och förbättrat. De vill kunna anpassa efter organisationens behov. Det har vi mött upp på flera sätt, bland annat genom ett lektionsupplägg. Det säger Mia Busk, projektledare på Suntarbetsliv.

  • Några av nyheterna är:
  • Tydligare fokus på friskfaktorer
  • Tidsatta lektioner med tydliga teman
  • Nya filmer
  • Ny modul om arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Kunskapstester som kan göras via mobil eller dator

Spana in den nya versionen här!

Hallstahammars apt-material:

I Hallstahammar tillhandahåller hr-avdelningen också apt-material till alla kommunens chefer.

De har skapat ett årshjul, med ett arbetsmiljötema för varje månad. Till varje tema finns det en powerpointpresentation, som mötesledaren kan använda för att hålla i mötet.

I Powerpointen finns det:

  • Information om riktlinjer, policys och rutiner som alla behöver känna till. Om temat är kränkande särbehandling kan det till exempel vara information om att det inte är acceptabelt, hur man gör en anmälan och vad som händer med anmälan sedan.
  • Filmer som passar till temat – många från Suntarbetslivs hemsida.
  • Diskussionsfrågor, som man kan prata om i gruppen. Till exempel ”vad är kränkande särbehandling för mig? Vad skulle kunna vara det? Förekommer det hos oss? Vad gör vi om det händer – hur skulle vi kunna hantera det hos oss?”.

Chefer kan anpassa materialet efter gruppen men alla grupper ska gå igenom de ämnen som finns i apt-årshjulet.

Porträtt av medarbetaren Anna Wettergård
Text: Anna Wettergård
Kontakt: [email protected]