8 nyheter i arbetsmiljöutbildningen

14 maj 2024 Lästid: 7 min
Sammanfattning av artikeln

Suntarbetsliv har uppdaterat arbetsmiljöutbildningen.

Både arbetsgivare och fack står bakom arbetsmiljöutbildningen.

Ungefär 70 användare har varit med i arbetet på olika sätt. De har till exempel testat delar och sagt vad de tycker om designen.

Det här är nyheterna i arbetsmiljöutbildningen:

 • Tidsatta lektioner med tydliga teman.
 • Flera nya stöd till utbildningsledaren.
 • Uppdaterade filmer plus flera nya.
 • Ny modul om arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Tydligare fokus på friskfaktorer.
 • Digitala kunskapstester.
Porträtt av leende ung kvinna vid mötesbord.
Bli bättre på arbetsmiljöarbetet. Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning ger en gemensam bas för chefer och skyddsombud. Nu är den uppdaterad.

Foto: Maskot Bildbyrå AB

Sammanfattning av artikeln

Suntarbetsliv har uppdaterat arbetsmiljöutbildningen.

Både arbetsgivare och fack står bakom arbetsmiljöutbildningen.

Ungefär 70 användare har varit med i arbetet på olika sätt. De har till exempel testat delar och sagt vad de tycker om designen.

Det här är nyheterna i arbetsmiljöutbildningen:

 • Tidsatta lektioner med tydliga teman.
 • Flera nya stöd till utbildningsledaren.
 • Uppdaterade filmer plus flera nya.
 • Ny modul om arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Tydligare fokus på friskfaktorer.
 • Digitala kunskapstester.

Nu är den här, Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning i en uppdaterad version. Den bjuder på tydliga och tidsatta lektioner, nya filmer, kunskapstester och framför allt ett bättre stöd för utbildningsledaren.

I nuläget är det tuffa ekonomiska tider i många verksamheter. Då är det viktigare än någonsin att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. I kommuner, regioner och kommunala företag är arbetsgivarorganisationerna och de fackliga organisationerna överens om att det är Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning som ska användas i första hand. Den har funnits i många år och är välanvänd. Och nu har den förnyats på en rad sätt.

Kommunal är en av de fackliga organisationerna som står bakom Suntarbetsliv och arbetsmiljöutbildningen. Från dem har ombudsmannen Peter Larsson varit engagerad i uppdateringen.

– Parterna har tagit fram arbetsmiljöutbildningen tillsammans och vi är garanter för kvaliteten. Den är skräddarsydd för kommuner, regioner och kommunala företag. Det gör att arbetsgivarrepresentanter, chefer, skyddsombud och arbetstagare kan lita på att den är okej, säger Peter Larsson, Kommunal.

Den är skräddarsydd för kommuner, regioner och kommunala företag.

 

Peter Larsson, ombudsman på KommunalPorträttbild på Peter Larsson.

På arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, arbetar handläggaren Mats Stenberg. Han tycker att den uppdaterade versionen är vässad, mer användarvänlig och flexibel.

– Vi kallar den arbetsmiljöutbildningen 2.0. Den är bra, den är partsgemensamt framtagen och den är kostnadsfri, säger Mats Stenberg, SKR.

SKR har nätverk för hr och arbetsmiljöstrateger i kommuner och regioner.

– De här nätverken har haft förbättringsförslag på den tidigare versionen av arbetsmiljöutbildningen och de synpunkterna har i stor utsträckning omhändertagits i uppdateringen, säger Mats Stenberg.

Den är bra, den är partsgemensamt framtagen och den är kostnadsfri.

 

Mats Stenberg, handläggare på SKRMats Stenberg, SKR

Stämmer bättre med behoven

På Suntarbetsliv är det Mia Busk och Petra Salino som är projektledare för omgörningen av arbetsmiljöutbildningen.

– Arbetsmiljöutbildningen behövde uppdateras för att stämma bättre med behoven. Innehållet fungerade, men den behövde bli lättare att använda för både utbildningsledare och deltagare, säger Mia Busk.

En av nyheterna är att utbildningens sex moduler nu är indelade i tidsatta lektioner. Varje lektion är på cirka 40–50 minuter.

– Lektionerna följer en tänkt ordning men det går också bra att använda materialet som man vill. Ta lektionerna i den ordning som passar er.

Annat nytt är att filmerna i utbildningen är uppdaterade och att flera filmer är helt nya. En av de nya filmerna handlar till exempel om de olika stegen i en riskbedömning och en annan handlar om lagar, regler och avtal.

Ta lektionerna i den ordning som passar er.

 

Mia Busk, projektledare på SuntarbetslivPorträttbild på Mia Busk.

Förutom detta får utbildningsledarna ett planeringsstöd så att det blir enklare och tryggare att förbereda varje lektion. Det finns ett talarstöd också, ingen behöver vara expert för att hålla i utbildningen.

Många användare har testat

Ett referensnätverk med cirka 70 användare har varit till stor hjälp i arbetet, berättar Mia Busk. De har testat delar av utbildningen och bidragit med synpunkter och förslag på allt från design till funktionalitet.

En av de som varit med och testat heter Anna-Lena S Forsberg. Hon är en erfaren arbetsmiljöingenjör och utbildningsledare vid kommunhälsan i Gislaved. Den tidigare versionen av arbetsmiljöutbildningen har hon genomfört fem gånger och i höst blir det premiär för den uppdaterade versionen i Gislaved.

Vi användare kan lita på att innehållet är korrekt och att parterna står bakom.

 

Anna-Lena S Forsberg, utbildningsledare på kommunhälsan i GislavedPorträttbild på Anna-Lena S Forsberg.

– Arbetsmiljöutbildningen var bra förut också, men nu är den tydligare med lektioner och mål för varje del. Tänk att vi får allt det här serverat, och att vi användare kan lita på att innehållet är korrekt och att parterna står bakom. Att vi dessutom får en film om historiken bakom arbetsmiljöarbetet, det är som guld för mig.

Hon tycker att det känns bra att Suntarbetsliv tar del av användarnas synpunkter.

HR-specialisten Jessica Björklund är utbildningsledare i Simrishamns kommun. För henne var det spännande att få tycka till om arbetsmiljöutbildningen innan den var klar.

– Nu får vi arbetsmiljöutbildningen i ett modernare och mer användarvänligt format. Den gör att vi kan genomföra en gedigen arbetsmiljöutbildning utan att behöva ta fram den själva. Det här är viktigt för små kommuner som oss. Nu vet vi att allt viktigt finns med, att den är framtagen av parterna och fungerar i verkligheten för oss som kommun, säger Jessica Björklund.

Det här är viktigt för små kommuner som oss.

 

Jessica Björklund, utbildningsledare i Simrishamns kommun.Porträttbild på Jessica Björklund.

Passar för de kommunala företagen

Arbetsmiljöutbildningen är framtagen även för de kommunala företagen. På Sobona, som är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, finns arbetsmiljöstrategen Ann-Charlotte Rand.

– Det är viktigt att chefer och medarbetare har arbetsmiljökunskap. Gå arbetsmiljöutbildningen tillsammans. Då får ni ett gemensamt språk när ni pratar om era arbetsmiljörisker, och synkar ihop det systematiska arbetsmiljöarbetet med företagets rutiner och arbetsmiljöpolicy.

Det är en fördel för Sobonas medlemmar att det går att sprida ut utbildningstillfällena över tid, anser hon.

– Man kan göra hela utbildningen på en gång eller dela upp den över en längre period så att det passar verksamhetens behov, inte minst om ni är en mindre verksamhet.

Det är viktigt att chefer och medarbetare har arbetsmiljökunskap.

 

Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på SobonaPorträttbild på Ann-Charlotte Rand.

Att den nya versionen ger mycket mer stöd till utbildningsledaren får också tummen upp av Sobona.

– De som har frågor eller behöver stöd i planeringen kan vända sig till oss på Sobona, som är deras arbetsgivarorganisation. Det ska vara enkelt att vara handledare och genomföra arbetsmiljöutbildningen på hemmaplan, säger Ann-Charlotte Rand, Sobona.

Samverka bättre – gå tillsammans

Peter Larsson, Kommunal, påminner om fördelarna med att chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

– Då får chefen och skyddsombudet samma kunskaper samtidigt. Man står på samma trappsteg, lär sig tillsammans, diskuterar innehållet och kopplar ihop med de frågor som är aktuella på arbetsplatsen. Utbildningen ger dem även ett gemensamt synsätt på vad som är systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Peter Larsson.

Fram till den 30 september 2024 finns den gamla versionen av arbetsmiljöutbildningen kvar parallellt med den nya.

 

 

Nyheterna i arbetsmiljöutbildningen – hela listan

Det här är de viktigaste uppdateringarna i arbetsmiljöutbildningen:

 • Tidsatta lektioner med tydliga teman.
 • Tre nya stöd till utbildningsledaren:
  Bättre överblick och lättare presentationsläge
  Stöd att planera
  Talarstöd
 • Uppdaterade filmer. Flera är helt nya.
 • Ny modul om arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Tydligare fokus på friskfaktorer.
 • Kunskapstester som kan göras via mobil eller dator.

Om innehållet i arbetsmiljöutbildningem

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning består av sex moduler. Varje modul innehåller ett antal tidsatta lektioner med teori, övningar, filmer och möjlighet till dialog. Upplägget är flexibelt och den går att genomföra digitalt eller fysiskt.

Det här är de sex modulerna:Leende kvinna med orange tröja tittar rakt fram.

 • Introduktion till SAM
 • Roller, ansvar och samverkan
 • Undersöka arbetsmiljön
 • Risker och riskbedömning
 • Åtgärda och följa upp
 • Arbetsanpassning och rehabilitering

Utforska arbetsmiljöutbildningen!

 

Webbinarium 17 maj - anmäl dig nu!

Vid webbinariet Arbetsmiljöutbildning – från teori till praktik får du en genomgång av nyheterna och hur utbildningen kan användas.

På det här webbinariet får du veta:

 • Varför chefer och skyddsombud bör gå arbetsmiljöutbildning tillsammans.
 • Bästa tipsen för hur man lägger upp en arbetsmiljöutbildning.
 • Hur den nya uppdaterade versionen av Suntarbetslivs kostnadsfria arbetsmiljöutbildning funkar.

Vid webbinariet medverkar arbetsmiljöexperter från Suntarbetsliv, Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Lärare.

Tid: 2024-05-17 kl. 08:00 – 08:50

Anmäl dig nu!

Passar inte tiden? Anmäler du dig får du en länk till inspelningen för att kunna titta i efterhand, samt en digital goodiebag.

Anna Norrby
Text: Anna Norrby
Kontakt: [email protected]