Så kan ni använda AI i arbetsmiljöarbetet

2 april 2024 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Generativ AI kallas även för ”chattbot”. Det är en modell som kan hjälpa till i arbetsmiljöarbetet.

Den kan till exempel sammanfatta långa texter och ge förslag på hur texter kan bli lättare att läsa.

Chattboten svarar bara på frågor. Därför är det viktigt att lära sig ställa frågor på rätt sätt.

Det är också bra om den som använder generativ AI är erfaren och kan se om svaren stämmer.

Tre personer samarbetar vid dator
AI kan ge hjälp på traven i arbetsmiljöarbetet. Tekniken är ny, men tänk på att resultatet kan bli bäst om den som skriver och värderar svaren är erfaren och kunnig i frågor om arbetsmiljön.

Foto: Johnér bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Generativ AI kallas även för ”chattbot”. Det är en modell som kan hjälpa till i arbetsmiljöarbetet.

Den kan till exempel sammanfatta långa texter och ge förslag på hur texter kan bli lättare att läsa.

Chattboten svarar bara på frågor. Därför är det viktigt att lära sig ställa frågor på rätt sätt.

Det är också bra om den som använder generativ AI är erfaren och kan se om svaren stämmer.

Vill du få hjälp att förbättra arbetsmiljöpolicyn? Eller vill du ha en assistent som kan ta fram texter som är lättare att förstå? Läs expertens 7 bästa tips för att använda AI i arbetsmiljöarbetet.

– ChatGPT är som en superkollega som plötsligt klättrat in på jobbet. Den är någon som du bollar med, och som inte bara ger dig en massa länkar som svar.

Det säger Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion när hon inleder Arbetsmiljöforums konferens om AI i arbetsmiljöarbetet.

Men ChatGPT ljuger också, och hittar på, fortsätter hon.

Omdöme är en viktig kompetens när man använder generativ AI.

 

Ann-Therése Enarsson, VD på Futurion
Porträttbild på Ann-Therése Enarsson

– Därför blir omdöme en viktig kompetens när man använder generativ AI. De här verktygen passar bäst ihop med dem som varit länge i arbetslivet, som vet vad de håller på med och kan värdera svaren från ChatGPT.

Det var under första kvartalet 2023 som generativ AI i form av ChatGPT gjorde sin stora entré i arbetslivet.

Utveckla AI tillsammans med medarbetarna

Generativ AI är så pass nytt att det än så länge inte finns särskilt mycket forskning om hur den påverkar arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. Det berättade Åsa Cajander som är professor vid Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet.

Resultatet blir bättre om alla får komma till tals.

 

Åsa Cajander, professor på Uppsala universitetPorträttbild på Åsa Cajander

Men hon ser paralleller till vad forskningen visat om vad som fungerar när man inför nya IT-system på arbetsplatser, och menar att de lärdomarna kan användas även nu när generativ AI kommer stort.

– Utveckla generativ AI tillsammans med de som ska använda den. Kräv att det språk som pratas i utvecklingen är ett språk som användarna förstår, och tänk på att resultatet blir bättre om alla får komma till tals när verktyget tas fram, säger Åsa Cajander.

 

Generativ AI kan effektivisera stora delar av arbetsmiljöarbetet.

 

Sara Breman, High Five HRPorträtt på Sara Breman

Kan effektivisera arbetsmiljöarbetet

HR-konsulten Sara Breman har arbetat inom HR i elva år och har stor erfarenhet av hur generativ AI kan användas inom HR.

– Generativ AI kan effektivisera stora delar av arbetsmiljöarbetet, säger Sara Breman.

För att uppnå full potential med generativ AI är det viktigt att först förstå hur man matar in rätt information till AI-verktyget, fortsätter hon.

– Att kunna formulera frågor på ett effektivt sätt, det vill säga skapa precisa prompts, är viktigt för att få relevanta och användbara svar.

Experimentera tillsammans

Just nu säljs många kurser och utbildningar som fokuserar på ”prompt engineering” men att sätta av en heldag kanske inte är bästa väg att gå, enligt experten.

– Att dyka ner i kurser för att skriva prompts kan verka lockande, men praktisk erfarenhet och att ”labba” är det jag tror är bästa sättet att lära sig.

Hon föreslår att man börjar med att experimentera.

– Använd prompt-exempel som finns på nätet som vägledning eller be direkt AI:n om förslag. Se det som att du pratar med en kollega när du skriver prompts, ju mer information och text du ger desto enklare har den att förstå vad du vill få tillbaka.

AI kan ge nya perspektiv

Generativ AI kan bidra med nya perspektiv och hjälpa er att se det invanda med nya ögon, fortsätter hon. Den kan till exempel ge feedback på befintliga dokument, som arbetsmiljöpolicyn och rutinbeskrivningar.

– Generativ AI öppnar för nya möjligheter att utveckla och analysera befintliga processer och dokument, men också att snabbt skapa nytt med hög kvalitet eftersom AI kan agera som arbetsmiljöspecialist och utgå från aktuell lagstiftning.

7 förslag på hur generativ AI kan användas i arbetsmiljöarbetet

Sara Bremans förslag på hur AI kan användas i arbetsmiljöarbetet:

 • Skapa utkast till dokument att jobba vidare med i samverkan
 • Sammanfatta rapporter, dokument, föreskrifter och artiklar
 • Förenkla, förändra och förbättra texter utifrån era instruktioner
 • Skapa checklistor och utbildningar
 • Ta fram underlag till presentationer
 • Ta fram förslag på enkäter och rutiner
 • Analysera data och utifrån det identifiera risker och ge förbättringsförslag.

Generativ AI – en hjälp att komma igång

AI kan vara ett hjälpmedel för att effektivisera och förenkla systematiskt arbetsmiljöarbete. Det kan frigöra tid, men ersätter inte samverkan mellan hr, chefer, fackliga företrädare och skyddsombud, resonerar Sara Breman

– Sedan är det viktigt att validera informationen och svaret ni får från AI. Ni kan inte bara kopiera vad AI svarar och tänka att nu är ni klara. Se istället svaren som ett hjälpmedel för att snabbt och med kvalitet komma vidare i arbetsmiljöarbetet.

Fotnot: Fotot på Ann-Therése Enarsson är taget av Ola Hedin

Vad är generativ AI?

Generativ AI är en maskininlärningsmodell som tränas med stora datamängder för att lära sig se mönster och samband.

Den skapar nytt innehåll utifrån instruktioner och gammalt innehåll, till exempel så här:

 • Analyserar text och ger förslag på åtgärder
 • Skapar texter, bilder och video

Generativ AI kallas även för chattbot, och instruktionerna kallas för promptar.

ChatGPT från Open AI är ett av flera exempel på generativ AI.

  5 saker att tänka på när ni promptar

  Sara Breman har många tips på hur man använder generativ AI, till exempel de här:

  • Ge AI uppmaningar om språket eller tonaliteten som ni använder för att generera text som speglar er organisation.
  • Ge en kontext, ett sammanhang och be AI att tänka sig in i en viss roll och svara på frågorna utifrån den.
  •  Ställ många följdfrågor, men inte samtidigt. Öppna frågor ger mer kreativa svar.
  • Granska svaren för att säkerställa informationen.
  • Spara chattarna och fortsätt skriva i gamla chattar som ni redan lärt upp. Det spar tid. Förstoringsglas

  Hur kan du hjälpa till i arbetsmiljöarbetet? Läs AI-svaret!

  Vi frågade generativ AI: Kan du presentera dig och berätta i punktform om hur du kan hjälpa till i arbetsmiljöarbetet? Max 100 ord.

  ”Självklart! Jag är här för att stödja dig i arbetsmiljöarbetet genom att:

  • Erbjuda information om relevant lagstiftning och standarder.
  • Ge råd för att förbättra både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.
  • Tillhandahålla praktiska resurser som checklistor och handlingsplaner.
  • Inspirera med framgångsrika exempel från andra arbetsplatser.
  • Svara på specifika frågor om arbetsmiljöutmaningar.
  • Hålla dig uppdaterad med de senaste trenderna och forskningsresultaten inom arbetsmiljö.

  Jag är din AI-assistent, redo att hjälpa dig att skapa en hälsosammare och säkrare arbetsplats.”

  Anna Norrby
  Text: Anna Norrby
  Kontakt: [email protected]