Små förändringar som kan ge stora resultat

21 januari 2020 Lästid: 12 min
Porträtt av Lice-Lotte Grandin, enhetschef Ärlagården i Ärla.
Jobbar med friskfaktorer. Suntarbetslivs resursteam har gett mig nya verktyg, säger Lice-Lotte Grandin, enhetschef på vård- och omsorgsboendet Ärlagården.

Foto: Fredrik Sandberg / TT

Hög sjukfrånvaro och stor personalomsättning – hur kan man vända en sådan arbetssituation? Eskilstunas vård- och omsorgsboenden tog hjälp av Suntarbetslivs resursteam, och använde sig av friskfaktorer.

Resursteamet har gett mig nya verktyg för att jobba med min personalgrupp. Att tänka friskfaktorer var något nytt för mig. 

Det säger Lice-Lotte Grandin, enhetschef på vård- och omsorgsboendet Ärlagården i samhället Ärla utanför Eskilstuna. Hon är en av 25 chefer som fick stöd av Suntarbetslivs resursteam under 2019.  

Stödet har redan gett utdelning i form av nöjdare medarbetare i medarbetarundersökningen i slutet av året 

– Det är väldigt inspirerande, säger Malin Berggren, verksamhetsutvecklare i Suntarbetslivs resursteam, som varit med under hela resan i Eskilstuna.   

Sjukfrånvaron, som varit hög i Eskilstunas vård- och omsorgsförvaltning, har också sjunkit med några tiondelar. 

Men det är nog egentligen för tidigt att säga att det beror på oss, fortsätter hon.  

Arbetade med friskfaktorerna

Under 2019 har hon och verksamhetsutvecklaren Klas Nordin träffat vård- och omsorgsboendenas chefer vid sex tillfällen. 

Utgångspunkten för Suntarbetslivs resursteam är åtta så kallade friskfaktorer. Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta har väl utvecklade friskfaktorer, och att ett systematiskt arbete med dem bidrar till en bra arbetsmiljö.    

I Eskilstuna fick cheferna först en introduktion i vilka friskfaktorerna är (se faktaruta under artikeln). Sen skattade cheferna tillsammans läget sina arbetsgrupper, med utgångspunkt i friskfaktorerna. Därefter valde de tillsammans ut två av friskfaktorerna att arbeta med: kommunikation och återkoppling, och delaktighet och inflytande. 

Tog fram nya beteenden

Nästa steg var att cheferna, med stöd av Suntarbetslivs verksamhetsutvecklaretog fram nya beteenden hos sig själva som stödjer de här friskfaktorerna. När det gällde kommunikation och återkoppling kunde det handla om till exempel:  

 • att ringa tillbaka inom en viss tid när någon hört av sig.
 • att göra en agenda till arbetsplatsträffar med anvisning om typ av fråga och hur lång tid varje punkt får ta.
 • att skicka månadsbrev eller veckobrev med information. 

Cheferna fick också titta på vad som underlättar eller försvårar för dem att utveckla de nya beteendena. Tidsbrist, dygnetruntverksamhet och allt för många informationskanaler var sådant som ställde till det för att få till en bra kommunikation och delaktighet i grupperna.  

HR-konsulten Karin Silfver var med på alla möten med Suntarbetslivs resursteam. 

Det som cheferna pratade om var egentligen inte förvånande. Vi känner igen det. Men nu fick vi möjlighet att jobba mer systematiskt med det. Det är den stora skillnaden, säger hon 

Friskfaktorer för arbetsgrupper

Under hösten har enhetscheferna arbetat med samma friskfaktorer i sina arbetsgrupper. 

Lice-Lotte Grandinenhetschef för Ärlagården, kom igång med att stärka friskfaktorerna i sin arbetsgrupp under höstens arbetsplatsträffar. Då fick medarbetarna prata igenom hur de kan underlätta kommunikationen inom gruppen så den fungerar bättre 

Det är viktigt att de får vara med och ge egna förslag. Och jag tycker de har fått en ökad förståelse för varandra, säger Lice-Lotte Grandin. 

På Ärlagården har det redan gett flera konkreta resultat, bland annat en whiteboardtavla inne i personalens mötesrum. Där skriver de nu upp vad varje brukare behöver hjälp med just den dagen.  

För egen del kom Lice-Lotte Grandin på att hon behövde en projektor för att kunna visa bildpresentationer på mötena med sin arbetsgrupp – för att göra informationen tydligare och underlätta kommunikationen.  

Det har jag fått nu! säger Lice-Lotte Grandin 

Fortsätter med hemtjänsten

Det är inte bara Eskilstuna kommuns vård- och omsorgsboenden som haft nytta av Suntarbetslivs resursteam. Samarbetet har blivit en uppstart till ett nytt sätt att arbeta med arbetsmiljön i hela vård- och omsorgsförvaltningen. 

Vi har tagit vara på det här och ska nu fortsätta själva med hemtjänsten. Vi har redan haft en första workshop om friskfaktorerna med våra chefer där, säger Karin Silfver

Bra att få vara med från början

Huvudskyddsombudet Cathrine Thorn, Kommunal, och ett lokalt skyddsombud, satt med i en arbetsgrupp som följde Suntarbetslivs insatser. I arbetsgruppen fanns också representanter för cheferna, HR och företagshälsovården.  

Cathrine Thorn var inte med på chefernas träffar med Suntarbetslivs resursteam. Därför blev det svårt att hänga med i deras arbete med friskfaktorerna, tycker hon.  

–  Jag hade gärna varit med på någon av chefernas träffar för att förstå hur det kan gå till rent praktiskt. Det blev svårt att förstå helheten, säger hon. 

Malin Berggren instämmer i att det hade varit bättre för arbetet i stort.  

–  Eskilstuna var en av de första kommunerna vi samarbetade medde kommuner och regioner vi arbetar med idag jobbar vi mycket mer medvetet med att få med skyddsombuden i hela arbetetsäger Malin Berggren.  

Det här är en äldre artikel. Suntarbetsliv erbjuder idag andra stöd för att jobba med friskfaktorer.

Här kan du utforska verktyget Friskfaktorstarten

Anmäl dig till Studio Friskfaktor.

8 friskfaktorer

 • Rättvis och transparent organisation
 • Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap
 • Delaktighet och inflytande
 • Kommunikation och återkoppling
 • Prioritering av arbetsuppgifter
 • Kompetensutveckling hela arbetslivet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen
 • Tidiga insatser och arbetsanpassning

Källa: Studien Hälsa och framtid i kommuner och landsting

Text: Åsa Hammar