Samtalsklimatet – också en del av arbetsmiljön

8 januari 2024 Lästid: 7 min
Sammanfattning av artikeln

På vuxenutbildningen i Sandvikens kommun ville medarbetarna få ännu bättre arbetsmiljö.

Därför har de haft en workshop om hur de är mot varandra.

Då använde de bland annat en övning i verktyget Vård i annans hem.

Frågorna i verktyget fungerade bra för dem, även fast de arbetar med utbildning och inte hemma hos andra.

Chef, skyddsombud och HR planerade workshopen tillsammans.

Ewelina Andersson och Anna Bergqvist
Planerar tillsammans. Rektorn Ewelina Andersson och skyddsombudet Anna Bergqvist satte ihop en workshop för medarbetarna inom vuxenutbildningen i Sandviken. Målet är en bättre arbetsmiljö.

Foto: Stefan Estassy

Sammanfattning av artikeln

På vuxenutbildningen i Sandvikens kommun ville medarbetarna få ännu bättre arbetsmiljö.

Därför har de haft en workshop om hur de är mot varandra.

Då använde de bland annat en övning i verktyget Vård i annans hem.

Frågorna i verktyget fungerade bra för dem, även fast de arbetar med utbildning och inte hemma hos andra.

Chef, skyddsombud och HR planerade workshopen tillsammans.

Hur pratar vi med varandra? I Sandvikens kommun satsar vuxenutbildningens medarbetare på att stärka sin organisatoriska och sociala arbetsmiljö, OSA. Som stöd har de använt några övningar om samtalsklimatet, från Suntarbetslivs verktyg Vård i annans hem.

Nu kanske vän av ordning tänker att Vård i annans hem, det hörs ju på namnet att det verktyget inte handlar om hur det är att jobba inom vuxenutbildningen?

Förslaget att använda materialet från Suntarbetsliv kom från ett av skyddsombuden. Den tillförordnade biträdande rektorn Ewelina Andersson och HR-konsulten Maria Mikaelian tittade närmare på övningarna i Vård i annans hem från Suntarbetsliv och såg att det faktiskt gick att använda även för andra yrkesgrupper, som dessa.

Frågorna i sig fungerade utmärkt även för vårt sammanhang.

Maria Mikaelian

Maria Mikaelian, HR-konsult på Arbetslivsförvaltningen i Sandvikens kommun

– Frågorna i sig fungerade utmärkt även för vårt sammanhang, säger Maria Mikaelian, HR-konsult på Arbetslivsförvaltningen.

Tillsammans med skyddsombuden Anna Bergqvist och AnneLie Bäckström förberedde de workshopen, som var den första i en serie med tre halvdagar om OSA. Aktiviteten ingår i förvaltningens årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Deltagarna i workshopen var ett drygt 20-tal medarbetare inom rektorsområdet för grundläggande och gymnasial utbildning inom Arbetslivsförvaltningen i Sandvikens kommun. De flesta är lärare i kurser på grundnivå och i gymnasiekurser, två arbetar med elevstöd och två är studie- och yrkesvägledare.

Gjorde övningar i Vård i annans hem

I smågrupper undersökte och pratade deltagarna i workshopen om sitt samtalsklimat med stöd av några fördjupningsfrågor ur Vård i annans hem. Övningarna de använde finns med i avsnittet ”Hur pratar vi med varandra?”.

Några av övningarna:

  • Hur bidrar jag till ett bra samtalsklimat?
    En övning där var och en för sig först skattade hur de för egen del tycker att de bidrar till ett bra samtalsklimat. Därefter pratade om det tillsammans i en liten grupp.
  • Träna på att ge positiv feedback.
    En övning där de två och två tränade på att ge positiv återkoppling med hjälp av så kallade jag-budskap.
  •  Överkörningar – om att ibland känna sig överkörd av andra på jobbet.
    Här hade de samtal utifrån bilder med olika situationer. Hur hanterar vi sådana ”överkörningar” hos oss och hur kan vi hantera sådana situationer på bästa sätt i framtiden?

I slutet av workshopen använde de det digitala verktyget Mentimeter där deltagarna skrev in på sina mobiler vad de fått ut av dagen. Resultatet visades på en stor skärm så att alla kunde se.
Så här skrev några av medarbetarna om att använda fördjupningsfrågorna i Vård i annans hem:

”Bra frågor och bra diskussioner – det är viktigt att lyssna på varandra.”
”Trevligt att lära känna sina kollegor mer.”
”Bra tips på feedback.”
”Vi har ett bra samtalsklimat.”

De samlade även in anteckningar från gruppdiskussionerna. Det som kom upp där kan vara till nytta när de ska jobba vidare med arbetsmiljön.

Fick stöd för ett bra samtalsklimat

Anna Bergqvist är gymnasielärare i svenska på Centrum för vuxnas lärande i Sandviken. Hon är även skyddsombud för Sveriges Lärare sedan ett drygt år.  Hon berättar att skyddsombuden valde att delta i workshopen tillsammans med sina arbetskamrater medan Ewelina Andersson och Maria Mikaelian höll i genomförandet.

Materialet från Suntarbetsliv är lätt att jobba med och väl genomtänkt, tycker vi som skyddsombud.

 

Anna Bergqvist, skyddsombud och gymnasielärareAnna Bergqvist

 

– På så sätt fick vi skyddsombud uppleva diskussionsfrågorna från medarbetarperspektivet. Det var också ett tillfälle att lära känna varandra mer och få fler verktyg för gott samarbete, säger Anna Bergqvist.

Den här sortens workshopar är långt ifrån ovanliga i deras förvaltning, fortsätter hon. Sandvikens kommun har även arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud. Den har hon och Ewelina Andersson gått tillsammans.

Hon gläds åt att Ewelina Andersson lyssnar på signaler från medarbetarna och genomför utvecklande träffar som de här workshoparna.

– Materialet från Suntarbetsliv är lätt att jobba med och är väl genomtänkt, tycker vi som är skyddsombud.

Vill höja kunskapen om den sociala arbetsmiljön

Övningarna från Vård i annans hem kompletterades även med andra övningar. Syftet är att sprida kunskap om den sociala arbetsmiljön.

Vi vill väcka insikten om att vi alla är en del av arbetsmiljön.

 

Ewelina Andersson, tillförordnad biträdande rektor  i Sandvikens kommunEwelina Andersson

– Vi vill väcka insikten om att vi alla är en del av arbetsmiljön. Vad gör jag och hur kan jag bidra till att förbättra vår arbetsmiljö? Det är grunden, säger Ewelina Andersson.

– Vi vill också prioritera att jobba med även den här delen av arbetsmiljön, säger Maria Mikaelian.

HR-konsulten Maria Mikaelian står utomhus i ett snöigt landskap. I handen har hon en broschyr.HR-konsulten Maria Mikaelian på språng mellan arbetsplatserna.

Snabba förändringar en del av vardagen

Arbetsmiljön inom vuxenutbildningen i Sandvikens kommun präglas av snabba förändringar och stor flexibilitet. Medarbetarna startar ofta nya grupper på kort varsel och i nya lokaler som hyrs för ändamålet. Elevunderlaget är vuxna personer och en del insatser är kopplade till Arbetsförmedlingen. Vuxenutbildningen har inte bara grund- och gymnasiekurser, utan även yrkesutbildningar som spänner från kock till yrkesförare. Medarbetarnas arbetsplatser ligger utspridda i olika lokaler. Detta gör att de inte är samlade på en och samma arbetsplats.

Arbetslivsförvaltningens uppdrag är att arbeta med integrations-, arbetsmarknads- och utbildning av vuxna. De snabba förändringarna gör att de organisatoriska och de fysiska frågorna är ständigt aktuella här. Samtidigt ligger de högt i medarbetarundersökningar och har låg sjukfrånvaro, enligt Maria Mikaelian.

– Men sen finns även den viktiga sociala arbetsmiljön som handlar om hur man är mot varandra. Att ses på det här sättet under tre halvdagar är i sig ett sätt att stärka arbetsmiljön och skapa gemenskap, säger Ewelina Andersson.

OSA lägger grunden till hög kvalitet

Skyddsombudet håller med och påminner om fler vinster med att fortsätta vårda och utveckla den sociala arbetsmiljön.

Den sociala arbetsmiljön lägger grunden till en vuxenutbildning med hög kvalitet.

Anna Bergqvist

– Den sociala arbetsmiljön lägger grunden till en vuxenutbildning med hög kvalitet. Om vi inte kan samarbeta eller kommunicera med varandra, så faller ju allt annat, säger Anna Bergqvist.

Vad är Vård i annans hem?

Vård i annans hem  är ett verktyg från Suntarbetsliv.

Det innehåller sex samtalsövningar som tillsammans ger goda förutsättningar för en bättre arbetsmiljö.

Den första övningen handlar om dialogen i arbetsgruppen. Därefter väljer ni själva att göra alla övningar eller bara de ni önskar, i den ordning som passar er.

Varje deltagare har sin egen arbetsbok att skriva ner slutsatser och lärdomar i.

I materialet ingår även en handbok som hjälper samtalsledaren att leda och tydliggöra syftet med övningarna.

Övningarna ger stöd i att undersöka arbetsmiljön, göra riskbedömningar och skapa handlingsplaner att arbeta vidare med. Använd gärna materialet tillsammans med de rutiner ni har i er egen verksamhet.

Det kompletterande materialet består av övningar för att arbeta vidare med det ni vill stärka eller förbättra. Det finns också underlag för att arbeta med introduktion av nyanställda.

Varje övning tar cirka en till två timmar och kan genomföras på en arbetsplatsträff.

Vård i annans hem är framtaget för dem som arbetar hemma hos andra. Men det fungerar även i andra sammanhang. Anpassa övningarna efter era behov och förutsättningar!

Här kan du läsa mer om Vård i annans hem!

Se en kort film om en av övningarna

Den här filmen ingår i övningen ”Hur pratar vi med varandra?” i Vård i annans hem. Ta några minuter och fundera på om även ni kan ha nytta av verktyget.

Anna Norrby
Text: Anna Norrby
Kontakt: [email protected]