Här utbildar medarbetarna varandra

28 januari 2019 Lästid: 6 min
Tre kvinnor i vintrigt landskap, tema Vård i annans hem.
Mervi Kostet, kvalitetsledare inom Pajala socialtjänst, tillsammans med medarbetarna Jaana Friberg och Kerstin Kostet. De använder verktyget Vård i annans hem för att förbättra sin arbetsmiljö.

Foto: Maria Engström Andersson

Bättre gruppkänsla och högre i tak. Verktyget Vård i annans hem hjälpte omsorgspersonal i Pajala att förbättra arbetsmiljön.
– Nu uppmärksammar vi varandra på ett helt annat sätt, säger Kerstin Kostet, undersköterska och utbildad samtalsledare.

Klockan är strax före lunchtid en decembervardag när Suntarbetsliv ringer norrut. Är det gryning eller skymning, skojas det när jag frågar vad de tre intervjupersonerna blickar ut på.

– Det är nog lite mera snö än hos er, säger Mervi Kostet, kvalitetsledare inom Pajala socialtjänst.

Ansiktsporträtt Mervi Kostet, tema Vård i annans hem.

Hon berättar hur kommunen hösten 2016 tog ett nytt grepp och började utbilda omsorgspersonal till samtalsledare i verktyget Vård i annans hem. Det består av samtalsövningar som bland annat tar upp hur vi samtalar med varandra, roller runt brukaren och situationer i vardagen.

Tiotalet medarbetare inom hemtjänsten, omsorgsboenden, särskilt boende och personlig assistans fick utbildning i Suntarbetslivs verktyg. Sedan dess har de utbildade personerna hållit i samtalsövningar i flera grupper, inte bara sina egna.

Arena för att prata fritt

– De har vuxit i rollen otroligt bra och själva utvecklats enormt – det är väldigt roligt att se, säger Mervi Kostet, som också berättar hur samtalsledarna själva presenterat sitt jobb på en kvalitetsdag för all personal.

Hon påpekar dessutom att det är långt och kostar skjortan att åka på utbildning till Stockholm.

– Att ta hit en utbildare kostar också. Därför är det jättebra att kunna använda verktyget inom den egna organisationen på det här sättet.

Det som varit uppskattat är:

 • att få en möjlighet att diskutera arbetsmiljö och saker som annars inte hinner diskuteras
 • att en i personalen är samtalsledare
 • att ha en arena för att prata fritt

Underlättar vid mångkultur

Hon nämner att materialet känns extra viktigt när flera medarbetare är nyanlända och kommer från en annan kultur. Samtalsövningar i smågrupper kan göra susen.

– Om inte vi är vana att prata i stora grupper om arbetsmiljö så har den gruppen många gånger ännu svårare på grund av språket och kulturella skillnader.

 

Kvinna från hemtjänst framför farstu, tema Vård i annans hem.

Britt-Marie Sponton får hemtjänstbesök av Kerstin Kostet på morgonkvisten.
Foto: Maria Engström Andersson

”Vi tar bättre hänsyn”

Fem frågor till Kerstin Kostet, undersköterska i Pajala hemtjänst och utbildad samtalsledare för verktyget Vård i annans hem.

Varför ville du vara samtalsledare?
– Jag fick frågan och visste inte riktigt vad det var men tänkte att jag nappar och testar.

Vad har det inneburit?
– Jag och min kollega Sirkka Riekkola har utbildat fyra hemtjänstgrupper tillsammans. Vi är alltså två samtalsledare varje gång och det rekommenderar vi. Då kan man turas om att anteckna. Vi skulle inte komma ihåg och kunna skriva ner alla idéer annars.

Vad har gett bäst och mest välbehövliga diskussioner?
– Att prata om vår arbetsmiljö. Vi har 50 brukare, våra kontor och våra bilar – vi är på många olika ställen. Övningen från ärende till uppföljning fungerade också bra, om hur allt kring brukaren hänger ihop. Vi har många nyanlända som uppskattat att få förståelse för hela arbetsgången, liksom andra nyanställda.

Har ni tagit upp något som annars inte skulle kommit fram?
– Vi har gjort samtalskontrakt om hur vi ska prata med varandra. Och vi har pratat om sexuella antydningar man får höra ibland. Det drar man sig för att ta upp. Men nu diskuterar vi hur man kan tackla det, vilket är jättebra och viktigt.

Vad har utbildningen lett till?
– Mer omtänksamhet. Vi uppmärksammar varandra på ett helt annat sätt och frågar om någon behöver hjälp. I min grupp dämpades ljudnivån när vi hade pratat om hur folk upplevde den. Vi tar bättre hänsyn.

 

Halvporträtt kvinna i vintrigt landskap, tema Vård i annans hem.

Foto: Maria Engström Andersson

”Bra och annorlunda sätt att diskutera arbetsmiljö”

Tre frågor till Jaana Friberg, undersköterska på Ängsbackens äldreboende i Pajala samt huvudskyddsombud och medlem i Kommunal. Har gått Vård i annans hem.

Vad tycker du om utbildningen?
– Spelet och korten var ett jättebra och annorlunda sätt att diskutera arbetsmiljö. Speciellt bra var att en av oss höll i utbildningen. Det kommer fram mycket som man inte säger i arbetsledares närvaro på grund av osäkerhet. Samtalsledaren är sedan länk mellan arbetstagare och arbetsledare och för saker vidare.

Hur kändes formatet?
– Vi delade upp oss och var sju stycken per grupp, både från nattpersonalen och från två grupper från dagen. Vi är totalt 21 anställda och på arbetsplatsträffar finns alltid de som är tysta för att det är så många. Därför var det här bättre än apt.

Har det lett till några förbättringar?
– Man lär sig tänka på ett annat sätt och på sin egen roll för allas bästa. Det har vi aldrig diskuterat tidigare, bara fysisk arbetsmiljö. Det blev bättre gruppkänsla och gruppstämning, mycket roligare arbetsplatsträffar, bättre kommunikation och mer högt i tak efter kursen. Men vi skulle behöva gå utbildningen igen, eftersom vi har många nyanställda och ny arbetsledare.

Verktyg och stöd

Det här är Vård i annans hem

 • Kostnadsfritt verktyg från Suntarbetsliv med sex samtalsövningar för medarbetare som arbetar i andras hem/boenden.
 • Består av diskussionsunderlag, arbetsböcker och samtalsledarmaterial samt digitalt fördjupningsmaterial.
 • Tidsåtgång ca 1-2 timmar per övning, 6-12 timmar totalt.
 • Gå till verktyget.

Fyra tips från Pajala

Vill ni också använda Vård i annans hem och låta medarbetare samtalsleda? Viktigt för att skapa trygghet är då:

 1. Utbildning i verktyget, som innehåller ett utförligt samtalsledarmaterial.
 2. Regelbunden uppföljning och feedback i grupp.
 3. Att även låta enhetscheferna gå utbildningen.
 4. Tänk också på att samtalsledarna bör sammanfatta gruppdiskussionerna till chefen för återkoppling.

Smakprov Vård i annans hem

Samtalsklimatet på en arbetsplats är viktigt för arbetsmiljön. Se en film ur verktyget Vård i annans hem om hur ni kan förbättra er kommunikation.

Text: Jeanette Neij