Oxelösund: Så använder de Studio Friskfaktor

7 juni 2023 Lästid: 10 min
Sammanfattning av artikeln

2 juni sändes Studio Friskfaktor – en digital programserie om friskfaktorer från Suntarbetsliv.

I Oxelösund samlades 52 chefer, skyddsombud, hälsoinspiratörer och hr-personal för att titta tillsammans.

Samtidigt fick de tid att diskutera hur de vill jobba med friskfaktorer på sina arbetsplatser.

Satsningen är en del i Oxelösunds arbete för att sänka sina sjuktal.

Tre personer vid ett ståbord. Personen i mitten talar i en mikrofon.
Peterslundsskolan ska jobba vidare med friskfaktorn Prioritering av arbetsuppgifter. 52 chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer delade tankar med varandra efter att ha sett Studio Friskfaktor.

Foto: Peter Holgersson AB

Sammanfattning av artikeln

2 juni sändes Studio Friskfaktor – en digital programserie om friskfaktorer från Suntarbetsliv.

I Oxelösund samlades 52 chefer, skyddsombud, hälsoinspiratörer och hr-personal för att titta tillsammans.

Samtidigt fick de tid att diskutera hur de vill jobba med friskfaktorer på sina arbetsplatser.

Satsningen är en del i Oxelösunds arbete för att sänka sina sjuktal.

I Oxelösund tittar chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer på Studio Friskfaktor tillsammans. Samtidigt får de tid att tala om hur de vill jobba vidare på sina arbetsplatser. Träffarna är en del i kommunens satsning på sänkta sjuktal och ökad hälsa.

Kaffetermosarna är fyllda. Ostfrallorna bredda. Frukten uppskuren. Klockan närmar sig nio och en lång kö ringlar sig mot fikabordet i samlingssalen mitt emot kommunhuset i Oxelösund.

Sorlet stiger.

52 chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer har kommit för att titta på Studio Friskfaktor och prata om hur de vill jobba vidare på sina arbetsplatser.

De är från förskola, skola, äldreboende och andra verksamheter i den lilla sörmländska kustkommunen. Kommunchefen är på plats och samtliga förvaltningar representerade.

Carolina Ericson

Vi ska lära tillsammans, reflektera tillsammans och vara kreativa tillsammans.

Carolina Ericson, hälsostrateg

Carolina Ericson greppar mikrofonen. Hon är hälsostrateg på hr-avdelningen och den som bjudit in. En träff kring varje sändning i Suntarbetslivs digitala programserie om friskfaktorer ska det bli. Alla med utrymme för gemensamma samtal och arbete i mindre grupper.

– Vi ska lära tillsammans, reflektera tillsammans och vara kreativa tillsammans, säger hon.

Läs mer om Studio Friskfaktor här: Studio Friskfaktor: Så ska arbetsplatser bli mer hållbara
Läs mer om vad friskfaktorer är här: Så får ni en friskare arbetsplats – åtta säkra sätt

Oxelösund satsar på friskfaktorer

Träffarna är en del i en större satsning för att sänka sjuktalen och öka medarbetarengagemanget i Oxelösund. Kommunledningen har satt mål – och i planen för hur de ska uppnås ingår att främja sådant som får personalen att må bra på jobbet.

Att lanseringen av Studio Friskfaktor kom i samma veva var ett lyckosamt sammanträffande.

– Nu sätter vi av tid för att följa serien tillsammans. Och vi bjuder in till tre timmar varje gång. I vardagen får man inte ihop den tiden, men när vi gör det tillsammans får vi till det, säger Carolina Ericson.

Välfärden har stora utmaningar

Dagens träff inleds med en kort tillbakablick på den första sändningen. I den berättade fack och arbetsgivare på central nivå varför de satsar på att sprida kunskap friskfaktorer. Svaret är att offentlig sektor står inför stora utmaningar med både ekonomi och personalförsörjning. Med bättre arbetsmiljö hoppas de att fler ska vilja, kunna och orka arbeta mer i sektorn.

Läs mer om bakgrunden här: Nu startar Studio Friskfaktor – därför är satsningen viktig

Carolina Ericson talar om vikten av att hinna reflektera över sig själv och verksamheten för att få till en bättre arbetsmiljö.

– Det är så lätt att vi glömmer syftet med våra uppdrag i alla måsten och att-göra-listor.

Carolina Ericson

Uppmärksamma och lär av det ni gör bra! Carolina Ericson, hälsostrateg i Oxelösunds kommun, talar om ett främjande arbetssätt på kommunens friskfaktorträff.

Om ändamålet med jobbet är tydligt blir det både enklare att prioritera rätt i en stressig vardag och att få nödvändig återhämtning, menar hon. Dessutom blir det lättare att hantera invanda beteenden – och skapa den trygghet och gemenskap som krävs för ett lyckat förändringsarbete.

– Vi går gärna på i gamla mönster och har en hjärna som letar efter faror och fiender. Om vi inte aktivt arbetar för det så kommer den inte uppmärksamma det som fungerar bra, säger hon.

Att medvetet arbeta med att utveckla det som gör en verksamhet bra, i stället för att enbart ha fokus på att förebygga risker, kan kallas ett främjande arbetssätt – och är en viktig bit i friskfaktorarbetet.

Hälsa som en ”skutt-reserv”

Strax är det dags att titta på Studio Friskfaktor. Men först hinner deltagarna tala om vad hälsa är. Det finns olika definitioner. Carolina Ericson har en egen favorit: skutt-reserv. Den innebär att man mår så bra fysiskt, psykiskt och socialt att man klarar att ta sig över oväntade hinder som kan uppstå på arbetet.

Terhi Savolainen

För att få en bra arbetsgrupp måste det vara tillräckligt många på jobbet.

Terhi Iho Savolainen, hälsoinspiratör.

Deltagarna diskuterar vad som är viktigt för att de ska må bra på jobbet.

– Arbetsglädje, respekt för varandra och en lagom belastning, säger Terhi Iho Savolainen, sjuksköterska inom hemsjukvården och hälsoinspiratör.

– Det är viktigt med en bra arbetsgrupp, men för att det ska bli det måste det vara tillräckligt många på jobbet.

Trygghet, delaktighet, förutsägbarhet, långsiktig planering och uppskattning är annat som förs fram när det är dags för redovisning.

Lär av andra kommuner

Så startar sändningen. Den fokuserar på vad friskfaktorer är, forskningen bakom, hur kommunerna Västervik och Flen arbetat med friskfaktorer för sina anställda – och ger tips för att lyckas med beteendeförändringar.

Ett av råden som ges är att använda de åtta friskfaktorerna som ett verktyg för att skatta tillståndet i den egna verksamheten – och att börja med att titta på sådant man redan gör bra.

Det blir också en av de första samtalsfrågorna efteråt när deltagarna reflekterar över hur de kan använda materialet i den egna verksamheten.

Nu tycker många det är lättare att ta upp frågor om vad de ska prioritera.

Victoria Flores Sanchez, skyddsombud.

En av friskfaktorerna är Prioritering av arbetsuppgifter.

– Det har vi jobbat mycket med, men är vi bra på det? funderar Tomas Ringdahl.

Han är biträdande rektor på en högstadieskola och har kommit till träffen tillsammans med läraren och skyddsombudet Victoria Flores Sanchez.

– Tidigare var det svårt att våga säga ”jag hinner inte med”. Men nu upplever jag att många tycker det är lättare att ta upp frågor om vad de ska prioritera och ta stöd av varandra, säger hon.

– Ja, bara att vi talar om det måste ju vara en bra start, säger Tomas Ringdahl.

Delar tips med varandra

När det är dags att dela med sig i den större gruppen strömmar tipsen på bra saker som redan görs mellan kommunens olika verksamheter. Det handlar om allt från att tidsbestämma det som ska hinnas med på apt till att ha en plan alla känner till för hur man löser uppgifterna när någon är sjuk.

– I vår grupp talade vi om hur bra det är med en runda i slutet av varje arbetsdag. Det behöver bara ta fem minuter. Alla blir hörda, man får bättre förståelse för varandra och chefen kan fånga upp problem som återkommer, berättar hälsoinspiratören och sjuksköterskan Terhi Iho Savolainen.

Prioritering viktig friskfaktor

Vid ett bord står fyra personer och diskuterar engagerat hur de ska arbeta vidare. Det är rektor, biträdande rektor, skyddsombud och hälsoinspiratör från en låg- och mellanstadieskola. De har prioriterat att vara här tillsammans, trots att det är svårt att komma ifrån – speciellt när man som skyddsombudet Tobias Andersson arbetar med elever som har särskilda behov.

Vi har utmaningar med sjukfrånvaron och behöver ta gemensamt ansvar

Petra Jansson, rektor

– Vi har utmaningar med sjukfrånvaron och behöver ta gemensamt ansvar för att lösa det, säger rektor Petra Jansson.

Även de har bestämt sig för att jobba med friskfaktorn Prioritering av arbetsuppgifter.

– Vi har personal som gör allt i sin makt för att tillmötesgå behov. Då är det lätt att det hopar sig om man inte gör medvetna prioriteringar, säger Petra Jansson.

– Och sådana är lättare att göra utifrån en gemensam syn på vad vi förväntar oss av varandra, fyller biträdande rektor Camilla Sundblad i.

Tobias Andersson, skyddsombud

Vi får inte glömma att det också kan behövas mer resurser

Tobias Andersson, skyddsombud

– Att få ned sjukskrivningarna är inte bara en ledningsfråga. Det handlar även om trivsel och trygghet och där måste vi hjälpas åt, säger hälsoinspiratören Linda Widner.

– Vi får inte glömma att det också kan behövas mer resurser i form av verktyg, personer eller hjälpmedel, tillägger skyddsombudet Tobias Andersson.

Nästa träff i september

Hälsostrategen Carolina Ericson är nöjd med dagen. Det är upp till varje verksamhet vad de gör med kunskaperna, inspirationen och idéerna de fått. Men två verksamheter har redan bokat in henne för att tala mer om friskfaktorer på sina arbetsplatsträffar. Och i september är det dags för ett nytt möte och tredje sändningen från Studio Friskfaktor. Då ska det handla mer om hur man kan arbeta med friskfaktorer.

– Det här är ett långsiktigt arbete som aldrig kommer att ta slut, säger Carolina Ericson.

Kvinna med konferenslokal i bakgrunden

 Att få ned sjuktalen är inte bara en ledningsfråga. Det handlar också om att hjälpas åt att skapa trygghet och trivsel på jobbet, säger hälsoinspiratören Linda Widner.

Samtliga foton: Peter Holgersson AB

Lär dig mer om ett främjande arbetssätt och friskfaktorer!

Anmäl dig till Studio Friskfaktor hos Suntarbetsliv – en digital programserie som ger inspiration för att stärka friskfaktorer hos er!

Programserien

 • ger dig mer kunskap om friskfaktorer
 • inspirerar till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackligt förtroendevalda och hr i kommuner, regioner och kommunala företag.

Innehållet passar både dig som är mindre bekant med friskfaktorer och dig som har förkunskap. Titta gärna tillsammans i samverkansgruppen eller skyddskommittén.

Anmäl dig här till Studio Friskfaktor!

Så här arbetar Oxelösund hälsofrämjande

På hr-avdelningen arbetar två personer med bland annat:

 • att stötta chefer med hälso- och rehabiliteringssamtal
 • hålla regelbundna avstämningar med alla chefer om bland annat arbetet med friskfaktorer och rehabilitering.
 • hålla interna kurser, föreläsningar och utbildningar
 • stresshantering
 • utbilda i systematiskt arbetsmiljöarbete
 • prova på aktiviteter.

Källa: Carolina Ericson

Hälsoinspiratörer arbetar med friskfaktorer

En del i satsningen på friska arbetsplatser i Oxelösund är en utbildning för hälsoinspiratörer. I den ingår även att titta på Studio Friskfaktor. Hälsoinspiratörerna utses på arbetsplatsen med chefens godkännande. Tidigare handlade deras uppdrag främst om att hitta på aktiviteter. Nu får de en närmare koppling till friskfaktorarbetet.

– Våra skyddsombud har mycket arbete med att förebygga, bedöma risker och agera när något inte fungerar. Tanken är att hälsoinspiratören ska kunna vara ett stöd till chefen i det främjande arbetet. Ju fler man är desto roligare! säger Carolina Ericson, hälsostrateg i Oxelösunds kommun.

Se sändningen här!

Här kan du se hela programmet som chefer, skyddsombud och hälsoinspiratörer i Oxelösund tittade på.

Kom igång med arbetet

illustration friskfaktorhjulAnvänd er av friskfaktorer på er arbetsplats – ta hjälp av Friskfaktorstarten!

I Suntarbetslivs verktyg Friskfaktorstarten finns:

 • kunskap om varje friskfaktor
 • material för att leda en workshop
 • inventering inför att stärka era friskfaktorer
 • reflektionsfrågor om hur ni gör och agerar i vardagen.

Klicka här för att utforska Friskfaktorstarten.

Text: Karin Backström
Kontakt: [email protected]