Flera personer i gröna kläder diskuterar sittande vid ett bord, arbetsplatsträff

På dagens arbetsplatsträff på avdelningen Gläntan diskuteras OSA med hjälp av ett fråge-kit. På bilden Bogdan Protic, Laman Askander och Phedaa Shami. Till vänster gruppchef Heidi Djurling.

Foto: Jeanette Neij

Arbetsplatsträff – så pratar vi OSA

Hur hanterar vi hög arbetsbelastning? Finns tid för återhämtning? Och hur löser vi konflikter? Ett APT-kit med frågor kring OSA hjälper arbetsplatser i Södertälje kommun att få fart på sitt OSA-arbete. Suntarbetsliv besökte ett äldreboende för att se hur.

Ett stenkast från friluftsmuseet Torekällberget i centrala Södertälje ligger äldreboendet Mariekällgården. På demensavdelningen Gläntan är det den här tisdagen före påsk dags för arbetsplatsträff. Ett tema för dagen är OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö, alltså vårt arbetsklimat och hur vi har det och mår på jobbet. Till hjälp för att prata om ämnet har de åtta medarbetarna och gruppchef Heidi Djurling ett sexsidigt kit med frågor.

Fack och arbetsgivare tagit fram

Kitet togs fram i samband med utbildning och information om den nya föreskriften OSA. Fack och arbetsgivare tog tillsammans fram frågor.

– Vi ville vara överens om formuleringar och att det är relevanta frågor. Det är ett diskussionsunderlag för att verkligen kunna diskutera det som är aktuellt på arbetsplatsen. Syftet är att komma fram till vad som kan göras för att förbättra, berättar kommunens HR-specialist Lotta Ramstedt.

I kölvattnet av metoo har det ursprungliga materialet utökats med diskussionsfrågor kring sexuella trakasserier.

Tanken är att arbetsplatserna avsätter 1–3 arbetsplatsträffar för frågorna beroende på vad de vill prata om.

Hälsosam arbetsbelastning

Gruppchef Heidi Djurling samtalsleder på dagens arbetsplatsträff i ett litet ombonat mötesrum. Genom de skira gardinerna letar sig vårljuset in. Diskussionsområdena är arbetsbelastning, arbetstid, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Vissa ämnen är lättare och andra svårare att samtala kring. Stämningen bland deltagarna är något avvaktande så här i början, men det är viktigt att alla får komma till tals.

Porträtt Heidi Djurling– Vad är balans i livet för er? frågar hon.

Kollegorna funderar en stund innan svaren kommer.

”Att jag kan göra mitt jobb på ett bra sätt och göra jobbet hemma med familj och barn på ett bra sätt.” ”Stressfritt är balans för mig, både privat och på arbetet.” ”Att kunna göra allt man vill hinna med.”

– Vi ska försöka ha det stressfritt, säger Heidi Djurling. Det gäller att haffa en kollega och planera om i fall det behövs. Det är en fördel i vårt yrke att man kan göra det.

Viktigt kunna omprioritera

Hur hanterar man då hög arbetsbelastning om den blir långvarig? Här kommer ett svar snabbt, och följs av en del skratt:

– Man går till chefen!

– Bra svar! svarar Heidi Djurling.

– Man jobbar snabbare, säger en annan medarbetare.

Diskussion följer. ”Men det är inte hälsosamt för en själv.” ”Går det snabbare blir man bara trött.” ”Och de äldre märker av om vi är stressade.”

– Det är viktigt att sätta sig tillsammans och prioritera om ibland för att få en bra arbetsmiljö för alla. Till exempel kan duschning flyttas till kvällen när vi är fler, om det behövs, menar Heidi Djurling.

Alla är överens om att det då krävs flexibla rutiner som ses över regelbundet och att olika personalgrupper, som natt- och dagpersonal, signalerar behov av att prioritera om.

Tid för återhämtning

Nästa tema är arbetstidens förläggning. Finns tid för återhämtning? Hur ser scheman ut? Gruppen tycker att det finns tydliga gränser mellan arbetstid och fritid.Vitbrun väggklocka

– Men vi ska se över och lägga förslag till ett bättre grundschema att utgå ifrån. Just nu är det lite orättvist fördelat, menar gruppchefen.

En synpunkt från en medarbetare är också att det är viktigt att ha tillräckligt med ledigt mellan sina arbetspass – något som forskning visat är viktigt för återhämtningen och hälsan.

Konflikter är ofta missförstånd

När frågorna går över till att handla om kränkande särbehandling blir gruppen först tyst. Sedan kommer diskussionen i gång, först om vad en konflikt är.

”När man pratar skit om någon. Men ibland blir det bara missförstånd.” ”Man kanske inte känner varandra privat och vet hur vi brukar prata och reagera. Folk kan ta illa upp och ta saker som kritik fast det inte är menat så.”

– Alla har vi ju också ett privatliv där det kan vara jobbigt ibland. Det kan vara viktigt att signalera så att vi tar bra hänsyn till varandra när man bara vill jobba i lugn och ro, påpekar Heidi Djurling.

Hon nämner också att det uppstår situationer ibland som inte kan lösas direkt och då går man till chefen.

Gammal reklamtavla för dryck, MariekällgårdenHur gör man då för att få ett så hälsosamt arbetsklimat som möjligt?

– Har roligt! Då gör man sitt arbete bäst, menar någon.

En annan medarbetare föreslår aktiviteter tillsammans – det är bra för att lära känna varandra bättre. Heidi Djurling tillägger också vikten av att visa respekt och att förstå varandras yrkesroller.

Sexuella trakasserier

Respekt är också enormt viktigt när det gäller nästa frågeställning, den kring sexuella trakasserier. För medarbetare på ett äldreboende med demenssjuka är temat aktuellt i vardagen. Sjukdomar kan skapa beteenden hos personer som kan vara svåra att hantera. Diskussionen handlar mycket om var gränsen går och hur man kan göra, som att hålla distans och markera vad som inte är okej.

– Vi ska komma ihåg att de är sjuka men de kan inte bete sig hur som helst ändå, säger Heidi Djurling.

Sista frågan för dagen är hur det går att förhindra eller förebygga att någon utsätts för sexuella trakasserier.

– Med ett öppet klimat där vi pratar med varandra, även om sådana här frågor, säger en medarbetare, som önskar mer samtal generellt om arbetsklimat och hur det är och hur vi mår på jobbet.

Dagens arbetsplatsträff på Mariekällgårdens Gläntan verkar ha sått fröet till fortsatt arbete med de där andra, lite diffusare men så otroligt viktiga arbetsmiljöfrågorna som OSA är.

Gul tegelfasad med ingång Mariekällgården

Text: Jeanette Neij, 10 april 2018

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?