Här får du hjälp i OSA-arbetet

27 oktober 2017 Lästid: 5 min
Johan Mellnäs, Petra Salino och Stina Ellerfelt Sköld samtalar leende med varandra på en terrass med husväggar i bakgrunden.
Hur vänligt är det på arbetet? Den sociala arbetsmiljön är viktig, liksom den organisatoriska. På konferensen Gilla Jobbet pratade Johan Mellnäs, Petra Salino och Stina Ellerfelt Sköld om OSA i praktiken.

Foto: Åsa Hammar

GILLA JOBBET Balans på jobbet, schysst schema och vänlig stämning bidrar till ett hälsosammare arbetsliv. Men hur säkrar vi det på arbetsplatsen? Ta hjälp för att jobba med OSA! På konferensen Gilla Jobbet gavs tips på verktyg för arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö.

Buller, föroreningar och kemikalier kan man mäta. Det är trixigare med arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Men arbetsgivarna har krav på sig att sätta mål för och hantera även de här frågorna i sitt arbetsmiljöarbete, sedan nya OSA-föreskrifter trädde i kraft sista mars 2016.

– Arbetsgivaren är skyldig att se till att chefer och arbetsledare har kunskap om vilka riskfaktorer som kan leda till kränkande särbehandling och för hög arbetsbelastning. Det gäller att vara vaksam på tidiga varningstecken, sa Stina Ellerfelt Sköld, projektledare på Suntarbetsliv.

Tillsammans med kollegan Petra Salino och Johan Mellnäs från Prevent pratade hon om OSA i praktiken på arbetsmiljökonferensen Gilla Jobbet i Stockholm den 26 oktober. Både Suntarbetsliv och Prevent har tagit fram stöd som underlättar det förebyggande och främjande arbetet inom områdena arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning.

Koll på OSA med OSA-kollen

– Alla våra verktyg är gjorda så att de är lätta att ta till sig och kan göras av er själva på exempelvis en arbetsplatsträff, berättade Stina Ellerfelt Sköld, som nämnde tre verktyg inom OSA-området på suntarbetsliv.se: OSA-kompassen, Bättre möten och Stress och balans.

– Stress och balans är ett helt nytt verktyg där man kan hålla koll på den egna stressnivån. OSA-kompassen lanserade vi när de nya föreskrifterna kom och har varit ett bra stöd så här långt.

Suntarbetsliv tar nu fram ett nytt mer omfattande verktyg för OSA som lanseras i vår – OSA-kollen.

– Det ger stöd för hur man kan jobba och för att komma i gång med arbetet, exempelvis via Balanskollen som visar vilka krav och resurser som finns. Det är lätt att tro att vi vet våra krav och resurser men det är en omfattande och komplex bild som man får hjälp att reda ut.

Verktyget kommer att innehålla stöd för att fördjupa kunskaper, checklistor och filmer som underlag för övningar med medarbetarna, exempelvis på arbetsplatsträffar. Frågor om exempelvis kränkande särbehandling kan vara svåra och väcka känslor. Filmerna är en kanal för att börja prata om ämnet.

– Vi vill skaka om lite och beröra, men samtidigt bädda för att här finns allt stöd som behövs. Alla övningar kan göras i grupp och kommer att finnas att tillgå kostnadsfritt på webben, sa Stina Ellerfelt Sköld.

Utveckla era medarbetarundersökningar

Sexuella trakasserier är en form av kränkande särbehandling som är extra känslig och dessutom högaktuell i debatten. Prevents Johan Mellnäs tror att det nu kommer att hända mycket inom området på våra arbetsplatser och lyfte fram ett av Prevents verktyg som heter Schyst vardag.

– Det är en interaktiv webbutbildning om bland annat sexuella trakasserier. Det är framtaget för hotell- och restaurangbranschen men alla kan använda den, sa han.
Johan Mellnäs slog också ett slag för att ”gräva där man står” när det handlar om att sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I många fall gör ju arbetsplatserna redan medarbetarundersökningar. Utveckla dem!

Koll på hur du mår, vad du tål och vad du behöver.

– Titta på vilka frågor i enkäterna som är med och kan behöva vässas för att bättre få med OSA. Räcker det att göra enkäten en gång per år? Kanske behövs kompletterande samtal med medarbetarna? Det handlar om att ha koll på hur du mår, vad du tål och vad du behöver, sa Johan Mellnäs.

Finns medvetenhet om OSA

En av seminariedeltagarna var Annikki Björnlund, huvudskyddsombud på socialförvaltningen Region Gotland. Hon tyckte att seminariet gav henne lust att gå in och läsa mer om hur arbetsplatsen kan jobba med OSA.

Annikki Björnlund porträtt ler i kameran– Det finns mycket problematik, till exempel ledarskap och scheman, där man kan titta på konkreta saker. Det är en utmaning men det finns en medvetenhet om att man måste ta med frågorna i arbetsmiljöarbetet. Då är det bra med verktyg så man kan få tips om hur man kan jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Verktygen innehåller mer praktiska saker än vad som står i föreskrifterna, sa Annikki Björnlund.

Vill du se seminariet? Titta på Gilla Jobbets filmupptagning.

Ta hjälp i OSA-arbetet

* Suntarbetslivs verktyg på OSA-området: OSA-kollenOSA-kompassen, Stress och Balans, Bättre möten.

* Prevent har samlat sitt utbud inom organisatorisk och social arbetsmiljö på en samlingssida om OSA.

* Läs även Arbetsmiljöverkets frågor och svar om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Text: Jeanette Neij