Kort utbildning gav hälsosammare scheman

26 februari 2018 Lästid: 6 min
Två kvinnor i vårdkläder vid ett skrivbord bakom en disk på sjukvårdsmottagning. Fotot taget snett uppifrån.
Nu lägger fler sina scheman så att de får mer regelbunden ledighet, berättar Pia Gunnarsson, schemaläggare på neonatalen på Västmanlands sjukhus. Skyddsombudet Hanna Gunnarsson håller med.

Foto: Ulrika Dagerus

På neonatalavdelningen vid Västmanlands sjukhus fick de anställda testa en utbildning för hälsosammare schemaläggning. En enkel insats som gav goda resultat.

Försöket kom till efter att Pierre Mood, psykolog och forskare, märkt att chefer och skyddsombud i vården efterfrågat utbildning om hälsosamma arbetsscheman.

I vården är det vanligt att man önskar sitt schema. Man väljer då ofta många arbetspass i följd och avslutar med morgonpass för att få ledigt längre. Men om man tränger ihop passen påverkas återhämtningen och sömnen. Det visar tidigare forskning.

Därför ville Pierre Mood och forskare från Universitetssjukhuset Örebro testa om utbildning kan ge hälsosammare schemaläggning.

närbild på en glad lite skäggig man i medelåldern. Blå keps och blå jackkrage. I bakgrunden syns inredningen på något som kanske är en båt. Tre avdelningar vid sjukhuset i Västerås deltog i forskningsprojektet. De fick en kort utbildning om främst hälsosamma arbetsscheman, sömn och återhämtning.

– Vi ville föra ut kunskap till dem som behöver den. Man pratar mycket i teorin om nedvarvning och sömn men kunskaperna når sällan dem som det verkligen angår, säger Pierre Mood.

Fler mådde bra efter utbildning

Vid två avdelningar var det obligatoriskt för personalen att vara med i försöket. På neonatalavdelningen var det frivilligt. Där deltog ett tiotal anställda. Totalt var drygt 80 sjuksköterskor och undersköterskor vid sjukhuset med i studien.

Resultatet mättes med enkäter före, efter och under tiden studien pågick. Enkäterna innehöll frågor om sömn, återhämtning, arbetstider och scheman. Dessutom frågade forskarna om trivsel och stress. När försöket började hade många deltagare sömnproblem och mer än hälften saknade energi när de var lediga.

Vi ville föra ut kunskap till de som behöver den.

Efter utbildningen uppgav betydligt fler att de mådde bra. En tredjedel av deltagarna hade också ändrat sina scheman i mer hälsosam riktning. I stort sett samtliga deltagare blev mer medvetna om hälsosam schemaläggning och betydelsen av nedvarvning.

närbild på kvinna i vårdkläder. Brunt hår och glasögon, tittar in i kameran. – Även om några av oss måste finnas på plats 24 timmar om dygnet går det att lägga ett bra schema. Det handlar mycket om att vara självkritisk när man föreslår hur man ska jobba. Alla började mer eller mindre tänka på detta med hälsosamma scheman efter utbildningen, säger Pia Gunnarsson, barnsköterska och schemaläggare vid neonatalavdelningen.

Hanna Nilsson, avdelningens skyddsombud, håller med.

– Många lägger komprimerade scheman för att få långa ledigheter, men det har minskat. Nu lägger fler sina scheman så att de får regelbundna ledigheter och avslutar med kvällspass innan ledig dag, säger hon.

Tid för nedvarvning och sömn

Sjuk- och undersköterskorna vid neonatalavdelningen lägger själva fram ett förslag på schema för tio veckor framåt som sedan justeras av schemaläggarna.

– Det viktiga med utbildningen var upplysning om varför det är så viktigt med regelbunden återhämtning mellan arbetspassen. Det gäller också att man inte inleder en arbetsperiod med ett kvällspass följt av ett morgonpass, för då är man trött under resten av arbetsperioden, säger Pia Gunnarsson.

Utöver hälsosamma arbetsscheman fick personalen lära sig mer om sömn och återhämtning.

Om man slutar klockan tio på kvällen och ska börja arbeta igen klockan sju morgonen därpå blir nattvilan för kort. Speciellt med tanke på att man ska ta sig fram och tillbaka till jobbet under den tiden samt hinna varva ner innan man somnar.

närbild på leende kvinna i rosa vårdkläder. Brunt uppsatt hår och glasögon. – Det är ett högt tempo på avdelningen så det var bra att vi också fick lära oss mer om att släppa arbetet och återhämta oss när vi är lediga, säger Hanna Nilsson.

Nedvarvning är en del av problemet. En annan är sömnen, menar Pierre Mood.

– Om man har en oregelbunden sömn är det lätt att man börjar förvänta sig att inte kunna sova och att man börjar sova på fel tidpunkter, säger han.

Även om inte alla kunde förändra sitt schema just då så fick den ökade medvetenheten andra effekter, berättar Pierre Mood.

– Man varvade ner bättre när man var hemma. Om man gör det så sover man bättre och sömnen är avgörande för hälsan.

Alla fick utbildning

Neonatalavdelningens enhetschef tyckte att utbildningen inom projektet var så bra att hon såg till att samtliga anställda fick en kortare variant av den.

– Den innehöll en föreläsning och diskussion i grupp, det vill säga två tredjedelar av vad den ursprungliga utbildningen innefattade, säger Pierre Mood.

Hela utbildningen tar endast två timmar och tjugo minuter per medarbetare.

– Det är en tidsåtgång som är otroligt liten i jämförelse med de besparingar man kan göra i ett längre perspektiv.

Kursen ger mest effekt om alla får den, inte bara de som önskar sitt eget schema.

– Det är bra om chefer, schemaläggare och skyddsombud får den här utbildningen. Det är inget stort projekt. Den tar inte lång tid, säger Hanna Nilsson.

– Det är viktigt att chefer och schemaläggare ser att det är möjligt att göra stora hälsosamma förändringar med små insatser, säger Pierre Mood.

Om forskningsprojektet

Forskare
Anita Gidlöf-Gunnarsson, beteendevetare vid Arbets- och miljömedicin samt Pierre Mood, psykolog vid Regionhälsan, region Västmanland.

Organisation
Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset Örebro

Projekt
Hälsosamma arbetstider. En utbildningsintervention gällande schemaläggning och livsstilsfaktorer för skiftarbetare inom vården.

Projekttid
Projektet pågick 2015 – 2016

Läs mer om studien här.

Text: Michael Nyhaga