Inspiration för att må bra på jobbet

17 februari 2015 Lästid: 5 min
En lärorik dag, tyckte Agneta Björck, PA-konsult i Region Jönköping, om inspirationsdagen om hälsofrämjande arbetsplatser. -	Det blev tydligt vad som behövs för att arbeta mer hälsofrämjande.
– Det blev tydligt vad som behövs för att arbeta mer hälsofrämjande. En lärorik dag, tyckte Agneta Björck, PA-konsult i Region Jönköping, om inspirationsdagen om hälsofrämjande arbetsplatser.

Foto: Åsa Hammar

Hur skapar man en arbetsplats där medarbetarna mår bra och kan utvecklas?
Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård bjöd på en inspirationsdag. Ta del av tips och lär dig mer om friskfaktorer.

Artikeln är från 2015. Läs gärna nyare artiklar på temat och få inspiration till hälsofrämjande arbete i länkar och faktarutor upptill artikeln. 

Chefer och medarbetare från tre arbetsplatser berättade hur de jobbar hälsofrämjande. En konsult och en forskare fyllde på med teori och forskningsresultat.

Dagen arrangerades på Eugeniahemmet på Karolinska universitetssjukhusets område i Stockholm den 6 februari 2015, och den arrenderade salen blev snabbt proppfull, med drygt hundra intresserade chefer och HR-folk.

Andra frågor för att främja hälsa

Hälsa ur ett arbetsplatsperspektiv, det är arbetsplatser där människor mår bra och kan lyckas.

Anders Hanson, konsult i arbets- och organisationspsykologi, inledde med att gå igenom teorier och kunskap som man kan ha nytta av för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Han började med att pröva en definition av hälsa i arbetsplatssammanhang:

– Hälsa ur ett arbetsplatsperspektiv, det är arbetsplatser där människor mår bra och kan lyckas.

Han nämnde sociologen Antonovsky som myntade begreppet KASAM, känslan av sammanhang, som en grund för hälsa. Antonovsky ställde den intressanta frågan hur det kommer sig att vissa människor, trots svåra erfarenheter, ändå kan uppleva sig ha en god hälsa. Läs mer om KASAM i artikeln Så skapar de känsla av sammanhang.

En enkel enkät i Region Gävleborg

En annan fråga ställde Karin Rystedt, HR-direktör i Region Gävleborg:

– Vi vet att medarbetare som mår bra presterar bra. Och vi vet att medarbetare som presterar bra skapar kvalitet och utveckling. Men hur ska vi nå dit?

Hon berättade hur de i Region Gävleborg byggt upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete som omfattar alla regionens arbetsplatser och divisioner. Grunden är en enkel enkät, HME-enkäten, som mäter den psykosociala arbetsmiljön, det som nu heter organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. Enkäten kopplas till en prioriteringsmatris som visar vilka frågor som är viktigast på varje arbetsplats. Här kan du läsa mer om Region Gävleborgs HME-enkät.

Tid för reflektion i Karlstad

Bra rutiner för kommunikation, tid för reflektion och avlastning från tidsödande administration – så har kirurgavdelning 6 i Karlstad skapat både bättre flyt i arbetet för medarbetarna och större trivsel för patienterna.

Avdelningen fick Suntarbetslivspriset 2014 för ett imponerande arbetsmiljöarbete. Med på inspirationsdagen var avdelningens chef Annika Carlson, sjuksköterskan Birgitta Sinsberg och undersköterskan Mai Britt Telander.

Ständiga förbättringar

Mariann Nordin, chef för Service och logistik på Karolinska, visade också hon hur arbetet med att skapa trivsel och delaktighet kan höja kvaliteten i en verksamhet.

Avdelningen är Karolinskas interna leverantör av patienttransporter och materialtransporter. Medarbetarna där har tagit fram mål och visioner, och skapat mätetal. Alla medarbetare ingår numera i en arbetsgrupp med uppgift att kontinuerligt förbättra verksamheten.

Sjukfrånvaron har gått ner och resultaten på medarbetarundersökningarna har skjutit i höjden. År 2011 fick avdelningen utmärkelsen Svensk kvalitet.

Vi mår bra av att arbeta

Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin, fick avsluta dagen med ett svep över sin forskning om vad som får människor att må bra på jobbet.

– Arbete är något bra, det vet vi från forskning. Arbetet strukturerar vår tid, skapar mening, ger status och en identitet, uppmuntrar till aktivitet och kreativitet.

Eva Vingård har tillsammans med professor Magnus Svartengren gjort flera studier över vad som får anställda att må bra på jobbet. I studien Hälsa och framtid kan man läsa mer om dessa friskfaktorer.

I kommuner och regioner handlar det bland annat om

  • möjlighet till intern rörlighet och kompetensutveckling
  • god kommunikation
  • ett integrerat systematiskt arbetsmiljöarbete
  • koll på sjukfrånvaron

Dagen avslutades med varma applåder från en nöjd publik. En spontan utvärdering på plats gav kommentarer som: Bra att visa att det går! Uthållighet är grejen!

Någon nämnde att ledarskapet är så viktigt för att kunna skapa en hälsofrämjande arbetsplats – men man kan ju tyvärr inte bestämma vem som ska sitta där…

På det svarade Eva Vingård att rekryteringen av chefer också kan vara en friskfaktor för en arbetsplats. Det handlar om att rekrytera efter lämplighet, inte bara kompetens, menade hon.

– Allt börjar egentligen där, sa Eva Vingård.

Uppdatering: Sedan artikeln skrevs har forskningen kring friskfaktorer fortsatt. Suntarbetsliv har utvecklat verktyget Friskfaktorlabbet, som hjälper arbetsplatser att arbeta praktiskt med friskfaktorer.  

Se en kort film där professor Eva Vingård pratar om friskfaktorer.

Fakta HFS

Det svenska nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) etablerades 1996.

Nätverket består av Sveriges regioner och är en del av det internationella nätverket Health Promoting Hospitals and health services, HPH, initierat av Världshälsoorganisationen WHO 1993.

Läs mer om HFS på deras webbplats.

Text: Åsa Hammar