Håll kontakten! Det är ett av råden från Alna till chefer, för att stötta personer med missbruksrisk när de jobbar hemifrån. En engagerad chef kan göra stor skillnad.

Foto: Lisa Wikstrand / Johnér

Alkohol vid hemmajobb - så stöttar ni i tid

Under pandemin har många med kontorsarbete arbetat hemifrån. Utan rutiner och social kontroll ökar risken för alkoholproblem. Men det finns bra hjälp att få för chefer och skyddsombud som vill stötta medarbetare och kollegor.

Ingela Eriksson arbetar på organisationen Alna som stöttar arbetsplatser i att förebygga och hantera skadligt bruk. Under perioden mars till juni 2020 ökade antalet samtal från oroliga chefer med 30 procent, jämfört med året innan. Hon har inga exakta siffror för hösten men känslan är att ökningen håller i sig.

De flesta chefer som ringer till Alna misstänker att någon i arbetsgruppen har ett riskbruk eller fått ett återfall. En oro som, enligt Ingela Eriksson, ofta är befogad:

– Utan vanliga rutiner och “social kontroll” vet vi att den som har haft problem lättare återfaller i gamla mönster, säger Ingela Eriksson och tillägger att forskningen visar att ensamarbete och hemarbete har en stark koppling till skadligt bruk.

Utgå från arbetsplatsens policy

Nästan alla svenska arbetsplatser har en restriktiv hållning till alkohol. De flesta har också policys som säger att det är förbjudet att dricka alkohol eller vara påverkad på jobbet. Ofta finns det en chef som har koll på att alla medarbetare är arbetsföra och att ingen utgör någon risk. Den kontrollen finns inte hemma, menar Ingela Eriksson.

– När någon känner oro eller upptäcker problem är det inte längre möjligt att vända sig om och fråga en kollega eller knacka på chefens dörr, säger hon och konstaterar att många känner ett motstånd inför att ta upp telefonen och ringa.

Många chefer som kontaktar Alna undrar vad de ska säga och göra. Ingela Erikssons råd är att prata med medarbetaren om vad som hänt eller om vilka signaler man har sett. Samtalet bör helst ske öga mot öga och utgångspunkten är arbetsplatsens policy.

Chefen bör ta upp:

 • Noterade konsekvenser för arbetet
 • Oro över medarbetarens beteende/agerande
 • Om det har hänt något i arbetet

Dokumentera och följ upp

Efter samtalet är det viktigt att följa upp. Kontakta HR om det inte står i policyn vart chefen ska vända sig för professionell hjälp. Särskilt om medarbetaren har haft problem tidigare.

– Chefen bör också fortsätta att hålla kontakt och ge det stöd som behövs. Kanske behövs det extra samtal eller annat stöd under en period, säger Ingela Eriksson.

Om problemen är allvarliga eller om en medarbetare bryter mot arbetsplatsens regler kan det krävas en varning eller erinran. Oavsett åtgärd är det viktigt att dokumentera det inträffade plus alla samtal och åtgärder.

Ingela Eriksson betonar också vikten av att tydligt tala om för alla att de regler som gäller på arbetsplatsen också gäller vid arbete hemma. Under år 2020 har hon träffat många arbetsgivare som har passat på att uppdatera sina policies genom att skriva in detta.

Skapa goda rutiner för hemarbetet

Chefen kan göra det lättare för medarbetare som jobbar hemma att skapa goda rutiner genom att:

 • Stämma av läget varje dag.
 • Göra en arbetsplan för varje ny vecka.
 • Sätta tydliga gränser för när arbetet börjar och slutar.
 • Tillhandahålla det som behövs för att hemarbetet ska fungera så bra som möjligt.

Skyddsombud behöver också stöd

Ingela Eriksson uppmanar också skyddsombuden att vara extra uppmärksamma. Bland annat betonar hon vikten av att berätta för chefen om de upptäcker att någon verkar vara i riskzonen att dricka för mycket.

Hon välkomnar fler skyddsombud att kontakta Alna för att få stöd. Många organisationer – till exempel Vision, Lärarförbundet och Vårdförbundet – har avtal som ger deras förtroendevalda rätt till gratis rådgivning per telefon.

Läs också Suntarbetslivs artikel Därför behövs en alkoholpolicy.

Text: Birgita Klepke, 11 januari 2021

Relaterade verktyg

 • OSA-kollen

  Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Senaste artiklar

Covid: Så klarar de personalbristen i förskolan

Många förskolor kämpar just nu med stor sjukfrånvaro bland personalen. I Borås har man tagit fram en tydlig handlingsplan, som i nio steg berättar vad förskolor ska göra när coronapandemin…

Corona: förebygg stress och smitta i skolan

När pandemins vågor slår till är skolan ett av de ställen som drabbas hårt. För att begränsa smittspridningen och samtidigt skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt är det viktigt…

Arbetsmiljöutbildningen satte igång dialogen

Från en svår arbetsmiljö till öppen dialog och fungerande samverkan – Dorotea kommun har kommit långt med Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. Omorganisationer, mbl-förhandlingar i hundratal och en sjukfrånvaro som var en av de högsta…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?