Hur använder ni alkohol på er arbetsplats? Tydliga riktlinjer och en alkoholpolicy som gäller alla, utan undantag, är viktigt för att den ska kunna fungera i praktiken.

Foto: Gorm Kallestad / TT

Därför behövs en alkoholpolicy

Ha en tydlig alkoholpolicy som gäller alla, och fånga upp tidiga signaler på alkoholproblem. Det är några av de viktigaste råden om hur man ska hantera alkohol på arbetsplatsen.

Systembolaget tar varje år fram en årsrapport med ett tema. I år är det alkohol och arbetsliv och de har gått igenom forskning, statistik och praktisk kunskap inom området.

En Sifoundersökning som de låtit göra visar att varannan har misstänkt att någon de jobbar med dricker för mycket. Det kan vara en kollega eller chef som betett sig gränslöst på fester, är trött på jobbet eller har mycket korttidsfrånvaro. Endast var tredje pratade med chefen om sina misstankar och i två av tre fall gjorde chefen något.

– Det är alltså bara i ett av fyra fall där man misstänker att någon har problem som man faktiskt gör något åt det, säger Martina Wilson, psykolog, under ett seminarium om alkohol och arbetsliv som Systembolaget anordnat.

Hon arbetar med en avhandling om vad man kan göra på arbetsplatsen för att upptäcka och förebygga alkoholproblem hos medarbetare.

Koppling till ohälsa

Enligt Martina Wilson har man i genomsnitt haft problem i tio år innan man får behandling. Det är ofta en känslig fråga att ta upp.

Bruket av alkohol i Sverige kostar årligen 35 miljarder kronor i produktionsbortfall. Det finns en koppling mellan alkohol och  ohälsa, sjukfrånvaro och sjuknärvaro på arbetsplatser.

Det finns alltså många goda argument för arbetsgivaren att ta problemet på allvar.

Få bort stigmatiseringen

Ulric Hermansson, forskare på KI och verksam på mottagningen Riddargatan 1, hävdar att vi tänker för mycket i termer av bekymmer med alkohol eller ej. Därmed missar vi dem som “bara” har ett riskbruk av alkohol.

– Det gäller att få bort stigmatiseringen och tala om alkohol på ett bra sätt.

Riddargatan 1 jobbar med en stegvis metod där man i första hand använder formulär för att fånga upp dem som är i riskzonen. Det kan räcka med ett rådgivande samtal för att få dem att ändra sina dryckesvanor.

För dem som har stora problem erbjuder mottagningen bland annat läkemedel och samtalsterapi. För arbetsgivare är det viktigt att ta hjälp av HR, företagshälsan och externa resurser vid behov, betonar Ulric Hermansson.

Ställ inte diagnos

Magnus Nyqvist är områdeschef på ALNA, som ägs av arbetsmarknadens centrala organisationer. De stöttar arbetsplatser i att förebygga och hantera missbruk av olika slag.

– Som chef ska man inte ställa en diagnos. Man ska se när något inte fungerar och sedan ska det finnas tydliga handlingsplaner och rutiner för hur man gör då, säger han.

Tydliga riktlinjer och en alkoholpolicy är viktiga verktyg.

– En alkoholpolicy ska gälla alla. Det är jätteviktigt.

Alkoholpolicyn ska gälla alla.

Att göra undantag för exempelvis julfester eller externa gäster urholkar bara policyn och kan innebära att vissa känner sig missgynnade.

– Kom ihåg att de flesta vill ha ordning och reda när det gäller alkohol. Att ta tag i de här frågorna kommer att uppskattas, säger Karin Hagman, vd för systembolagets dotterbolag IQ, som jobbar med alkoholupplysning.

Ansvaret är oklart

Som chef bör man ha en maxgräns för hur mycket alkohol som jobbet bjuder på, råder Karin Hagman. Det är bra att göra sådant som inte har med alkohol att göra under sammankomster eller lagstärkande aktiviteter. Hon betonar också att man som chef påverkar arbetsplatsens alkoholkultur.

Vad som är arbetsgivarens ansvar är dock inte helt tydligt. Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar och ska utreda den så kallade tjänstbarheten. Arbetsgivaren kan dock bara kräva att en medarbetare ska genomgå behandling om det uppstått problem som har med jobbet att göra.

– Jag har läst igenom all lagtext och för mig är det inte klart vilket ansvar arbetsgivaren har när det inte handlar om en uppenbar säkerhetsrisk på arbetsplatsen, säger Martina Wilson.

– Det finns inga exakta svar. Arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga ohälsa men det kan vara svårt att veta vad ohälsan beror på, konstaterar Magnus Nyqvist.

Inlägg taggat med:

Text: Michael Nyhaga, 03 december 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Så fick de säkerhetstänket att genomsyra allt

När Sandviken energi satte säkerhetsarbetet högst upp på agendan, och införde ett nytt system för att rapportera risker, minskade arbetsolyckorna med 16 procent på ett år. ”Nu genomsyrar vårt säkerhetstänk…

Alkohol vid hemmajobb – så stöttar ni i tid

Under pandemin har många med kontorsarbete arbetat hemifrån. Utan rutiner och social kontroll ökar risken för alkoholproblem. Men det finns bra hjälp att få för chefer och skyddsombud som vill…

De screenar personalen med försvarets metod

På Södertälje sjukhus intensivvårdsavdelning har coronapandemin varit omtumlande för personalen. Därför har sjukhusledningen screenat personalen för psykisk ohälsa och stöttat dem som behövde hjälp. De gjorde det med hjälp av…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kristina Tärk i ett intensivvårdsrum

Två sätt att stötta covidpersonal

Att arbeta på en intensivvårdsavdelning under pandemin har likheter med att vara stationerad i en krigszon. Försvarsmakten har metoder för...