Hur använder ni alkohol på er arbetsplats? Tydliga riktlinjer och en alkoholpolicy som gäller alla, utan undantag, är viktigt för att den ska kunna fungera i praktiken.

Foto: Gorm Kallestad / TT

Därför behövs en alkoholpolicy

Ha en tydlig alkoholpolicy som gäller alla, och fånga upp tidiga signaler på alkoholproblem. Det är några av de viktigaste råden om hur man ska hantera alkohol på arbetsplatsen.

Systembolaget tar varje år fram en årsrapport med ett tema. I år är det alkohol och arbetsliv och de har gått igenom forskning, statistik och praktisk kunskap inom området.

En Sifoundersökning som de låtit göra visar att varannan har misstänkt att någon de jobbar med dricker för mycket. Det kan vara en kollega eller chef som betett sig gränslöst på fester, är trött på jobbet eller har mycket korttidsfrånvaro. Endast var tredje pratade med chefen om sina misstankar och i två av tre fall gjorde chefen något.

– Det är alltså bara i ett av fyra fall där man misstänker att någon har problem som man faktiskt gör något åt det, säger Martina Wilson, psykolog, under ett seminarium om alkohol och arbetsliv som Systembolaget anordnat.

Hon arbetar med en avhandling om vad man kan göra på arbetsplatsen för att upptäcka och förebygga alkoholproblem hos medarbetare.

Koppling till ohälsa

Enligt Martina Wilson har man i genomsnitt haft problem i tio år innan man får behandling. Det är ofta en känslig fråga att ta upp.

Bruket av alkohol i Sverige kostar årligen 35 miljarder kronor i produktionsbortfall. Det finns en koppling mellan alkohol och  ohälsa, sjukfrånvaro och sjuknärvaro på arbetsplatser.

Det finns alltså många goda argument för arbetsgivaren att ta problemet på allvar.

Få bort stigmatiseringen

Ulric Hermansson, forskare på KI och verksam på mottagningen Riddargatan 1, hävdar att vi tänker för mycket i termer av bekymmer med alkohol eller ej. Därmed missar vi dem som “bara” har ett riskbruk av alkohol.

– Det gäller att få bort stigmatiseringen och tala om alkohol på ett bra sätt.

Riddargatan 1 jobbar med en stegvis metod där man i första hand använder formulär för att fånga upp dem som är i riskzonen. Det kan räcka med ett rådgivande samtal för att få dem att ändra sina dryckesvanor.

För dem som har stora problem erbjuder mottagningen bland annat läkemedel och samtalsterapi. För arbetsgivare är det viktigt att ta hjälp av HR, företagshälsan och externa resurser vid behov, betonar Ulric Hermansson.

Ställ inte diagnos

Magnus Nyqvist är områdeschef på ALNA, som ägs av arbetsmarknadens centrala organisationer. De stöttar arbetsplatser i att förebygga och hantera missbruk av olika slag.

– Som chef ska man inte ställa en diagnos. Man ska se när något inte fungerar och sedan ska det finnas tydliga handlingsplaner och rutiner för hur man gör då, säger han.

Tydliga riktlinjer och en alkoholpolicy är viktiga verktyg.

– En alkoholpolicy ska gälla alla. Det är jätteviktigt.

Alkoholpolicyn ska gälla alla.

Att göra undantag för exempelvis julfester eller externa gäster urholkar bara policyn och kan innebära att vissa känner sig missgynnade.

– Kom ihåg att de flesta vill ha ordning och reda när det gäller alkohol. Att ta tag i de här frågorna kommer att uppskattas, säger Karin Hagman, vd för systembolagets dotterbolag IQ, som jobbar med alkoholupplysning.

Ansvaret är oklart

Som chef bör man ha en maxgräns för hur mycket alkohol som jobbet bjuder på, råder Karin Hagman. Det är bra att göra sådant som inte har med alkohol att göra under sammankomster eller lagstärkande aktiviteter. Hon betonar också att man som chef påverkar arbetsplatsens alkoholkultur.

Vad som är arbetsgivarens ansvar är dock inte helt tydligt. Arbetsgivaren har rehabiliteringsansvar och ska utreda den så kallade tjänstbarheten. Arbetsgivaren kan dock bara kräva att en medarbetare ska genomgå behandling om det uppstått problem som har med jobbet att göra.

– Jag har läst igenom all lagtext och för mig är det inte klart vilket ansvar arbetsgivaren har när det inte handlar om en uppenbar säkerhetsrisk på arbetsplatsen, säger Martina Wilson.

– Det finns inga exakta svar. Arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga ohälsa men det kan vara svårt att veta vad ohälsan beror på, konstaterar Magnus Nyqvist.

Inlägg taggat med:

Text: Michael Nyhaga, 03 december 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Så vässade Hässleholm sin samverkan

I Hässleholms kommun har arbetsgivare och fack utvecklat sin samverkan. Konkreta mallar för möten och stödmaterial för arbetsplatsträffar är några resultat av arbetet. Arbetsmiljön är mera i fokus nu, anser…

4 Ess sänkte sjukskrivningstalen i Småland

Samverkansmöten tidigt i sjukskrivningsprocessen och arbetsmiljöutbildningar för chefer. Det är två viktiga delar i metoden 4 Ess, som har lett till drastiskt sänkta sjukskrivningstal i tre småländska kommuner. 4 Ess…

Digitaliseringscoacher löser vardagsproblem

Appar till tvättstugelås, matbeställningar online och digitala levnadsberättelser på äldreboenden. Det är några projekt som har lanserats och testats, sedan Kungsbacka utsåg nio medarbetare till digitaliseringscoacher. I Kungsbacka kommun har…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kunskapsöversikter

Konsten att hitta rätt kunskap

Det sker mycket forskning inom arbetsmiljöområdet, och mycket av slutsatserna samlas i kunskapsöversikter. Men det gäller att vara på tårna...