Suntarbetslivs resursteam

Kompetensstöd och processledning i coronatider

Så arbetar Resursteamet i coronatider

Suntarbetslivs resursteam bidrar till kompetensförstärkning i förändrings- och utvecklingsarbete vilket bidrar till att er organisation blir bättre rustad att klara utmaningar. Det handlar om att fokusera på det friska och främja det som redan fungerar.

Forskning visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro ofta kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. När en organisation arbetar aktivt, systematiskt och långsiktigt med att utveckla friskfaktorerna förbättras förutsättningarna att både klara svåra utmaningar och få en frisk arbetsplats.

Vad innebär stödet?

Stödet innebär att Suntarbetslivs resursteam kommer till er organisation, eller till delar av den. Under coronapandemin kan vi hålla digitala möten och workshops. Tillsammans med er kommer vi fram till vilka friskfaktorer som är väl utvecklade och vilka som behöver stärkas hos er. Därefter beskriver vi och kommer fram till vilka beteendeförändringar som krävs för att en förändring i organisationen ska ske. Målet är en långsiktigt frisk organisation med låg och stabil sjukfrånvaro. Organisationer med väl utvecklade friskfaktorer är starka och robusta och står bättre rustade för att klara kriser.

Kontakta oss för att få veta mer

Stödet är avsett för organisationer som vill utveckla sin arbetsmiljö, sin organisation och verksamhet. Resursteamet har fokus på organisation, grupp, ledning och styrning. Organisationer som ser möjligheten att få hjälp-till-självhjälp har störst chans att lyckas. Vårt sätt att arbeta präglas av samverkan. Arbetsgivare, de fackliga organisationerna och arbetstagare arbetar tillsammans för en väl fungerande verksamhet och en arbetsmiljö som leder till en långsiktigt frisk arbetsplats.

Fyll i en intresseanmälan eller ring Suntarbetslivs resursteam 08 – 641 22 50.