Aktivitetsmarkör

Boka en föreläsning med oss

Vill du och dina kollegor veta mer om Suntarbetslivs verktyg? 
Vill ni ta er an ett speciellt område inom arbetsmiljö? 
Bjud in oss, så föreläser vi digitalt för er!

Hero bakgrundsbild

Så här funkar det:

  • Vi medverkar digitalt via Teams.
  • Bokning behöver ske senast fyra veckor innan det planerade tillfället.
  • Erbjudandet gäller enbart kommuner, regioner och kommunala företag.
  • Vi träffar gärna så många som möjligt. Tänk på att bjuda in skyddsombud och fackliga företrädare för att stärka samverkan i organisationen.

De olika föreläsningarna

60 minuter

Den längre föreläsningen ger ökad kunskap i ett ämne. Ni får också tips och inspiration kring hur ni kommer framåt inom området med hjälp av Suntarbetslivs verktyg. På slutet blir det frågestund.

30 minuter

Den kortare föreläsningen ger er en introduktion till ett av Suntarbetslivs verktyg så att ni sedan kan använda det i er verksamhet.

I den här föreläsningen pratar vi om vad hot och våld är och vad ni kan vinna på att jobba förebyggande med detta. Ni får också en introduktion till verktyget Säkerhetsdialogen som ger er stöd i att skapa en trygg arbetsplats. För alla har rätt att känna sig trygga på jobbet.

I den här föreläsningen berättar vi om systematiken, rutinerna och allas delaktighet som behövs för att få arbetsmiljöarbetet att rulla. Ni får också en introduktion till verktyget SAM-verkstan som ger er mer struktur och fart i arbetsmiljöarbetet.

I den här föreläsningen får ni veta mer om vad det innebär att arbeta förebyggande med arbetsanpassningar och ett aktivt rehabiliteringsarbete. Ni får också en introduktion till verktyget Prehabguiden som ger chefer, skyddsombud och medarbetare stöd i hela processen.

Föreläsningen fokuserar på att chefens egen arbetsmiljö är viktig – inte bara för individen utan också för verksamheten och medarbetare. Vi visar verktyg som hjälper chefen med den egna arbetsmiljön: Chefoskopet, Forskning på 5 och Friskfaktorlabbet.

Friskfaktorer är ett sätt att jobba med arbetsmiljö. I den här föreläsningen berättar vi vad man vinner på att inte enbart tänka ”risk” utan också tänka ”frisk” – och se möjligheter och styrkor. Vi visar också hur verktyget Friskfaktorlabbet fungerar.

Det är viktigt att få till återhämtning medan man arbetar. I den här föreläsningen berättar vi om strategier och hur återhämtning kan bli en del av arbetsdagen.

En bra start gör att den nya medarbetaren trivs – och vill stanna kvar på arbetsplatsen. Här får ni tips på hur ni får till en lyckad introduktion.

Säkerhetsdialogen ger stöd att förebygga hot och våld på jobbet och skapa en trygg arbetsplats. Innehåller konkret stöd i form av gruppaktiviteter, checklistor med mera.

SAM-verkstan hjälper er få mer struktur och fart på ert systematiska arbetsmiljöarbete. Det är chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg med material för att involvera medarbetarna.

Prehabguiden ger chefer, skyddsombud och medarbetare stöd att arbeta främjande och förebyggande med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vi visar hur ni använder verktyget Chefoskopet, som hjälper chefen med den egna arbetsmiljön, utifrån ett organisatoriskt perspektiv.

Den här föreläsningen introducerar er i hur man jobbar med Suntarbetslivs verktyg Friskfaktorlabbet. Vi visar aktiviteter för arbetsgruppen i Friskfaktorkulturen, och visar hur chefen och skyddsombudet kan jobba med Friskfaktorplaneraren.

I den här föreläsningen fokuserar vi på verktyg om återhämtning, som Forskning på 5: Återhämtning – strategier, samt Forskning på 5: Återhämtning i praktiken.

I den här föreläsningen visar vi två olika ämnen som ger kunskap i Forskning på 5. Dels Hållbar introduktion, och dels Teamets betydelse.

Om du önskar annan slags medverkan av Suntarbetsliv, kontakta vår kundtjänst: [email protected]

    Välj föreläsning

    Välj längd och innehåll nedan så hör vi av oss med bekräftelse – och för att planera vidare!

    Dina uppgifter