Aktivitetsmarkör

Ta hjälp av Friskfaktorlinjen

Vill ni ha rådgivning, för att komma igång eller komma vidare med era friskfaktorer? Boka tid med en av våra friskfaktorexperter. Vi hjälper till som bollplank i det strategiska arbetet!

Hero bakgrundsbild

Så här fungerar Friskfaktorlinjen

Friskfaktorlinjen är en kostnadsfri, digital tjänst för dig som jobbar i en kommun, region eller kommunalt företag.

Genom Suntarbetslivs erfarna verksamhetsutvecklare får du ett professionellt stöd för att starta upp eller komma vidare i processen med friskfaktorer inom er organisation.

Samverkan är en framgångsfaktor

Störst chans att lyckas har man när arbetet med friskfaktorer sker i samverkan. Därför ser vi helst att både arbetsgivarrepresentant och skyddsombud eller facklig företrädare deltar vid rådgivningssamtal. Ett första vägledande möte kan dock ske med dig som leder ett friskfaktorarbete.

För att du ska få ut det mesta av rådgivningen är det bra att:

  • Du är utsedd att leda eller driva friskfaktorarbete inom kommun, region eller kommunala företag.
  • Du är anställd i en organisation som aktivt satsar på friskfaktorer, med stöd och beslut från ledningsgruppen eller central samverkansgrupp.
  • Du har grundläggande kunskap om friskfaktorer och har sett alla program i Studio Friskfaktor.