Suntarbetslivs resursteam

Stöd för att stärka friskfaktorer

Resursteamets stöd får ny form 2023

Verksamhetsutvecklarna i Resursteamet har sedan 2018 gett lokalt stöd runtom i Sverige. Stödet på plats har gått till verksamheter som har velat sänka sjukfrånvaron, genom att stärka friskfaktorer.
55 verksamheter i kommuner, regioner och kommunala företag har fått Resursteamets hjälp. Projektet sträckte sig mellan 2018 och 2022 och perioden är nu fullbelagd!

Förlängt projekt med digitalt fokus

Projektet för att stärka friskfaktorer har fått en förlängd period som sträcker sig fram till 2026. Nytt är att stödet får en annan form. Det är en del av parternas avsiktsförklaring 2022.
Suntarbetsliv kommer att erbjuda digitala verktyg och stöd om friskfaktorerna, samt utbildning i hur den egna organisationen på egen hand kan använda de digitala verktygen för att stärka friskfaktorerna hos sig. Hur erbjudandet kommer att se ut i detalj arbetar Suntarbetsliv fram under hösten och kommunicerar kring årsskiftet 2022/2023.

Nya verktyget Friskfaktorstarten – en början

Redan nu finns en start! Med Suntarbetslivs nya verktyg Friskfaktorstarten sätter ni i gång ett arbetsmiljöarbete med hjälp av friskfaktorer. I Friskfaktorstarten finns översiktlig kunskap, en inventering av era friskfaktorer samt stöd för dialogen om hur ni kan stärka era friskfaktorer.

Kontakt och intresseanmälan

Ni kan också höra av er till Resursteamets verksamhetsutvecklare, eller anmäla intresse för det kommande erbjudandet. Välkommen!

Smakprov på friskfaktorerna!

På 6 minuter sammanfattar Eva Vingård vad friskfaktorer är och varför de bidrar till arbetsmiljön. Eva Vingård är professor i arbets- och miljömedicin.

Artiklar i ämnet

Två män och en kvinna samtalar med varandra utomhus i ett bostadsområde

Skapa en friskare arbetsplats med Friskfaktorstarten

Behöver ni jobba med er arbetsmiljö? Prova ett hälsofrämjande grepp: ta avstamp i det som fungerar bra på er arbetsplats, och utgå från det! Nu kommer Friskfaktorstarten – ett stöd för att se vilka friskfaktorer ni redan har på plats hos er, och vilka ni behöver utveckla.

Resursteamet utvecklar sitt arbete med friskfaktorer

Suntarbetslivs Resursteam får ekonomisk finansiering från Afa Försäkring för att fortsätta stötta kommuner, regioner och kommunala företag att stärka sina friskfaktorer. Nu ska stödet bli mer effektivt, så att fler kan få hjälp.