Samverkan för friskare arbetsplatser

Vägledning för lokal avsiktsförklaring

Lokalt stödpaket

Att nå en låg och stabil sjukfrånvaro kräver ett aktivt, systematiskt och långsiktigt arbete. Behöver ni stöd för att komma igång med det? Suntarbetslivs resursteam finns för att stärka kommuner och regioner som behöver stöd i hela eller delar av verksamheten.

Suntarbetslivs resursteam

Ansök om stöd från Suntarbetslivs resursteam som har stor erfarenhet av förändrings- och utvecklingsprocesser inom arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.

Så gör andra

Små förändringar som kan ge stora resultat

Hög sjukfrånvaro och stor personalomsättning – hur kan man vända en sådan arbetssituation? Eskilstunas vård- och omsorgsboenden tog hjälp av Suntarbetslivs resursteam, och använde sig av friskfaktorer.

Utveckla er verksamhet med Suntarbetslivs resursteam

Har ni många stressade medarbetare i er verksamhet? Stor omsättning på chefer? Eller dålig kommunikation i arbetsgruppen? Nu kan ni vända er till Suntarbetslivs resursteam – en grupp erfarna experter. De ger stöd i att utveckla verksamheten.