Lokalt stödpaket

Samverkan för friskare arbetsplatser

Ett partsprojekt för att förebygga ohälsa

Lokalt stödpaket

Att nå en låg och stabil sjukfrånvaro kräver ett aktivt, systematiskt och långsiktigt arbete. Behöver ni stöd för att komma igång med det? Suntarbetslivs resursteam finns för att stärka kommuner och regioner som behöver stöd i hela eller delar av verksamheten.

Suntarbetslivs resursteam

Ansök om stöd från Suntarbetslivs resursteam som har stor erfarenhet av förändrings- och utvecklingsprocesser inom arbetsmiljö och verksamhetsutveckling.