Visselblåsning - så funkar den nya lagen

25 januari 2022 Lästid: 4 min
ung kvinna i kavaj sitter vid ett bord på möte
Lättare att slå larm. Nu ska det bli enklare att kunna berätta om missförhållanden i en verksamhet. Alla kommuner och regioner ska ha funktioner för att kunna ta emot och oberoende kunna utreda en anmälan.

Foto: Maskot / Johnér

I december 2021 fick Sverige en ny visselblåsarlag. Lagen skyddar den som slår larm om missförhållanden. Från och med 17 juli 2022 ska alla kommuner och regioner ha visselblåsarfunktioner på plats.

Lagen bygger på ett EU-direktiv från 2019. Den ersätter en tidigare visselblåsarlag som funnits sedan 2016. Anställda i offentlig verksamhet som larmar har ett visst skydd eftersom arbetsgivaren inte får försöka ta reda på vem som sagt en viss sak till medier och journalister inte får avslöja sina källor. Dessutom kan anställda i offentlig sektor anmäla missförhållanden på arbetsplatsen via lagar som lex Sarah och lex Maria.

Den nya lagen utökar dock skyddet för dem som slår larm om missförhållanden inom både privat och offentlig sektor.

tobias sjöqvist kommunal– Skyddet blir mycket bredare, det räcker med att det finns ett allmänintresse nu. Tidigare skulle ett missförhållande kunna ge fängelsestraff för att lagen skulle gälla, säger Tobias Sjöqvist, jurist på Kommunal.

Klarare och tydligare

Lagen kan ha fördelar även för arbetsgivarna.

Det är viktigt att få reda på felaktigheter så man kan göra något åt dem.

Anna Svanestrand, arbetsrättsjurist på SKR– Det är viktigt att få reda på felaktigheter så att man kan göra något åt dem. Det kan förbättra verksamheten, säger Anna Svanestrand, arbetsrättsjurist på SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Rättigheter och skyldigheter blir också klarare med den nya visselblåsarlagen.

– Generellt innebär den nya lagen ett förtydligande om vad man ska göra, när den gäller och av vilka som omfattas av den, säger Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation.

Här är de viktigaste nyheterna i visselblåsarlagen:

  • Visselblåsare skyddas från repressalier om de larmar om något som har allmänintresse. Skyddet gäller också när de larmar om missförhållanden som strider mot lagen.
  • Lagen skyddar inte bara anställda utan även exempelvis praktikanter, konsulter och personer i högsta ledningen.
  • Alla arbetsgivare i såväl privat som offentlig sektor med fler än 50 anställda ska inrätta egna visselblåsarfunktioner.
  • Myndigheter får visselblåsarfunktioner för den som vill larma hos dem istället.
  • Visselblåsarens identitet skyddas för alla utom de som hanterar larmen. Larmen är inte offentliga handlingar som kan begäras ut.
  • Anställda i kommuner, regioner och kommunala företag får bryta mot den vanliga tystnadsplikten när de slår larm. De får inte lämna ut handlingar med sekretessbelagda uppgifter.

På plats från och med juli 2022

Förutom visselblåsarfunktionen i organisationen kan visselblåsare vända sig till någon av de myndigheter som ska får visselblåsarfunktioner. En av dem är Arbetsmiljöverket, som också har ansvar för att se till att den nya lagen följs.

Larm kan ju handla om förhållanden som inte alls har med arbetsmiljön att göra.

Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg på Sobona– Det är intressant att det är just Arbetsmiljöverket som fått tillsynsansvar. Larm kan ju handla om missförhållanden som inte alls har med arbetsmiljö att göra. Som exempelvis ekonomi eller miljöskandaler, säger Ann-Charlotte Rand.

Om inget händer när man rapporterat internt eller hos en myndighet kan visselblåsaren gå till media och offentliggöra missförhållandena.

Från och med 17 juli 2022 ska alla kommuner och regioner ha sina visselblåsarfunktioner på plats. Vissa kommuner har redan sådana funktioner. 2019 hade närmare var femte kommun något slags visselblåsarfunktion.

Nya visselblåsarlagen

Lagen heter egentligen Skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

I juli 2022 ska alla kommuner, regioner och kommunala företag ha inrättat en visselblåsarfunktion.

Lagen gäller bland annat anställda, inhyrd personal och praktikanter.

Den som rapporterar om missförhållanden får inte hindras eller bestraffas av arbetsgivaren.

Här hittar du visselblåsarlagen

Här hittar du en kort beskrivning av lagen hos SKR

Så ska de nya visselblåsarfunktionerna se ut

Man ska kunna slå larm både skriftligt och muntligt. Till exempel via telefon eller e-post.

Arbetsgivarna får välja om de ska ta hand om funktionen själva eller låta en extern utförare göra det. Kommuner och verksamheter med upp till 250 anställda kan dela funktionen med varandra eller med andra organisationer eller företag.

Larmen tas omhand av personer som är oberoende och självständiga, även när de är anställda inom organisationen. De ska kunna starta utredningar utan att tala med överordnande och får inte bestraffas för att de gör sitt jobb.

De rapporterar till verksamhetsledningen som sedan kan rapportera vidare till den högsta ledningen inom kommunen eller regionen.

Verksamhetsledningen avgör hur larmen följs upp. Larmen kan till exempel utredas vidare eller leda till en polisanmälan eller annan anmälan.

Så kan ni organisera visselblåsarfunktionen

Bygg ett system som består av tre delar:

  1. En rapporteringskanal i en teknisk plattform dit man till exempel kan mejla larm. Det ska också gå att larma via telefon och fysiska möten.
  2. En mottagarfunktion som tar emot och bedömer larmen. De avgör om det är något som bör utredas vidare, förmedlas till någon annan del av organisationen eller faller utanför visselblåsarlagen.
  3. En utredningsfunktion för larm med självständiga och oberoende personer. Det som ska utredas kan till exempel handla om förskingring eller korruption.

Källa: Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljöstrateg, Sobona.

Göteborg - ett exempel

Göteborgs stad är en av de kommuner som redan har en visselblåsarfunktion.
Här kan du se hur deras visselblåsarfunktion fungerar.

Text: Michael Nyhaga