två hantverkare, en kille till vänster och en tjej till höger, står och ser ner i några papper.

Medarbetarenkäter är användbara i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med en medarbetarenkät kan chefer, skyddsombud eller företagshälsovård ta reda på hur arbetsmiljön ser ut, och göra förbättringar.

Foto: Maskot/TT

10 tips för en bra medarbetarenkät

För att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver man veta hur organisationen mår. En medarbetarundersökning kan ta tempen på organisationen. Men det finns en del fallgropar och saker att tänka på för att göra en bra medarbetarenkät.

En god organisation handlar både om dess effektivitet och hur det är att arbeta inom den. Det är två sidor av samma mynt. Framför allt psykisk ohälsa för med sig både sjukskrivningar och sämre prestationer när drabbade ändå går till jobbet.

– Psykisk ohälsa är förmodligen den dyraste ohälsan och den stora kostnaden som den för med sig är minskad arbetsförmåga, säger Gunnar Bergström, docent och beteendevetare vid Karolinska Institutet.

ingela målqvist, en glad kvinna med brunt hår och galsögon ler stort in i kameran.

Ingela Målqvist

Han höll – tillsammans med personalvetaren Ingela Målqvist och statistikern och epidemiologen Anette Linnersjö – ett seminarium om medarbetarenkäter på Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm den 24 november.

Enkelt sätt att få information

Med en medarbetarenkät kan man ta reda på hur arbetsmiljön ser ut och därefter göra förbättringar. Det görs av arbetsgivare som vill ta reda på hur de anställda mår, ofta som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Men medarbetarundersökningar kan också göras av företagshälsan. Eller av skyddsombud och fackförbund som vill ha en utgångspunkt för diskussioner med arbetsgivaren.

Ett systematiskt underlag väger mycket tyngre, konstaterar Ingela Målqvist.

gunnar bergsrtöm. Porträtt farmifrån. kortklippt man i vit skjorta.– Det är dessutom en mycket billig metod. Man får ganska mycket information med en rimlig arbetsinsats, säger Gunnar Bergström.

En fördel med sådana undersökningar är förstås att de är anonyma. Det blir möjligt att säga vad man tycker utan rädsla för konsekvenser.

Bestäm varför ni gör enkäten

Det gäller att först klargöra varför man gör enkäten, menar Anette Linnersjö, annars riskerar man att ställa fel frågor. Sedan är det bra att låta några försökspersoner besvara enkäten innan man skickar ut den, så att man ser om den kan förbättras. Att skicka ut den via webb eller papper spelar ingen större roll, utan välj det som passar målgruppen.

Delaktighet, lärande och arbetsbelastning hänger ihop med både bra arbetsförhållanden och produktivitet och tas upp av arbetsmiljölagen (kapitel två, paragraf ett). De faktorerna är viktiga att få med i enkäten.

Frågor om delaktighet kan vara om medarbetaren kan påverka viktiga beslut som rör hans eller hennes arbete och om han eller hon deltar i planeringen av arbetet. Det kan också vara om man kan påverka sin arbetsmängd, arbetstakt och arbetstid.

För att undersöka det personliga lärandet kan man fråga exempelvis om medarbetaren har tillräcklig kompetens för att utföra sitt arbete, och för lärandet i organisationen om det finns klara mål för arbetet och sätt för att ta tillvara medarbetarnas erfarenheter.

Återkoppla resultatet

När man har fått in tillräckligt många svar – att minst hälften av medarbetarna svarar brukar anses som ett minimum – så är det dags att sammanställa resultaten.

Med program som Excel är det ganska enkelt att göra diagram och tabeller. Cirkeldiagram passar bra för att visa andelar, stapeldiagram för att jämföra saker och linjediagram för att visa trender. Tabeller är bra när det gäller exakta siffror, som till exempel hur många procent av medarbetarna som fått en viss fortbildning det senaste året.

porträtt på anette linnersjö, i ljust hår och röd tröja.Det gäller att alla som berörs av undersökningen får del av materialet.

– Det viktiga är att man återkopplar resultatet, säger Anette Linnersjö.

Inlägg taggat med:

Delaktighet
Verksamhetsutveckling
Text: Michael Nyhaga, 28 november 2017

Relaterade verktyg

  • OSA-kompassen

    Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Tillit gav bättre arbetsmiljö i socialtjänsten

Socialtjänsten i Nyköping har satsat på dialog och tillit i organisationen. Nu får socialsekreterarna mer stöd, stressen har minskat och introduktionen har blivit bättre. I maj 2015 samlades politiker, chefer…

Så tar du ansvar för inhyrdas arbetsmiljö

I kommuner och landsting blir det allt vanligare med inhyrd personal när det är svårt att få tag på exempelvis sjuksköterskor och socialsekreterare. Men det är inte helt lätt att…

5 steg till ökad arbetsglädje i Habo

Nöjdare medarbetare och färre sjukskrivningar. Det blev resultatet för äldreomsorgens projekt Arbetsglädje i Habo kommun. – Mycket handlar om att förbättra samarbetet, säger skyddsombudet Jeanette Lundberg, Kommunal. Hur kan vi…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Video

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Video

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Kvinna sover i soffa med vita kuddar och grå filt. Fönster i bakgrunden med mörk natt utanför. Till artikel om dygnsvila.

Ny forskning om dygnsvila

Inom vården är det vanligt med kort tid för vila mellan arbetspassen. Hur påverkar det hälsan hos de anställda och...