två hantverkare, en kille till vänster och en tjej till höger, står och ser ner i några papper.

Medarbetarenkäter är användbara i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med en medarbetarenkät kan chefer, skyddsombud eller företagshälsovård ta reda på hur arbetsmiljön ser ut, och göra förbättringar.

Foto: Maskot/TT

10 tips för en bra medarbetarenkät

För att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön behöver man veta hur organisationen mår. En medarbetarundersökning kan ta tempen på organisationen. Men det finns en del fallgropar och saker att tänka på för att göra en bra medarbetarenkät.

En god organisation handlar både om dess effektivitet och hur det är att arbeta inom den. Det är två sidor av samma mynt. Framför allt psykisk ohälsa för med sig både sjukskrivningar och sämre prestationer när drabbade ändå går till jobbet.

– Psykisk ohälsa är förmodligen den dyraste ohälsan och den stora kostnaden som den för med sig är minskad arbetsförmåga, säger Gunnar Bergström, docent och beteendevetare vid Karolinska Institutet.

ingela målqvist, en glad kvinna med brunt hår och galsögon ler stort in i kameran.

Ingela Målqvist

Han höll – tillsammans med personalvetaren Ingela Målqvist och statistikern och epidemiologen Anette Linnersjö – ett seminarium om medarbetarenkäter på Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm den 24 november.

Enkelt sätt att få information

Med en medarbetarenkät kan man ta reda på hur arbetsmiljön ser ut och därefter göra förbättringar. Det görs av arbetsgivare som vill ta reda på hur de anställda mår, ofta som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Men medarbetarundersökningar kan också göras av företagshälsan. Eller av skyddsombud och fackförbund som vill ha en utgångspunkt för diskussioner med arbetsgivaren.

Ett systematiskt underlag väger mycket tyngre, konstaterar Ingela Målqvist.

gunnar bergsrtöm. Porträtt farmifrån. kortklippt man i vit skjorta.– Det är dessutom en mycket billig metod. Man får ganska mycket information med en rimlig arbetsinsats, säger Gunnar Bergström.

En fördel med sådana undersökningar är förstås att de är anonyma. Det blir möjligt att säga vad man tycker utan rädsla för konsekvenser.

Bestäm varför ni gör enkäten

Det gäller att först klargöra varför man gör enkäten, menar Anette Linnersjö, annars riskerar man att ställa fel frågor. Sedan är det bra att låta några försökspersoner besvara enkäten innan man skickar ut den, så att man ser om den kan förbättras. Att skicka ut den via webb eller papper spelar ingen större roll, utan välj det som passar målgruppen.

Delaktighet, lärande och arbetsbelastning hänger ihop med både bra arbetsförhållanden och produktivitet och tas upp av arbetsmiljölagen (kapitel två, paragraf ett). De faktorerna är viktiga att få med i enkäten.

Frågor om delaktighet kan vara om medarbetaren kan påverka viktiga beslut som rör hans eller hennes arbete och om han eller hon deltar i planeringen av arbetet. Det kan också vara om man kan påverka sin arbetsmängd, arbetstakt och arbetstid.

För att undersöka det personliga lärandet kan man fråga exempelvis om medarbetaren har tillräcklig kompetens för att utföra sitt arbete, och för lärandet i organisationen om det finns klara mål för arbetet och sätt för att ta tillvara medarbetarnas erfarenheter.

Återkoppla resultatet

När man har fått in tillräckligt många svar – att minst hälften av medarbetarna svarar brukar anses som ett minimum – så är det dags att sammanställa resultaten.

Med program som Excel är det ganska enkelt att göra diagram och tabeller. Cirkeldiagram passar bra för att visa andelar, stapeldiagram för att jämföra saker och linjediagram för att visa trender. Tabeller är bra när det gäller exakta siffror, som till exempel hur många procent av medarbetarna som fått en viss fortbildning det senaste året.

porträtt på anette linnersjö, i ljust hår och röd tröja.Det gäller att alla som berörs av undersökningen får del av materialet.

– Det viktiga är att man återkopplar resultatet, säger Anette Linnersjö.

Inlägg taggat med:

Delaktighet
Verksamhetsutveckling
Text: Michael Nyhaga, 28 november 2017

Relaterade verktyg

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Senaste artiklar

Säkra kemisalar – så gör man i Tyresös skolor

Tyresö kommun har ökat säkerheten och minskat stressen för sina kemilärare. Starten var en gemensam utbildning för lärare och skolledare. Kemilärare har inte bara ansvar för sin egen och elevernas…

Kemisäkerhet för både lärare och elever

Kemilärare är ofta bra på att informera elever om risker. Men de är inte lika noga med sin egen säkerhet. Det säger Jenny Olander, föreståndare för KRC (Kemilärarnas resurscentrum) som…

Språkstödjare gör arbetsmiljön tryggare

Alla som är nya på jobbet behöver ett bra bemötande. Det säger språkstödjaren Emilia Karlin, som efter bara en dags utbildning kommit igång med att skapa en tryggare arbetsmiljö för…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • OSA-kollen

    Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbetsmiljö

  • OSA-kompassen

    Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

SwAge-modellen gynnar alla åldrar

Vad får människor att stanna kvar i arbetslivet? Viktigast är en arbetsmiljö som gör arbetsplatsen hållbar för alla åldrar, visar...

Ny metod ska mäta hjärntrötthet

Ett nytt forskningsprojekt tar fram en metod för att mäta arbetsförmågan hos patienter med hjärntrötthet. En bättre uppskattning av deras...