Bättre psykisk hälsa hela livet. SKL satsar nu på ett brett samarbete med många aktörer för att skapa förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle. Ing-Marie Wieselgren från SKL leder projektet.

Foto: Åsa Hammar

Samarbete för en bättre psykisk hälsa

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige. Nu behöver alla krafter hjälpas åt för att bromsa utvecklingen. Det menar man på SKL som nu tar initiativ till en så kallad Kraftsamling för psykisk hälsa. Organisationer och myndigheter bjuds in till samarbete.

– Vi behöver ett mer hälsofrämjande samhälle, ett som stödjer människor i att klara ett gott liv. Och vi behöver slå våra kloka huvuden ihop för att göra det.

Det sa Ing-Marie Wieselgren, projektledare på SKL och initiativtagare till projektet, vid ett möte dit hon bjudit in representanter för civilsamhälle, fackorganisationer och myndigheter. Mötet ägde rum på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i Stockholm den 9 september.

Omkring 200 personer från 150 olika organisationer kom för att lyssna på utfrågningen av ett fyrtiotal specialister och volontärarbetare, i korta pass på fem eller tio minuter var.

Skola och arbete skyddsfaktorer

Flera av dem betonade möjligheten att fullfölja sin skolgång som en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot psykisk ohälsa.

– En skola tillgänglig för alla barn är en viktig förutsättning för att klara den psykiska hälsan, sa Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Som vuxen är arbete en lika viktig skyddsfaktor, menade bland andra Peter Munch af Rosenschöld från branschorganisationen Sveriges Företagshälsor.

– Man mår bra av att arbeta. Men företagshälsorna behöver följa utvecklingen av den psykiska hälsan på arbetsplatserna, och gripa in mer aktivt när de ser att det går åt fel håll, sa han.

Alla måste få en plats

Alla klarar inte skolan eller ett arbete. Vi har byggt ett samhälle där många människor inte får plats idag, menade Anders Wahlberg, ordförande för Psykologförbundet.

– Vi tappar en del av våra medmänniskor. Men alla har rätt till en plats i samhället. Människor är olika, och vi måste anpassa oss till det, sa han.

Flera unga personer från volontärorganisationer var också inbjudna. De betonade rätten att få må dåligt utan att sjukdomsförklaras.

– Vi behöver prata mer om psykisk ohälsa. Ofta kan det räcka med ett samtalsstöd för att komma på fötter igen. Därför borde det vara enklare att få ett sådant stöd, sa Karin Schultz, generalsekreterare för organisationen Mind, som förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd.

Behövs bredare grepp

Kraftsamling för psykisk hälsa är ett initiativ inom ramen för en överenskommelse som redan finns mellan SKL och socialdepartementet, kallat Uppdrag psykisk hälsa. Uppdrag psykisk hälsa går ut på att SKL stödjer kommuner och regioner i deras arbete med en bra hälso- och sjukvård inom området psykisk hälsa.

Ing-Marie Wieselgren, projektchef för Uppdrag psykisk hälsa, tycker det behövs ett bredare grepp på ämnet. Hon vill koppla ihop arbetet för en bättre psykisk hälsa med de 17 delmålen i Agenda 2030.

– Psykisk hälsa påverkas av så många delar av vårt samhälle. Det handlar om bra bostadsområden, ett arbetsliv där man mår bra, tilltro till politiker, förväntningar på livet – om hela livssituationen för människor. Det handlar om människovärdet, säger hon.

Den första träffen måndagen den 9 september gick över förväntan, tycker hon.

– Alla kom, och alla var väldigt positiva! Det finns ett tryck i det här, och en önskan om att bidra med sin del, säger Ing-Marie Wieselgren.

Nästa steg blir ett par workshops under hösten, där alla inbjudna organisationer får tillfälle att mer konkret föreslå vad som kan göras, på kort och lång sikt. Målet är en 10-årsplan för ett utvecklingsarbete tillsammans. Planen är tänkt att läggas fram redan i december.

Inlägg taggat med:

Text: Åsa Hammar, 17 september 2019

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

”Nu tackar jag inte nej till att träffa vänner”

Stress och återhämtning – som nyexaminerad sjuksköterska kan det vara viktigt att hålla koll på den balansen. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg får de gå en särskild utbildning för det.…

Bildspel och talarstöd på arbetsplatsträffarna

I Nässjö stöttar HR arbetsplatsträffarna med “apt-kit”. Varannan månad får cheferna ett bildspel med talarstöd om ett ämne som ligger i tiden. Resultatet har blivit ett större engagemang för arbetsmiljöfrågor.…

Så håller sig bussförarna friska i Luleå

Ett av de få spår som coronan har satt i Luleås lokaltrafik är att man gick över till vårtidtabell tidigare än vanligt. Annars rullar bussarna på som de ska och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...