Chefer lär sig förebygga psykisk ohälsa

20 juni 2017 Lästid: 8 min
lena stenvall åsa forsell utbildar chefer i Västerbotten om psykisk ohälsa
Lena Stenvall och Åsa Forsell utbildar chefer i Västerbotten om psykisk hälsa. Det viktiga är att berätta hur man kan göra konkret för att förebygga psykisk ohälsa, till exempel genom samtalskort, menar de.

Foto: Ragnhild Larsson

Som chef kan det vara svårt att veta hur man ska förebygga psykisk ohälsa, och möta medarbetare som drabbas. I nio kommuner i Västerbotten får chefer nu konkreta verktyg, med hjälp av en utbildning.
– Vi vill att cheferna ska känna sig mindre hjälplösa och förstå att de kan påverka, säger Åsa Forsell, en av projektledarna.

Lena Stenvall och hennes kollega Åsa Forsell sätter sig i bilen för att köra de 16 milen från Skellefteå till Lycksele där de ska hålla i den sista träffen i chefsutbildningen om psykisk hälsa.

Syftet med utbildningen är att öka chefernas kunskap om psykisk ohälsa så att de kan förebygga den och stärka både enskilda individer och grupper.

Åsas organisatoriska perspektiv och erfarenhet som chef och HR-specialist i Skellefteå kommun, kompletteras av Lenas individperspektiv och långa erfarenhet av utvecklingsarbete och möten med våldsutsatta kvinnor inom psykiatrin.

Samarbete kommun och landsting

2013 fick Lena och Åsa uppdraget att leda projektet Psykisk hälsa i fokus, ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. Under tre år föreläste de och besökte olika arbetsplatser och organisationer i Skellefteå kommun för att informera om psykisk ohälsa.

När projektet avslutades kunde de konstatera att det fanns en stor okunskap och att man tog tag i problemen alldeles för sent. Samtidigt fanns det ett stort intresse av att lära sig mer. Det blev också uppenbart att det är första linjens chefer som har möjligheten att arbeta förebyggande och därför behöver både stöd och kunskap.

Kunskap om vad hjärnan behöver

Insikterna ledde till att Lena och Åsa tog fram en processinriktad utbildning som riktar sig till chefer med personalansvar i nio kommuner i Västerbotten. Vid fem tillfällen har de 25 cheferna samlats i Lycksele från lunch till lunch, för att arbeta med kartläggning, hemuppgifter och uppföljning.

Vi vill ge våra chefer en bra arbetsmiljö

Under utbildningen har de fått veta mer om vad psykisk ohälsa är utifrån hur hjärnan fungerar när den är trygg och otrygg, hur de kan skapa hälsosamma organisationer, upptäcka psykisk ohälsa och vad hjärnan behöver för att må bra.

De har också lärt sig hur hjärnan hanterar ständiga avbrott och hur vi skapar en hållbar digital arbetsmiljö när vi hela tiden är uppkopplade. Ett helt block handlar om att leda i förändring.

Övar repliker för att motverka kränkningar

Under den tredje träffen fick deltagarna fördjupa sig i kränkande särbehandling.

– Cheferna vill veta vad som egentligen är kränkande. Precis som när det handlar om våld, beror det på vem som är utsatt, vem som utsätter, hur relationen ser ut mellan dem och om det finns ett socialt stöd, säger Lena.

För att snabbt kunna reagera, till exempel på sexistiska skämt, har deltagarna fått öva in snabba repliker, så att de vet exakt vad de ska säga och är förberedda om någon är otrevlig mot en kollega.

Bilder som stöd vid svåra samtal

Lena och Åsa poängterar att det redan finns tillräckligt mycket kunskap om vad som skapar psykisk ohälsa på jobbet. Däremot behöver cheferna mer kunskap om och stöd i hur de ska göra konkret för att förebygga.

Därför har Åsa och Lena tagit fram ett antal verktyg, som består av ett 30-tal bilder som cheferna kan använda som stöd i samtal om psykisk hälsa. Bilderna förklarar och konkretiserar olika aspekter av psykisk hälsa och på baksidan finns det olika öppna frågor som chefen kan ställa.

En av de mest populära bilderna föreställer fem batterier med olika grad av laddning. Då kan chefen till exempel säga: ”Om hundra procent är det piggaste du någonsin känt dig och noll är när du ligger i sängen och inte orkar gå upp. Hur pigg känner du dig idag på den skalan?”

– Sedan kan man använda den informationen som utgångspunkt vid nästa samtal. Om nu energinivån har sjunkit väldigt mycket, vad är det då som har hänt? Och vad kan medarbetaren göra och vad kan chefen göra för att energinivån ska öka, förklarar Åsa.

Upplevda stödet viktigare än minskade krav

Önskescenariot är att cheferna ska fråga sina medarbetare hur de ska upptäcka att de mår dåligt och förklara att de kommer att fråga regelbundet och om de märker några beteendeförändringar. Då signalerar chefen inte bara att medarbetaren är viktig: Det blir sedan inte så svårt att fråga om något hänt och om det är något chefen kan göra för att underlätta, om en medarbetare till exempel ser ovanligt trött ut.

– Det stödet kan ofta vara det som behövs och räcker. Varje gång du som chef ökar kraven för dina medarbetare måste du också öka stödet, inte minst se till att de blir sedda och bekräftade, vilket är ett grundläggande mänskligt behov. Det är därför en chef inte ska ha fler än 15 anställda under sig, säger Lena.

Jättebra utbildning som underlättar att tala med medarbetare som visar tecken på att inte må bra. Det tycker Maria Westin, personalchef, i mitten på bilden, personalutvecklare Lena Mikaelsson till vänster och Petra Danielsson till höger, från Vilhelmina kommun.

Reflektera över egna beteendet

På hotell Lappland i Lycksele börjar deltagarna att samlas inför den sista träffen, där temat är hur vi ska hantera det digitala samhället med alla avbrott vi ständigt utsätts för.

Maria Westin, personalchef, och personalutvecklare Lena Mikaelsson och Petra Danielsson, jobbar i Vilhelmina Kommun. De är väldigt nöjda med utbildningen och uppskattar att de har fått reflektera över sitt eget beteende och hur hjärnan styr oss.

Vi har fått ett gemensamt språk

– Vi har fått ett gemensamt språk. Det räcker att jag säger att nu är jag i grön zon, så förstår de andra att jag menar att jag är trygg, säger Lena Mikaelsson.

Lättare att fråga med samtalskort

De konkreta verktygen i form av bilderna har också varit användbara.

– Om jag frågar hur någon mår och hur det är hemma, så kanske jag får till svar att det är bra. Om jag lägger fram batterikortet där medarbetaren får förklara hur deras energinivå ser ut just då och hur den har förändrats så är det inte så svårt att fråga vad det beror på, säger Maria.

Lärdomarna från kursen har de ofta kunnat använda direkt i sin egen organisation. Ett exempel är när de gjorde en arbetsmiljökartläggning och några arbetsgrupper fick utslag på att det förekom mobbning och kränkande särbehandling. Då kunde de använda Lena Stenvalls budskap, att det handlar om att bekräfta och se varandra med snälla ögon.

Våga ta de svåra samtalen

Nu ska Maria, Lena och Petra förmedla det de lärt sig vidare ut i sin organisation.

– Vi vill ge våra chefer en bra arbetsmiljö så att de håller. Det är först då de kan jobba på ett bra sätt med sina medarbetare. De ska känna att de har fått verktyg så att de kan ta de svåra samtalen med sina medarbetare, att våga fråga hur de mår, säger Petra.

Maria Westin, personalchef, och personalutvecklare Lena Mikaelsson och Petra Danielsson jobbar i Vilhelmina kommun

Till hösten ska Åsa Forsell och Lena Stenvall köra en andra omgång av utbildningen för cheferna i Västerbottens kommuner.

– På samma sätt som vi idag använder höj- och sänkbara bord för att få en bra arbetsställning har vi hittat det ”höj- och sänkbara” bordet vår hjärna behöver, säger Åsa Forssell.

Jättebra utbildning som bland annat underlättar att tala med medarbetare som inte mår bra. Det tycker personalutvecklarna Petra Danielsson och Lena Mikaelsson, och personalchef Maria Westin (till höger).

Projekt Psykisk hälsa i fokus

Projekt psykisk hälsa i fokus startade 2014 och är ett samarbete mellan Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. Målet är att:

  • Främja psykisk hälsa
  • Förebygga psykisk ohälsa
  • Motverka fördomar och skapa acceptans

Sedan 2015 lyfter projektet frågor om arbetsliv och hälsa, bland annat genom föredrag och chefsutbildningar.

På Skellefteå kommuns hemsida kan du läsa mer om Projekt psykisk hälsa!

Ta hjälp av Prehabguiden

Tre personer står mitt i en skog och pratar medan de tittar ner på en surfplatta.Vid psykisk ohälsa kan arbetet behöva anpassas. Arbetsanpassning kan förebygga sjukfrånvaro och hjälpa någon tillbaka i arbete.

Suntarbetslivs verktyg Prehabguiden vägleder i hela processen vid arbetsanpassning och rehabilitering. Verktyget vänder sig till chefer och HRmedarbetare och skyddsombud. Exempel ur verktyget:

Text: Ragnhild Larsson