Arbetsmiljöriksdag om friska arbetsplatser

31 oktober 2016 Lästid: 4 min
Lena Larsson, enhetschef på äldreboende i Vara på en konferensscen med en moderator
Att ta alla anledningar att fira, och se till att finnas tillgänglig som chef. Det är friskfaktorer som Lena Larsson, enhetschef på ett äldreboende i Vara, berättade om på årets arbetsmiljöriksdag.

Foto: Åsa Hammar

Det finns många arbetsplatser där de anställda har förutsättningar att orka arbeta ett helt yrkesliv. Det visade Arbetsmiljöverket och deras inbjudna gäster under årets arbetsmiljöriksdag den 28 oktober i Stockholm.

I år var temat för arbetsmiljöriksdagen friska arbetsplatser för alla åldrar. Arbetsmiljöverket är en av aktörerna kring den Europeiska Arbetsmiljöbyråns kampanj på samma tema.

Vad är en frisk arbetsplats? Det finns idag bra kunskap om vilka faktorer som får människor att må bra på jobbet. Eva Vingård, professor vid Uppsala Universitet, presenterade under arbetsmiljöriksdagen de friskfaktorer hon själv har varit med och forskat fram. Några av dem är:

 • Gott ledarskap
 • Balans mellan krav och kontroll i arbetet
 • Balans mellan arbetsinsats och belöning
 • Tydliga mål
 • Anställningstrygghet
 • Balans mellan arbete och fritid

Tillsyn utgick från friskfaktorer

Nyligen genomförde Arbetsmiljöverket en tillsynsinsats med utgångspunkt från friskfaktorerna. 25 000 arbetsgivare har fått ett brev, och drygt 1700 av dem har sedan fått besök av Arbetsmiljöverkets inspektörer.

Arbetsmiljöverkets inspektioner brukar vanligen handla om risker och brister i arbetsmiljön. De här besöken har mer haft karaktär av samtal om det som främjar hälsa på de arbetsplatser inspektörerna har besökt, med utgångspunkt från Eva Vingårds friskfaktorer.

– Vi har tonat ner inspektionsdelen och fokuserat mer på dialog med arbetsgivarna och representanter för skyddsorganisationerna, sade Emma Rengbo, som lett tillsynsinsatsen.

Inspektörerna har besökt arbetsplatser inom passagerartrafik, förskola, detaljhandel, och information och kommunikation. Några exempel på vad som fick de anställda att må bra på de arbetsplatserna var:

 • Busschaufförer som har i uppdrag att både köra och städa bussen, får mindre risk för fysiska problem som uppkommer genom att enbart ha ett stillasittande arbete.
 • Individuellt anpassade scheman för chaufförerna har gjort det lättare att hålla en balans mellan arbete och fritid.
 • Förskolor med höjd grundbemanning och blandade åldrar i barngrupperna har minskat den psykiska och fysiska belastningen.
 • En app i mobilen har underlättat att göra dokumentation på förskolor när det finns tid för det, och skapat bättre balans mellan krav och kontroll.
 • Nära ledarskap och mycket firande

En chef som har tagit friskfaktorerna på allvar är Lena Larsson, enhetschef på äldreboendet Solgården i Vara kommun. Hon berättade hur hon gör för att skapa en arbetsplats där ”människor har roligt och levererar resultat” som hon uttryckte det.

Korta morgonmöten med både natt- och dagpersonal, där hon själv är med, är ett sätt att vara närvarande som ledare. På varje våningsplan finns också hennes schema för dagen uppsatt, så alla medarbetare kan se var och när hon går att nå.

På Solgården arbetar de mycket med feedback, bland annat genom att ofta fira något.

– I september firade vi att sommaren var slut, för det var en ovanligt tuff sommar där det var svårt med bemanningen. Ändå fick vi uppskattning av våra boende och deras anhöriga. Det är också något att fira!

Varje år har Solgården i augusti en kräftskiva för och med de boende, där rollerna för en stund upphävs och man tillsammans njuter av god mat, musik och gemenskap.

– Ibland behövs inte fler handlingsplaner och rutiner, utan bara lite mer medmänsklighet och sunt förnuft, sade Lena Larsson.

Kunskapssammanställning om friska arbetsplatser

Under dagen presenterade Eva Vingård också den kunskapssammanställning om friska arbetsplatser för alla åldrar, som Arbetsmiljöverket nyligen givit ut och som hon ansvarat för tillsammans med Carin Håkansta, doktor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Andra inslag var arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, en kort politikerduell med representanter från fem av de åtta riksdagspartierna, samt skådespelaren Pia Johansson som skojade om utmaningen i att mötas över generationsgränser i ett föränderligt arbetsliv.

Artiklar: Så gör andra

Verktyg och stöd

Vill du ha stöd i att skapa en frisk arbetsplats?

Ladda ner Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställning Friska arbetsplatser för kvinnor och män i alla åldrar. Här berättar professor Eva Vingård också om kunskapssammanställningen i en film.

Text: Åsa Hammar